Bachelor in de geneeskunde (Leuven) (180 sp.) Bachelor of Science

 

2018-2019

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Bovendien dient men na deelname aan het toelatingsexamen voor studenten geneeskunde, zoals georganiseerd door de Vlaamse overheid, de toelating gekregen te hebben om zich te mogen inschrijven voor de opleiding geneeskunde. Meer informatie over het toelatingsexamen is te vinden op http://www.toelatingsexamenartstandarts.be/.

Deze toelatingsvoorwaarden gelden voor iedereen, ook wanneer vanuit een andere studierichting in de bacheloropleiding geneeskunde gestapt wordt. Toelating krijgen tot inschrijven voor de opleiding geneeskunde op basis van het toelatingsexamen arts is dus steeds een vereiste.

Mits het voldoen aan de voorwaarden van het toelatingsexamen arts/tandarts zoals georganiseerd door de Vlaamse overheid kan men vanuit verschillende andere bacheloropleidingen, zoals bijvoorbeeld Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Farmacie en Kinesitherapie de overstap maken naar de Bachelor in de Geneeskunde. Een individueel aangepast programma wordt uitgewerkt met eventuele vrijstellingen vanuit de andere bacheloropleiding. Studenten die meer info wensen over zulke overstap dienen zich te wenden tot de coördinator van de opleiding geneeskunde, Pascal Ryckaert.

2017-2018

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Bovendien dient men na deelname aan het toelatingsexamen voor studenten geneeskunde, zoals georganiseerd door de Vlaamse overheid, de toelating gekregen te hebben om zich te mogen inschrijven voor de opleiding geneeskunde. Meer informatie over het toelatingsexamen is te vinden op http://www.toelatingsexamenartstandarts.be/.

Deze toelatingsvoorwaarden gelden voor iedereen, ook wanneer vanuit een andere studierichting in de bacheloropleiding geneeskunde gestapt wordt. Toelating krijgen tot inschrijven voor de opleiding geneeskunde op basis van het toelatingsexamen arts is dus steeds een vereiste.

Mits het voldoen aan de voorwaarden van het toelatingsexamen arts/tandarts zoals georganiseerd door de Vlaamse overheid kan men vanuit verschillende andere bacheloropleidingen, zoals bijvoorbeeld Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Farmacie en Kinesitherapie de overstap maken naar de Bachelor in de Geneeskunde. Een individueel aangepast programma wordt uitgewerkt met eventuele vrijstellingen vanuit de andere bacheloropleiding. Studenten die meer info wensen over zulke overstap dienen zich te wenden tot de coördinator van de opleiding geneeskunde, Pascal Ryckaert.

|