Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur (Leuven)

Bachelor of Science

Denken, ontwerpen, vormgeven, durven en doen, dat is wat een burgerlijker ingenieur-architect doet. De kerntaak is wetenschap en technologie op een maatschappelijk verantwoorde manier gebruiken om problemen op te lossen. Wonen wordt door de burgerlijk ingenieur-architect beschouwd als een complexe maatschappelijke realiteit met sociale, culturele, economische, technologische, ecologische en ethische dimensies. Kortom: de burgerlijk ingenieur-architect doet de wereld bewegen.

 

Wat houdt de opleiding ingenieurswetenschappen: architectuur in? 

Het programma is opgebouwd zodat het ontwerpen in de hele bachelor verweven zit. Specifiek voor de opleiding is de focus op wetenschap en technologie. 

De groeiende technische complexiteit van architectuur vereist ook kennis van de basiswetenschappen en de toepassing van diekennis in de bouwtechnologie, zonder de humane wetenschappen en creatieve vaardigheden in ontwerpen te vergeten. Deze drie aspecten komen uitgebreid aan bod:

 1. Stevige kennis over de technische aspecten van architectuur
 2. Inzicht in de theorie en de kennis van architectuur en stadsplanning
 3. Een ontwerpaanpak die een analytische houding combineert met creativiteit waarin zowel de technische aspecten als de kennis van architectuur verwerkt zitten.

IJkingstoets

Deelname aan de ijkingstoets is verplicht om te kunnen inschrijven voor deze opleiding. Meer informatie over de ijkingstoets en de voorbereiding vind je op www.ijkingstoets.be.

Opbouw bacheloropleiding

Het programma van 180 studiepunten omvat 55 % technische aspecten, 25 % architectuurwetenschappen en 20 % ontwerpen. De technische aspecten zitten verweven in basiswetenschappen als wiskunde en fysica en worden ondersteund door inzichten in recent onderzoek omtrent bouwtechnologie. Dat wordt ook weergegeven in de verdeling van de studiepunten binnen deze technische cluster: wiskunde en fysica (25 %), toegepaste wetenschappen (15 %), bouwtechnologie, ontwerpmethoden en CAAD (15 %).

Leerlijnen 

1.  Technische aspecten van bouwen

Deze leerlijn start bij wiskunde en fysica. Het aandeel studiepunten per fase gewijd aan wiskunde en fysica vermindert over de jaren. Het opleidingsonderdeel wiskunde zorgt voor een basis in de wetenschappen en biedt ook een training in juist denken. Sommige van die opleidingsonderdelen worden samen met de 'bachelor in de ingenieurswetenschappen' gegeven, andere worden met een vergelijkbare inhoud enkel aan de 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur' onderwezen.

Vanaf de tweede bachelor worden de basiswetenschappen (fysica, mechanica, materiaalkunde ...) vertaald naar gebouwen. De focus verlegt zich naar specifieke bouwmaterialen als beton en staal, en mechanica wordt bouwmechanica.

Het einde van deze leerlijn is moeilijk te definiëren maar linkt bovengenoemde opleidingsonderdelen met ontwerpen en wordt verder kortweg 'constructie' genoemd.

Constructie omvat onder andere een reeks opleidingsonderdelen gewijd aan 'constructie van gebouwen'. Die opleidingsonderdelen voorzien een technische basis die nodig is voor de ontwerpstudio's: traditionele bouwmaterialen en typische oplossingen voor bouwelementen en aansluitingen tussen elementen, basisinzicht in de typologie van constructieve vormen en de geschikte bouwmaterialen, prestatiegerichte selectie van materialen, en bouwelementen inclusief hun verbindingen. Het doel van die deelleerlijn is om ondersteuning te voorzien voor de ontwerpstudio's.

