Preklinische vaardigheidsoefeningen (B-KUL-E06B8A)

7 studiepuntenNederlands250 urenBeide semestersBeide semestersUitgesloten voor examencontract
POC Tandheelkunde

De doelstellingen van dit opleidingsonderdeel zijn (1) de preklinische vaardigheden in de radiologie, parodontologie en uitneembare prothetische tandheelkunde verwerven en (2) de preklinische vaardigheden in de conserverende tandheelkunde verder uitdiepen, als introductie tot de klinische tandheelkunde in 3de bachelor.

*

De student moet de cursusnota's: R. Jacobs (2000): Preklinische oefeningen voor radiologie en radioprotectie (syllabus) kennen. Bovendien moet hij kunnen:

 • intra-orale radiografies nemen
 • normale anatomische structuren herkennen op radiografies

*

De doelstellingen van deze onderwijsleeractiviteit zijn:

 • het opsporen en identificiëren van cariës in natuurlijke tanden en het inoefenen en uitdiepen van de verworven basisprincipes in de adhesieve en conventionele caviteitspreparatie en –restauratie met composiet en amalgaam op natuurlijke tanden met cariës, opgesteld in fantoom. preklinisch inoefenen, demonstreren en beredeneren van: (1) speekselproductiebepaling en factoren die hierop inwerken, (2) buffervermogen van het speeksel, (3) microbiologische technieken ter evaluatie van de aanwezigheid van cariopathogene micro-organismen en (4) gebruik van deze bepalingen in het kader van de bepaling van het individuele cariësrisico van een patiënt.
 • het aanleren van verschillende basisprincipes in de endodontie (preparatie van endodontische toegangscaviteit, wortelkanaallengtebepaling, kanaalpreparatie en –vulling) en het uitdiepen van de endodontische basisvaardigheid (diverse wortelkanaalvultechnieken) op natuurlijke gebitselementen, deels opgesteld in gipsen blokjes en deels opgesteld in endokaak, geplaatst in fantoom.

*

De doelstellingen van deze onderwijsleeractiviteit zijn:

 • de theoretische basisprincipes van de parodontologie leren toepassen in een preklinische omgeving;
 • de manuele en psychosociale vaardigheden in de parodontologie aanscherpen als introductie tot de klinische parodontologie.

*

De doelstellingen van deze onderwijsleeractiviteit zijn:

 • het verwerven van inzicht in de verschillende stappen van de volledige prothese: het tandtechnische aspect van de prothese leren begrijpen, leren omgaan met kunststof en tandheelkundige roze was, vertrouwd geraken met het gebruik van een articulator in de uitneembare prothese en de tandopstelling kritisch leren benaderen;
 • het leren vervaardigen van een kunstharslepel voor individuele afdrukname;
 • de klinische handelingen i.v.m. een frameprothese, namelijk het slijpen van nissen en outputs en afdrukname, kunnen uitvoeren; een gipsen model van de afdruk kunnen vervaardigen en de aangeleerde theoretische kennis kunnen toepassen in het ontwerpen van een framemodel.

De student moet beschikken over de nodige manuele vaardigheden, verworven via de preklinische oefeningen conserverende tandheelkunde, deel I en II.
 
De opleidingsonderdelen van de opleiding Tandheelkunde kunnen enkel gevolgd worden indien men geslaagd is in de toelatingsproef arts – tandarts zoals georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap. Voor meer info :  http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


STRENG(E04B5A) EN ( STRENG(E05B9A) OF STRENG(E05B9B) ) EN GELIJKTIJDIG(E07B8A) EN GELIJKTIJDIG(E08B1A) EN GELIJKTIJDIG(E08B2A) EN ( GELIJKTIJDIG(E07B9A) OF GELIJKTIJDIG(E07B9B) )

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
E04B5A : Preklinische oefeningen conserverende tandheelkunde, deel 1
E05B9A : Preklinische oefeningen conserverende tandheelkunde II (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
E05B9B : Preklinische oefeningen conserverende tandheelkunde, deel 2
E07B8A : Parodontologie m.i.v. microbiologie van mond en tanden
E08B1A : Radiologie van mond en tanden en radioprotectie
E08B2A : Endodontologie
E07B9A : Prothetische tandheelkunde (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
E07B9B : Uitneembare prothetische tandheelkunde

Onderwijsleeractiviteiten

0.3 sp. Preklinische oefeningen van radiologie en radioprotectie (B-KUL-E06B9a)

0.3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum6 urenEerste semesterEerste semester
POC Tandheelkunde

In deze onderwijsleeractiviteit komen aan bod:

 • intra-orale opnames,
 • filmartefacten,
 • panoramische radiografie,
 • digitale technieken in de orale radiologie,
 • radioprotectie in de tandheelkunde.

