Master in de toegepaste economische wetenschappen (Leuven) (60 sp.) Master of Science

 
...

2015-2016

Toelatingsvoorwaarden voor studenten met een diploma van de Vlaamse gemeenschap

Doordat studenten eerst aan deze basisvoorwaarden moeten voldoen alvorens te kunnen starten in de masteropleiding TEW, kunnen sommige studenten rechtstreeks beginnen aan deze masteropleiding, terwijl anderen eerst zijn aangewezen op een verkorte bachelor of een relevant voorbereidingsprogramma.

Worden toegelaten tot de masteropleiding TEW:

Rechtstreeks:
*  Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
*  Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
*  Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
*  Bachelor in de economische wetenschappen
*  Bachelor handelsingenieur
*  Master in de handelswetenschappen
*  Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (mits andere major dan optie binnen ERB)

 Na voorbereidingsprogramma (30 sp.):
*  Bachelor in de handelswetenschappen

 Na Master in het management (60 studiepunten) mits traject naar master in de toegepaste economische wetenschappen (na toelating door faculteit):
*  Alle andere academische bachelors

 Na verkorte bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (120 sp.):
*  Bachelor in de rechten
*  Bachelor in de ingenieurswetenschappen
*  Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
*  Bachelor in de wiskunde
*  Bachelor in de informatica
*  Bachelor in de fysica
*  Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
*  Bachelor in de industriële wetenschappen
*  Andere academische bachelors mits wiskundige en/of economische basis, na toelating
*  Alle professionele bachelors in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.


 Toelatingsvoorwaarden voor studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap, klik hier

2014-2015

Toelatingsvoorwaarden voor studenten met een diploma van de Vlaamse gemeenschap

Doordat studenten eerst aan deze basisvoorwaarden moeten voldoen alvorens te kunnen starten in de masteropleiding TEW, kunnen sommige studenten rechtstreeks beginnen aan deze masteropleiding, terwijl anderen eerst zijn aangewezen op een verkorte bachelor of een relevant voorbereidingsprogramma.

Worden toegelaten tot de masteropleiding TEW:

Rechtstreeks:
*  Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
*  Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
*  Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
*  Bachelor in de economische wetenschappen
*  Bachelor handelsingenieur
*  Master in de handelswetenschappen
*  Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (mits andere major dan optie binnen ERB)

 Na voorbereidingsprogramma (30 sp.):
*  Bachelor in de handelswetenschappen

 Na Master in het management (60 studiepunten) mits traject naar master in de toegepaste economische wetenschappen (na toelating door faculteit):
*  Alle andere academische bachelors

 Na verkorte bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (120 sp.):
*  Bachelor in de rechten
*  Bachelor in de ingenieurswetenschappen
*  Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
*  Bachelor in de wiskunde
*  Bachelor in de informatica
*  Bachelor in de fysica
*  Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
*  Bachelor in de industriële wetenschappen
*  Andere academische bachelors mits wiskundige en/of economische basis, na toelating
*  Alle professionele bachelors in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.


 Toelatingsvoorwaarden voor studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap, klik hier

|