Computerlinguïstiek (B-KUL-F0AR3A)

4 studiepuntenNederlands26 urenTweede semesterTweede semester
POC Taal- en letterkunde

De studenten vertrouwd maken met de mogelijkheden en de
belangrijkste  methoden van de automatische taalverwerking, zowel
theoretisch als praktisch.

Vertrouwdheid met de basisbegrippen van de algemene taalwetenschap en
met het gebruik van besturings-  en tekstverwerkingssystemen. Voldoende kennis van het Engels om vakliteratuur te begrijpen.

Onderwijsleeractiviteiten

4 sp. Computerlinguïstiek (B-KUL-F0AR3a)

4 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum26 urenTweede semesterTweede semester
POC Taal- en letterkunde

De cursus bestaat uit een reeks van lessen en vijf programmeersessies (het practicum).
De lessen behandelen de volgende thema's:

  • Mogelijkheden en beperkingen van de taal- en spraaktechnologie
  • Reguliere expressies en automaten
  • Computationele morfologie
  • Automatische woordontleding en lemmatisering
  • Elektronische corpora
  • Contextvrije grammatica's en automatische zinsontleding

In het practicum wordt ervaring opgedaan met het gebruik en het schrijven van eenvoudige computerlinguistische programma's in PERL.
 

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie : Computerlinguïstiek (B-KUL-F2AR3a)

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk, Take-home

take home, oefening met beoordeling.