Het studiemateriaal bestaat uit een preklinische handleiding: R. Jacobs (2000): Preklinische oefeningen voor radiologie en radioprotectie (syllabus).
Aanbevolen literatuur:

 • Langland OE, Langlais RP (1997) Principles of dental imaging. 1st Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, ISBN 0-683-18241-2
 • Hermans R, Jacobs R (1998) Radiologie van mond en tanden. Acco, Leuven. ISBN 90-334-4248-5

Interactieve zelfstudie via Toledo: 3 interactieve programma’s voor zelfstudie kunnen ondersteunend werken om de theoretische kennis om te zetten in praktische toepassingen tijdens de preklinische oefeningen (inoefenen van intra-orale en extra-orale röntgenanatomie alsook, stralingshygiëne.

Tijdens de preklinische oefeningen zal de student zelf intra-orale opnames maken met digitale sensoren voor fantoomhoofden voor simulatie klinische opzet. Hij zal hierbij de aangeleerde begrippen rond beeldkwaliteit en stralingsdosis verder toepassen. Hij kan ook oefenen om normaal anatomische structuren te herkennen op röntgenopnames.

3.7 sp. Preklinische oefeningen van conserverende tandheelkunde (B-KUL-E07B0a)

3.7 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum135 urenBeide semestersBeide semesters
POC Tandheelkunde

In deze onderwijsleeractiviteit komen aan bod:

 • preparatie en restauratie van natuurlijke tanden met cariësherkenning,
 • preventieve tandheelkunde: microbiologie en speekselparameters bij het inschatten van het individuele cariësrisico,
 • endodontie (deel I en II).

Het studiemateriaal bestaat uit:

 • een handleiding preklinische oefening ‘Preparatie en restauratie van natuurlijke tanden met cariësherkenning’,
 • een voorbeeldmodel ‘cariës natuurlijke tanden’ met powerpoint introductie,
 • een handleiding ‘Preventieve tandheelkunde: Microbiologie en speekselparameters bij het inschatten van het individuele cariësrisico’,
 • een video CRT bacteria,
 • een handleiding ‘Endodontie’,
 • video’s over anatomie van pulpakamer, openen en prepareren van pulpakamer, instrumentarium, irrigatie, lengtebepaling bij éénwortelige elementen, vormgeving, step-back vormgeving en laterale condensatie,
 • multimedia.

Aanbevolen literatuur: Syllabus college ‘Preventieve Tandheelkunde’.

Cariësoefening:

 • Een kwadrant natuurlijke tanden van de onder- en bovenkaak opstellen in fantoom;
 • Mondonderzoek uitvoeren (cariës, verkleuringen en tandsteen,  tandpathologie, kroon- en wortelvullingen opsporen) m.b.v. sonde, spiegel en radiologische opname en registreren volgens de geijkte procedure;
 • Opstellen van een behandelingsplan;
 • Verkleuringen en tandsteen verwijderen;
 • Alle elementen prepareren en restaureren m.b.v. adhesieve vullingstechnieken (verzegeling, preventieve composiet en composietvulling) en conventioneel herstel met amalgaam;
 • Invullen van dossier.

Microbiologie en speekselparameters:

 • Video-demonstratie van mogelijkheden om aan de stoel het inidividuele cariësrisico van een patiënt in te schatten, gebruikmakend van commerciële kits;
 • Meten van de eigen speekselsecretie onder gestimuleerde en niet-gestimuleerde omstandigheden;
 • Bepalen van het buffervermogen van het speeksel en de impact van verschillende factoren hierop;
 • Practische uitvoering van evaluatie van aanwezigheid van cariëspathogene micro)organismen.

