Klinisch en wetenschappelijk redeneren m.b.t. bijzondere vraagstukken over specifieke fysieke en psycho-sociale problemen bij volwassenen (B-KUL-L01F4A)

5 studiepuntenNederlandsEerste semesterEerste semesterUitgesloten voor examencontract
N.
Interuniversitaire POC Ergotherapeutische wetenschappen

Belangrijke opmerking voor de ECTS-fiches van de opleidingsonderdelen van het Masterprogramma van de Master ergotherapeutische wetenschap: alhoewel de ECTS-fiches van deze opleidingsonderdelen ook vermeld staan in de programmagids van KU Leuven dient steeds de ECTS-fiche te worden geraadpleegd in de programmagids van UGent. Informatie met betrekking tot de betrokken docenten is eveneens consulteerbaar via de programmagids van UGent. Bij descrepantie prevaleren de ECTS-fiches van UGent.

Beschrijving van de plaats en het doel van het opleidingsonderdeel in de opleiding
 
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het competentiegebied "beroepsontwikkelaar/ innovator" en heeft als doel om de student inzicht te geven in het evidence based ergotherapeutisch behandelen van volwassenen met een neurologische aandoening. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de zogenoemde weespathologiën binnen het domein van de neurologie met het oog op het ontwikkelen van een kritische en wetenschappelijke ingesteldheid binnen een bio-psycho-sociaal paradigma
 
Doelstellingen/competenties van het opleidingsonderdeel
 
Na het doorlopen van dit lessenpakket beschikt de student over volgende competenties:
 
-         Kennis en inzicht hebben in de indeling en diagnostiek van de neurologische ziektebeelden en de specifieke weespathologieën in de ergotherapeutische setting.
-         Ergotherapeutische theorie- en praktijkmodellen kunnen koppelen aan de ergotherapeutische interventie binnen het domein van de neurologische revalidatie bij volwassenen, dit kritisch analyseren, vergelijken en evalueren.
-         Ergotherapeutische interventies binnen de neurologische revalidatie kunnen selecteren op een wetenschappelijke en ‘evidence based’ manier en dit kaderen binnen een interdisciplinaire of multidisciplinaire setting.
-         Vanuit het domein van de neurologie kritisch en wetenschappelijk kunnen redeneren over de basisconcepten van het menselijk handelen en hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan de ‘body of knowledge’ en het wetenschappelijk onderzoeksparadigma van ergotherapie en occupational science.
-         Het concept "neurplasticiteit" begrijpen in zijn klinische en wetenschappelijke facetten en kunnen toepassen op neurologische revalidatie in de brede zin

Competenties uit het schakeljaar:
 
-         Inzicht hebben in de verschillende methoden van het wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) en in onderzoeksethiek.
-         inzicht hebben in de statistische en kwalitatieve verwerking van verzamelde onderzoeksgegevens.
-         Wetenschappelijke onderzoeksliteratuur over ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen kritisch kunnen analyseren en interpreteren.
-         Ergotherapie beschouwen als de toegepaste wetenschap van ‘occupational science’ en occupatie als basisconcept kunnen duiden binnen de ‘life-span’ van de patiënten.
-         De verschillende ergotherapeutische praktijk- en procesmodellen beschouwelijk kunnen vatten en hierover kritisch en ethisch verantwoord kunnen redeneren.
-         De competenties van een professionele bachelor in de ergotherapie
-         Kennis hebben van behandelmethoden bij vaak voorkomende neurologische ziektebeelden zoals CVA en MS.
 
De student dient de opleidingsonderdelen Statistiek en methodologie deel 1 en deel 2, Bijzondere methodologie in de ergotherapie, Evidence based practice in de ergotherapie, Occupational science, Methodologische aspecten van klinimetrie en assessment in de ergotherapie en Ergotherapeutische praktjik- en procesmodellen, theorieën en taxonomieën met succes gevolgd te hebben (geslaagd of tolerantie ingezet).

Onderwijsleeractiviteiten

5 sp. Klinisch en wetenschappelijk redeneren m.b.t. bijzondere vraagstukken over specifieke fysieke en psycho-sociale problemen bij volwassenen (B-KUL-L01F4a)

5 studiepuntenNederlandsEerste semesterEerste semester
N.
Interuniversitaire POC Ergotherapeutische wetenschappen

Bio-psycho-sociale aspecten binnen de fysieke en musculoskeletale revalidatie, met inbegrip van de medische achtergrond van de ziektebeelden, de klinische representatie en de ergotherapeutische evaluatie- en behandelmethoden.
 
Occupational science als referentiekader kader voor het klinisch en wetenschappelijk redeneren binnen de ergotherapie.
 
De basis wordt gevormd door de pathologiegroepen van het locomotorische, musculotendineuse en articulaire stelsel waar ergotherapeuten vaak mee geconfronteerd worden, aangevuld met volgende voorkomende ziektebeelden; polytrauma, amputaties, dwarslaesies en craniale traumata met als doel het klinisch en wetenschappelijk redeneren te bevorderen;
- impact van het ziektebeeld op het dagelijks functioneren van de patiënt (occupational science) en de gevolgen voor het ergotherapeutisch behandelproces
- het ‘evidence-based’ opstellen van het behandelplan en de verschillende interventiemethoden
- de klinimetrie (gekoppeld aan het diagnostisch redeneren, met inbegrip van meetinstrumenten)

Cursus opgebouwd aan de hand van gefundeerd diverse actuele onderzoekartikels en slides aangeboden via het digitaal leerplatform.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie : Klinisch en wetenschappelijk redeneren m.b.t. bijzondere vraagstukken over specifieke fysieke en psycho-sociale problemen bij volwassenen (B-KUL-L21F4a)

Type : Examen tijdens de examenperiode

Zie programmagids Master of science in de ergotherapeutische wetenschap aan de Universiteit Gent.