Kwantitatieve beleidsmethoden (TEW) (B-KUL-D0T23A)

6 studiepuntenNederlands46 urenTweede semesterTweede semester
Subfacultaire POC FEB Campus Leuven

Een overzicht geven van de toepassingen van statistische methoden en van de technieken van het operationeel onderzoek in het bedrijfsleven.

Studenten moeten optimaliseringsproblemen kunnen herkennen, modelleren en oplossen. In het bijzonder ontwikkelen we een goed begrip van Beslissen onder onzekerheid: (waaronder speltheorie, cooperatief en niet-cooperatief), Dynamische programmering, zowel deterministisch als stochastisch, Markov-ketens, inclusief evenwichtsverdelingen van ergodische ketens, en Wachtrijtheorie, (formule van Little, Kendall's notatie, analyse van verschillende wachtlijnsituaties).

Verder moeten de studenten een goede kennis hebben van statistiek.
Een cursus vergelijkbaar met de cursus bedrijfsstatistiek moet gevolgd zijn. Verder moeten de studenten goed vertrouwd zijn met algebra, en in het bijzonder matrixrekenen.

Volgtijdelijkheid
De student heeft volgende opleidingsonderdelen (of equivalenten)
* met succes afgerond: /
* afgerond: D0T11A Inleiding tot operationeel onderzoek en D0T17A Bedrijfsstatistiek
* minstens gelijktijdig opgenomen: /
 
 
Verdere toelichting
Basiskennis van statistiek, optimalisering en lineaire programmering.

Dit opleidingsonderdeel is identiek aan de volgende opleidingsonderdelen:
D0W99A : Kwantitatieve beleidsmethoden

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Econometrie voor bedrijfseconomen (B-KUL-D0T23a)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College24 urenTweede semesterTweede semester
Subfacultaire POC FEB Campus Leuven

* Inleiding
* Enkelvoudige Lineaire regressie: model en schatter
* Enkelvoudige Lineaire regressie: inferentie
* Meervoudige Lineaire regressie: model en schatter
* Meervoudige Lineaire regressie: inferentie
* Modelspecificatie: interacties, elasticiteit, niet-lineariteit, dummy variabelen, ...
* Uitbreidingen

 

Aanbevolent studiemateriaal
Stock and Watson,  Introduction to Econometrics,  3th Edition, Pearson.

TOLEDO
Bij deze onderwijsleeractiviteit wordt gebruik gemaakt van TOLEDO.

De leerstof wordt toegelicht en uitgelegd in de hoorcolleges. De studenten volgen de berichten op Toledo

3 sp. Optimaliseren (B-KUL-D0T95a)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College22 urenTweede semesterTweede semester
Subfacultaire POC FEB Campus Leuven

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Beslissen onder onzekerheid: min-max regret en speltheorie (cooperatief en niet-cooperatief), inclusief verschillende oplossingsconcepten

Dynamische programmering, zowel deterministisch als stochastisch

Markov-ketens, inclusief evenwichtsverdelingen van ergodische ketens

Wachtlijntheorie, formule van Little, Kendall's notatie, analyse van verschillende wachtlijnsituaties

Handboek:  Winston, W.L. (2004).  Operations Research.  Applications and Algorithms.  Thomson Brooks/Cole.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Kwantitatieve beleidsmethoden (TEW) (B-KUL-D2T23a)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Vaardigheidstoets
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen
Leermateriaal : Geen

Evaluatiekenmerken

* De evaluatie voor het OLA Econometrie voor bedrijfseconomen bestaat uit een schriftelijk gesloten boek examen met meerkeuzevragen.

* De evaluatie voor het OLA Optimaliseren bestaat uit een modelleeropdracht en een schriftelijk gesloten boek examen met open vragen en mogelijks een aantal meerkeuzevragen.  De datum van de modelleeropdracht wordt vastgesteld door de docent en via TOLEDO meegedeeld.

Bepaling eindresultaat

* Het opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door de docent(en), zoals meegedeeld via Toledo en de examenregeling. Het resultaat wordt berekend en uitgedrukt met een geheel getal op 20.

* Het eindresultaat is een gewogen cijfer dat als volgt wordt bepaald:

  • ­ De evaluatie voor het OLA Econometrie voor bedrijfseconomen telt mee voor 10 van de 20 punten.
  • ­ De evaluatie voor het OLA Optimaliseren telt mee voor 10 van de 20 punten (80% hiervan staat op het examen, 20% op de modelleeropdracht)

* Indien de student niet deelneemt aan één van de deelevaluaties, krijgt de student NA (niet afgelegd) voor het gehele opleidingsonderdeel.

* Indien de vastgestelde datum voor de modelleeropdracht van het OLA Optimaliseren niet wordt gerespecteerd, worden 4 punten afgetrokken van de eindbeoordeling van dit onderdeel, tenzij om een zwaarwichtige reden na aanvraag een nieuwe datum wordt bepaald.

* Bij de meerkeuzevragen voor het OLA Econometrie voor bedrijfseconomen wordt gebruik gemaakt van giscorrectie. Meer details i.v.m. de giscorrectie zullen toegelicht worden tijdens de colleges en op Toledo. Voor het OLA Optimaliseren wordt geen giscorrectie toegepast bij eventuele meerkeuzevragen.

 

Tweede examenkans

* De evaluatiekenmerken en bepaling eindresultaat van de tweede examenkans verschilt van die van de eerste examenkans: er is geen modelleeropdracht voor het OLA Optimaliseren.  Het resultaat voor dit OLA wordt dan volledig bepaald door het afrondend examen dat meetelt voor 50% van het eindtotaal voor het OPO. De overige 50% wordt bepaald door het afrondend examen van het OLA Econometrie voor bedrijfseconomen.