Methodologie en digitale geletterdheid in Japanse studies (B-KUL-F0TC7A)

4 studiepuntenNederlands26 urenTweede semesterTweede semester
POC Taal- en regiostudies

De eerste doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student actief confronteren met wetenschap(sfilosofie) en hem zodoende helpen bij het verwerven van inzicht in nut en aanwending van theorie/methodologie. Ten tweede is het de bedoeling intensief een aantal wetenschappelijke basisvaardigheden intensief te oefenen, met nadruk op heuristieke, ICT-gerelateerde en redactionele vaardigheden.

Geen specifieke begintermen.

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


GELIJKTIJDIG(F0TE3B) EN (GELIJKTIJDIG(F0TE5B) OF GELIJKTIJDIG(F0TE5C))

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
F0TE3B : Modern Japans II: taalkunde
F0TE5B : Modern Japans II: taalbeheersing (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
F0TE5C : Modern Japans II: taalbeheersing

Onderwijsleeractiviteiten

4 sp. Methodologie en digitale geletterdheid in Japanse studies (B-KUL-F0TC7a)

4 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Opdracht26 urenTweede semesterTweede semester
POC Taal- en regiostudies

Inhoudelijk valt de lessenreeks uiteen in drie onderdelen: (1) vakspecifiek instrumentarium en heuristiek, (2) epistemologie, theorie/methodologie en metacognitie en (3) wetenschappelijk schrijven en publiceren. Aan elke sessie zijn oefeningen en opdrachten gekoppeld waarin de student zelf het onderzoeksgebied van zijn keuze uitwerkt en daarover op een gestructureerde manier rapporteert.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Methodologie en digitale geletterdheid in Japanse studies (B-KUL-F2TC7a)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk

Schrijven van een paper, aansluitend mondeling examen over de paper.

zelfde modaliteit als eerste examenperiode.

studenten kunnen de individuele oefening (geannoteerde bibliografie)  én wekelijkse opdrachten updaten/aanmaken.