Een tweede deelleerlijn binnen constructie gaat over architectuur-computing. Die bouwt verder op computerwetenschappen en introduceert CAAD (computer-aided architectural design) en BIM (building information modelling), maar ook meer geavanceerde toepassingen zoals parametrisch ontwerpen, realtimesimulaties en visualisatie van ruimtelijke patronen. De deelleerlijn eindigt met een kritische reflectie op ontwerp, ontwerptheorieën en ontwerpmethodes.2.  Architectuurtheorie en -geschiedenis

Deze leerlijn is gespreid over de drie bachelorfases.

In architectuurgeschiedenis maak je kennis met de basiselementen van de historische methode toegepast op architectuur. Je vergaart ook een brede kennis over de ontwikkelingen van de architectuur vanaf de oudheid tot het heden op het niveau van gebouwen, gebouwcomplexen en stedelijke omgevingen.

De opleidingsonderdelen rond architectuurtheorie introduceren zowel concepten over architectuur als een systematische analyse van architectuurprojecten. Die worden bediscussieerd op verschillende niveaus: van huizen over-, stadsdelen tot stedelijke ontwikkelingen.


3.  Ontwerpen

Deze leerlijn volgt hetzelfde stramien als de andere leerlijnen.

In de eerste bachelor begint ze met bekende programma's, kleine projecten, traditionele materialen en bouwtechnieken. De leerlijn eindigt in de derde bachelor met grote stedelijke projecten met tegenstrijdige belangen van verschillende gebruikers (mixed housing typologieën, openbare gebouwen, openbare plaatsen met verschillende eigenschappen ...). Binnen de ontwerpcomponent worden geïntegreerde seminaries aangeboden die de link tussen theorie en toepassing uitwerken. Die seminaries worden ook complexer doorheen de bachelorfases.

De technische aspecten zijn verwerkt in de ontwerpstudio's vanaf de eerste ontwerpfase. Om er zeker van te zijn dat de technische verdieping de juiste klemtoon krijgt in elke bachelorfase, wordt een 'ontwerpstudio, deel c' gehouden. Zo kun je je verdiepen in de technische aspecten en worden die ook apart geëvalueerd. Doorheen de bacheloropleiding worden ze complexer van aard. Tijdens de startfase van de eerste bachelor worden de inzichten met betrekking tot de traditionele materialen en bouwtechnieken toegepast op het design van een individueel huis. Het ontwerpen van een stedelijk fragment in de laatste fase van de bachelor vereist al meer complexe oplossingen.

Lange traditie en stevige wetenschappelijke en technologische basis

Het programma kent een lange traditie waarin het evenwicht tussen wetenschap en technologie en tussen opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen en ontwerpen zorgvuldig wordt bewaard.

De opleidingsonderdelen rond wiskunde, basiswetenschappen en bouwtechnologie worden uitgebouwd door de Faculteit Ingenieurswetenschappen en zijn nauw verbonden met het Departement Burgerlijke Bouwkunde.

Het programma steunt op een zeer uitgebouwde onderzoekstraditie in het domein van architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis en stedenbouw, als ook in het ingenieurs- en ontwerpdomein.

Voor creativiteit en teamwork bij het ontwerpen

De ontwerpstudio's worden zorgvuldig uiteengezet. Doordat ze in de drie jaren van het bachelorsprogramma geïntegreerd zijn, stijgen ze in complexiteit, gelinkt aan de technische aspecten en architectuur-theoretische inzichten die je via de opleidingsonderdelen architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis en stedenbouw verworven hebt.

Ze bereiden studenten voor op teamwork, aangezien ze afwisselend individueel werk en groepswerk in kleine en grote groepen (2, 4 of zelfs meer deelnemers) bevatten.

De ontwerpstudio's bieden de studenten training in het presenteren van belangrijke aspecten van ontwerpvoorstellen op verschillende manieren: schetsen, computermodellen, traditionele plannen, posters, animaties en mondelinge presentaties voor een publiek.

Het programma heeft banden met de praktijk door een actieve participatie van architecten in de ontwerpstudio's. Alle ontwerptaken worden gesitueerd in een reallife context en van studenten wordt verwacht dat ze hun ontwerpen stoelen op een grondige analyse van de context. Het didactisch team is betrokken in de toegepaste onderzoeksprojecten en bij de begeleiding van de ontwerpstudio's verwerken ze die ervaring.

