Bachelor in de informatica (Leuven) (180 sp.) Bachelor of Science

 

2022-2023

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.
Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij het Admissions Office KU Leuven.

Het programma van de bachelor informatica vertrekt vanuit een voldoende basiskennis van wiskunde. Concreet vertrekt de opleiding van het niveau dat typisch bereikt wordt met het opnemen van 6 uur wiskunde in het secundair onderwijs. Studenten die dat niveau niet helemaal bereikt hebben, scholen zich best bij in een zomercursus rond wiskunde. Zij zullen daarenboven in de eerste fazen van de opleiding een grotere inspanning moeten leveren om het gewenste niveau te bereiken.

2021-2022

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.
Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij het Admissions Office KU Leuven.

Het programma van de bachelor informatica vertrekt vanuit een voldoende basiskennis van wiskunde. Concreet vertrekt de opleiding van het niveau dat typisch bereikt wordt met het opnemen van 6 uur wiskunde in het secundair onderwijs. Studenten die dat niveau niet helemaal bereikt hebben, scholen zich best bij in een zomercursus rond wiskunde. Zij zullen daarenboven in de eerste fazen van de opleiding een grotere inspanning moeten leveren om het gewenste niveau te bereiken.

|