Getuigschrift psychotraumatherapie (Leuven)

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde en integratieve psychotrauma-opleiding voor psychologen, pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten die in hun hulpverleningspraktijk met psychotrauma werken, in welke concrete context dan ook.

 

 

Wat houdt het Getuigschrift psychotraumatherapie in ?

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde en integratieve psychotrauma-opleiding voor psychologen, pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten die in hun hulpverleningspraktijk met psychotrauma werken, in welke concrete context dan ook.

 

Opleiding georganiseerd door

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven

 

Detail van het programma

 

 

Troeven

Deze integratieve opleiding wil diverse wetenschapsdomeinen (i.e., psychologie, psychiatrie, biologie, sociologie, antropologie) en therapeutische oriëntaties (CBT, psychodynamische benadering, client-centered benadering en gezins- en systeemtherapie) verbinden. Er zijn vooraanstaande docenten uit deze diverse velden aangetrokken om een rijke state-of-the-art van het veld aan te bieden.

 

Duur van de opleiding

2 jaar: september 2016 – juli 2018

volgende editie start in 2018-2019

 

Locatie

Praxis P, Leuven

 

Inschrijvingsgeld

2200 euro

 

Inschrijvingsprocedure

Na voorleggen van een schriftelijke aanvraag (motivatiebrief + CV) worden selectiegesprekken georganiseerd met de academische verantwoordelijken. Daar wordt naast de motivatie ook de persoonlijke rijpheid van de kandidaat bevraagd, en de mate waarin de kandidaat klinische ervaring kan voorleggen. We streven naar een opleidingsgroep met deelnemers met voldoende heterogeniteit en variatie in opleiding, werkveld, doelgroep en klinische ervaring. De groep bestaat uit max. 18 deelnemers.

 

Informatie over de inschrijvingsprocedure is beschikbaar op: http://www.esper.be/

Deze opleiding is bedoeld voor professionals in het veld van de geestelijke gezondheidszorg (psychologen, pedagogen, psychiaters) met een bijzondere interesse in het domein van psychotrauma. De opleiding biedt up-to-date wetenschappelijke informatie en ruimte voor reflectie over de uitdaging van het werken met trauma in zijn diverse verschijningsvormen.

 

De kandidaten worden verwacht bereid te zijn een continu proces van kritische reflectie aan te gaan over de rol van de eigen persoon en het hulpverlenend handelen in de therapeutische relatie. Kandidaten zijn tevens bereid een intensief engagement op te nemen in de loop van twee opeenvolgende jaren, waarbij groepswerk, actieve betrokkenheid en verdieping in literatuur van wetenschappelijke bijdragen, externe supervisie, persoonlijke reflectie, een flexibele positionering en het voorleggen van een eindwerk noodzakelijk zijn. Kandidaten beschikken daarnaast ook over een voldoende niveau van de Engelste taal (voor de studie van Engelstalige teksten of eventuele bijdragen door Engelstalige opleiders).

Deze opleiding beoogt de specialisatie van masters in de klinische psychologie, masters in de pedagogische wetenschappen, masters in de geneeskunde in hun opleiding tot psychiater of psychiaters in het domein van trauma-hulpverlening.

 

In deze opleiding worden theoretische kaders, wetenschappelijke bevindingen, klinisch onderzoek en interventiemodaliteiten in psychotrauma-therapeutische praktijk aangereikt en intensief toegepast door studenten.

Na de opleiding zal de student een bredere wetenschappelijke basis hebben om zijn/haar therapeutische praktijk met traumapatiënten te voeden en hierbij kunnen putten uit diverse behandelmodellen en zorgmodaliteiten om in trauma-therapeutisch werk een integratieve benadering te kunnen implementeren.

Academisch verantwoordelijke:

Prof. Dr. Lucia De Haene

Prof. Dr. Peter Rober

 

Contactpersoon voor de opleiding:

 

Inge Schiepers

Telefoon: 016 37 77 29

 

E-mail: ppw.permanentevorming@kuleuven.be