Onder professionele begeleiding

Het programma wordt permanent gecontroleerd en bijgestuurd door de POC (Permanente Onderwijscommissie), waarin studenten, administratieve medewerkers, architecten die ook lesgeven in de ontwerpstudio's, onderzoekers en professoren actief zetelen. Studio-specifieke leerresultaten worden op jaarlijkse basis bediscussieerd en afgesteld tijdens een seminarie voor alle ontwerpstudiomedewerkers.

De centrale diensten van de KU Leuven organiseren formele enquêtes omtrent het lesgeven. Daarenboven worden jaarlijkse hearings georganiseerd om snelle feedback te bekomen: studenten van elke fase selecteren een delegatie die positieve en negatieve commentaren met de programmadirecteur, de ontwerpstudiocoördinator en de verantwoordelijke van het monitoraat bespreken.

De studenten kunnen terecht bij een goed werkende en hooggewaardeerde Dienst Studentenbegeleiding. Die dienst biedt hulp aan om de theorieopleidingsonderdelen te begrijpen, organiseert oefenzittingen en biedt studieloopbaanbegeleiding en coaching voor studenten met persoonlijke problemen.

 

Internationaal

De Faculteit Ingenieurswetenschappen biedt uitwisselingsovereenkomsten aan met heel wat Europese universiteiten. 

Daarnaast maakt de faculteit deel uit van verschillende internationale netwerken die uitwisselingen stimuleren zoals BEST (Board of European Students of Technology) en CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research). 

Verder kun je via ATHENS een keer per jaar (tijdens je masteropleiding) een week lang les volgen aan een andere universiteit.

Bovendien kun je tijdens je masteropleiding een stage volgen in het (verre) buitenland.

Meer info vind je op de website van de faculteit

 

Is deze opleiding iets voor jou? 

Het doel van de bachelor is om studenten af te leveren die architectuur benaderen vanuit een ingenieurswetenschappelijk standpunt. We verwachten van studenten dan ook deze eigenschappen:

 • Je volgde een studierichting waarin je een exact-wetenschappelijke vorming kreeg.
 • Je hebt creatieve en wetenschappelijke interesse voor bouwen en wonen.
 • Je hebt zin voor beeldende creativiteit en je hebt affiniteit met vorm en vormgeving.
 • Daarnaast heb je een grote wiskundige en wetenschappelijke interesse.
 • Je bent vindingrijk, hebt doorzettingsvermogen en bent bereid je voortdurend bij te scholen. Dat is nodig omwille van de versnelde technologische ontwikkelingen.
 • Of je je nu vestigt als zelfstandige of je werkt in teamverband, je hebt altijd met mensen te maken. Dat betekent dat je kritisch naar anderen moet kunnen luisteren en hun wensen moet kunnen omzetten naar de realiteit.
 • Je bent stipt, correct en nauwgezet.

Toelatingsvoorwaarden 

Toelatingsvoorwaarden bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur (Leuven)

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

Begin voorbereid

 • IJkingstoetsDeelname aan de ijkingstoets is verplicht om te kunnen inschrijven voor de opleiding ingenieurswetenschappen. De ijkingstoets is geen toelatingsexamen, maar peilt naar je voorkennis, en is een hulp bij de studiekeuze en de voorbereiding op de opleiding. Indien uit de ijkingstoets blijkt dat je voorkennis of voorbereiding onvoldoende is kun je een remediëringstraject volgen.
 • Luci.be, online hulp bij je studiekeuze. Op Luci.be ga je aan de slag met demo's van ijkingstoetsen, taaltesten en andere voorkennistesten, teksten uit cursussen van de eerste bachelor, video's van lessen en labo's ... en bekijk je getuigenissen van afgestudeerden en slaagcijfers per opleiding. Met de tools op Luci.be krijg je een eerste zicht op de inhoud en de verwachtingen van de opleiding en ervaar je of een opleiding past bij je interesses en vaardigheden.