Endodontie-oefening:

 • De kanalen van een snijtand of hoektand, een premolaar en boven- en ondermolaar, ingebed in gipsblokjes, prepareren volgens de ‘Balance Fore’-methode in combinatie met step-back en aansluitend opvullen met guttapercha volgens de laterale condensatiemethode;
 • Diverse kanalen prepareren in fantoom voor kanaalvulling en opvullen via een guttapuntvernageling i.c.m. met warme gutttapercha-injectie op een centrale snijtand, een warme verticale condensatie op een centrale snijtand, een hoofdstift in combinatie met warme guttapercha volgens de laterale injectiemethode op een laterale snijtand en een laterale condensatie op een molaar.

1 sp. Preklinische oefeningen van parodontologie m.i.v. microbiologie van mond en tanden (B-KUL-E07B1a)

1 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum37 urenEerste semesterEerste semester
POC Tandheelkunde

In deze onderwijsleeractiviteit komen aan bod:

 • mondhygiëne,
 • parodontale indices,
 • scalen en rootplanen,
 • papilexcisie en gingivectomie,
 • microbiologie van mond en tanden.

Het studiemateriaal bestaat uit:

 • een handleiding ‘Parodontologie en parodontologische therapie m.i.v. microbiologie van mond en tanden’,
 • video ‘Gingivectomie',
 • video ‘Ergonomie van scalen en rootplanen’,
 • transparanten en multimedia.

Aanbevolen literatuur: Syllabus college ‘Parodontologie m.i.v. microbiologie van mond en tanden’.

 • Parodontale status en indices;
 • Plaquecontrole en gingivectomie;
 •  Phasecontrast, plaquestaal en steriliteit met preklinisch oefenen;
 • Fulcrumbeweging en –instrument met preklinisch oefenen;
 • Houding en positie;
 • Oefening parodontale indices;
 • Gesprekstechnieken.

2 sp. Preklinische oefeningen van uitneembare prothetische tandheelkunde (B-KUL-E07B2a)

2 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum72 urenEerste semesterEerste semester
POC Tandheelkunde

In deze onderwijsleeractiviteit komen aan bod:

 • vervaardiging van een beetplaat met waswal voor onbetande kaken,
 • tandopstelling,
 • individuele lepel betande kaak,
 • frameprothese.

Het studiemateriaal bestaat uit:

 • een handleiding ‘Preklinische oefeningen van uitneembare prothetische tandheelkunde’,
 • voorbeeldmodellen van beetplaten met waswallen, tandopstellingen, individuele lepels en frameprothese,
 • multimedia.

 • Het vervaardigen van een beetplaat met waswal voor een edentate onder- en bovenkaak;
 • Het ingipsen van onder- en bovenmodel in articulator en het opstellen en modeleren van een volledige bovenkaak in articulator;
 • Het vervaardigen van een individuele lepel in ‘Blue-Ostron’-kunststof voor het afdrukken van preparaties in de onderkaak;
 • Het slijpen van nissen en outputs op frasacotanden in onder- en bovenmodel.  Het afdrukken van de beslepen onderkaak, het uitgieten tot gipsmodel en het tekenen op het model van de frameprothese met ankers, minor connectoren, zadels en major connector.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Preklinische vaardigheidsoefeningen (B-KUL-E26B8a)

Type : Examen buiten de normale examenperiode
Evaluatievorm : Praktijkexamen
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Geen

De evaluatieactiviteit bestaat uit 2 onderdelen:
o Onderdeel tentamens (20% van de punten): Dit zijn vaardigheidstoetsen die het vaardigheidsniveau van de student toetsen op een bepaald tijdstip in de opleiding als voorbereiding op de afsluitende examens. Er zijn minimaal 2 tentamens gepland. In de vaardigheidstraining is ergonomie een belangrijk aspect en daarom wordt er voor het finale tentamenpunt (= som van alle tentamens) rekening gehouden met de ergonomie (20%).
o Onderdeel examens (80 % van de punten). 
Voor dit OPO zijn er 4 vaardigheidstoetsen (één per OLA) die het verworven niveau van de student beoordelen aan het eind van de opleiding.  Het finale punt is de som van alle toetsen.
 

Het eindpunt voor een OPO wordt als volgt bepaald: 80% examenpunt en 20% tentamenpunt.
Het practicum is een verplichte onderwijsleeractiviteit. Studenten die niet deelnamen aan het practicum mogen geen examen afleggen.
Bij een onvoldoende kan géén tolerantie ingezet worden.