Loopbaan

Afgestudeerden komen in verschillende functies terecht:

 •  Zelfstandig architect alleen of in een architectenbureau. In dergelijke teams kun je werken als specialist in het ontwerpen zelf, in stabiliteit, in restauratie en renovatie, in computergesteund ontwerpen, in presentatietechnieken of in project- en werfbeheer.
 • Raadgevend ingenieur voor gebouwen, in het domein van stabiliteit, uitrustingen, bouwfysica (warmte- en vochtproblemen, akoestiek ...). Dit soort taken is typerend voor een ingenieursbureau.
 • Urbanist en planoloog: je houdt je onder meer bezig met het beheer van het gebouwde patrimonium en met de evaluatie en het beleid rond de gebouwde ruimte.
 • ...

Begin aan je loopbaan, tijdens je opleiding

Een studentenjob zoeken? Vrijwilligerswerk of een (vrijwillige) studiestage doen, al dan niet aansluitend bij je opleiding? Je eigen bedrijf opstarten? Hulp nodig bij de overstap naar de arbeidsmarkt?

Het Student Career Center coacht je graag op weg naar je eerste werkervaring. Ook bij de zoektocht naar een boeiende job en bij je sollicitaties staat deze dienst je bij.

Voor studenten die willen ondernemen is er bovendien Lcie, de community van KU Leuven die studenten met innovatieve en ondernemende ideeën stimuleert.

Weet je niet waar te beginnen? Op de databanken van het Student Career Center vind je startersjobs, stages, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenjobs. Je kunt ook eens een kijkje nemen op een van de events die de dienst voor je organiseert.


Faculteit Ingenieurswetenschappen

Kasteelpark Arenberg 1 bus 2200
3001 HEVERLEE
tel. + 32 16 32 13 50
info@eng.kuleuven.be
www.eng.kuleuven.be

Programmadirecteur
Prof. M. Schevenels

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen.
Bezoek de website van de opleiding

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

1.  Competent in één of meerdere wetenschappelijke disciplines

- De afgestudeerde heeft een basis aan vaardigheden en inzichten in:
° De exacte basiswetenschappen (wiskunde, fysica en chemie) en in de algemene ingenieurswetenschappen (mechanica, informatica en materiaalkunde) die de basis vormen van de ingenieursopleiding;
° De bouwtechnische ingenieurswetenschappen (bouwmechanica, bouwfysica, constructie, etc.);
° De architectuurwetenschappelijke disciplines (architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis, stedenbouw en ontwerpmethodologie);
° Het ontwerpen en probleemoplossend denken als een wetenschap en een ingenieurseigen attitude gericht op creativiteit in het domein van de gebouwde omgeving.
- De afgestudeerde beheerst de basisvaardigheden om de bovenstaande kennis en inzichten te integreren in de verschillende leerdomeinen.


2.  Bekwaam in onderzoek

- De afgestudeerde beschikt over basisvaardigheden om relevante informatie te verzamelen, verwerken en interpreteren, en:
° is in staat om zelfstandig naar bestaande kennis te zoeken en deze kritisch (onder begeleiding) te verwerken;
° is in staat om eenvoudige vakliteratuur en technische handleidingen te lezen (in Nederlands en Engels);
° is voldoende bekwaam in de eerste stappen van het onderzoeksproces: informatievergaring en -verwerking, opstellen van eenvoudige wiskundige modellen en het verwerken, analyseren en interpreteren van resultaten.
- De afgestudeerde heeft weet van het toepassen van onderzoeksmethoden en technieken van architectuurwetenschappelijk onderzoek en van ontwerpend onderzoek binnen beperkte opdrachten, waarbij site- of opdrachtgericht onderzoekend ontwerpen overstegen wordt.
- De afgestudeerde heeft een groeiend zelfbewustzijn als onderzoeker ontwikkeld.


3.  Bekwaam in ontwerp

- De afgestudeerde is in staat om kritisch ruimtelijke, functionele, vormelijke en constructieve problemen te evalueren, alsook de mogelijkheden die samenhangen met een architectuursopdracht van gemiddelde complexiteit en verschillende moeilijkheidsgraden, en is in staat deze te herformuleren bij het onderzoekend ontwerpen.
- De afgestudeerde beschikt over een zeker niveau om adequaat bouwtechnisch-wetenschappelijke en architectuurwetenschappelijke kennis in een ontwerp te integreren.
- De afgestudeerde is in staat om geïntegreerd en complex ontwerpvoorstel op te stellen.
- De afgestudeerde is in staat om ontwerpproblemen en of -oplossingen te bekritiseren, evalueren en te voorzien van feedback tijdens alle fases van het ontwerpproces.
- De afgestudeerde kan efficiënt ontwerpen in multidimensionale en open end context.
- De afgestudeerde beschikt over een creatieve geest.


4.  Wetenschappelijke benadering

- De afgestudeerde beschikt over een systematische en analytische aanpak, gekenmerkt door het scherpzinnig gebruik (onder supervisie) van relevante theorieën, modellen (van wiskundige modellen tot maquettes) en methoden.
- De afgestudeerde is in staat om de eigen aard van architectuur als een multidimensionale discipline in te schatten
- De afgestudeerde is nieuwsgierig, leergierig en beschikt over de wil om levenslang te leren.
- De afgestudeerde kan kritisch relevante wetenschappelijke literatuur gebruiken.


5.  Intellectuele basisvaardigheden

- De afgestudeerde kan een argument structureren en uitdragen en kan kritisch reflecteren binnen het vakgebied en daarbuiten.
- De afgestudeerde beschikt over numerieke basisvaardigheden, het besef van grootteorden en respecteert wetenschappelijke en technische eenheden.
- De afgestudeerde is in staat om gepaste vragen te stellen en heeft een kritisch-constructieve houding bij het analyseren en oplossen van eenvoudige problemen; de afgestudeerde kan een goed beargumenteerd oordeel vellen, zelfs wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met onvolledige of irrelevante gegevens.


6.  Geschikt om samen te werken en te communiceren

- De afgestudeerde toont initiatief en zelfstandigheid binnen een wel afgelijnd programma.
- De afgestudeerde kan samenwerken met medestudenten binnen een opdracht.
- De afgestudeerde kan met projectwerk omgaan, kan een onderzoeksvoorstel en werkschema opstellen en er zich aan houden, kan presteren onder druk en haalt deadlines.
- De afgestudeerde is in staat schriftelijk, mondeling en grafisch (inclusief via digitale media) te communiceren met een besloten publiek (medestudenten, professoren, begeleiders en juryleden).


7.  Rekeninghouden met de tijdsgebonden en sociale context

- De afgestudeerde is zich bewust van de kwaliteit en waarden, van ethische en normatieve aspecten.
- De afgestudeerde heeft kennis van de bredere impact (ecologisch, sociaal, etc#) van bouwtechnische en ontwerpmatige keuzes.
- De afgestudeerde beschikt over een groeiend inzicht in de bredere historisch, socio-economische, technologische en culturele context van architectuur.
- De afgestudeerde herkent de verschillende rollen van de spelers in een bouwomgeving (architecten, ontwerpers, ingenieurs, administratie, beleidsmakers, klanten, activisten, residenten en gebruikers, etc.).
Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM

 

KEY INFORMATION

LOCATIE

Leuven

STUDIEPUNTEN + STUDIEDUUR

180 sp. (3 jaar voltijds) 

TYPE OPLEIDING

Academische bachelor

ACADEMISCHE KALENDER

1e semester: eind september -> eind januari (examens in januari)

2e semester: midden februari -> begin juli (examens in juni)

INFOMOMENTEN

www.kuleuven.be/infomomenten

BROCHURE

Download de brochure

Bestel de brochure

WEBSITE OPLEIDING

Faculteit Ingenieurswetenschappen – info voor toekomstige studenten burgerlijk ingenieur architect