Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (Leuven)

Master of Science

In de master elektronica-ICT kun je afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting meer de nadruk leggen op de hardware- of op de softwareaspecten van informatieverwerking. Je leert de werking en de impact van gebruikte technologieën juist in te schatten, analoge en digitale elektronische systemen te analyseren en nieuwe gelijkaardige systemen te ontwerpen en implementeren.

Wat houdt de master industriële wetenschappen: elektronica-ICT in? 


Je krijgt de nodige kennis over elektronica en ICT, en inzicht in de werking en de impact van de gebruikte technologieën. Je leert kritisch, zelfstandig en flexibel te zijn om technische problemen in kaart te kunnen brengen, te ontleden en op een efficiënte manier op zoek te gaan naar de beste oplossing.

De opleiding focust onder meer op elektronische technologie, analoge en digitale schakelingen en systemen, elektronische ontwerpmethodes en meettechnieken. Je gaat ook dieper in op een aantal ICT-onderwerpen zoals grafische programmeertalen, besturingssystemen en object-georiënteerd programmeren.

Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is de masterproef waarin je je kennis aan de praktijk zal toetsen. Afhankelijk van je interesses kun je zelf een focus kiezen binnen je masterproef in een van de verschillende onderzoeksgroepen die op onze campussen aanwezig zijn of binnen een bedrijf.

Wie zich volledig in de praktijk wil onderdompelen, kan de master combineren met het postgraduaat innoverend ondernemen als ingenieur.

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Opties


Op Campus Groep TLeuven kun je kiezen tussen de opties Intelligent Electronics of Internet Computing.

Op andere technologiecampussen richt de opleiding zich op andere opties. Waar je de opleiding ook volgt, je krijgt steeds de kans om via keuzemodules of labobaden ook te leren of te experimenteren op de infrastructuur van een andere campus.

Deze master kun je ook volgen op:

 


Internationale ervaring

Tijdens je opleiding heb je een waaier aan internationale mogelijkheden voor studie, stage en masterproefonderzoek, van dichtbij in Wallonië tot veraf in een ontwikkelingsland.

Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je diploma wel een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen.

Een buitenlandervaring kun je op heel wat manieren opdoen. 
Op onze website Studeren in het buitenland ontdek je:

  •   verschillende uitwisselingsmogelijkheden en -projecten;
  •   tal van beurzen waarop je beroep kan doen;
  •   blogs en getuigenissen van studenten in het buitenland.


En voor wie niet naar het buitenland gaat, haalt de faculteit het buitenland naar de campus. Gastdocenten, interculturele lessen, internationale dagen en modules en de aanwezigheid van buitenlandse studenten zorgen voor een internationale toets in elke opleiding.

Studeren op Campus Groep T

Op Campus Groep T kijk je verder dan de 
technologie. Je leert en ervaart om zelfstandig en creatief te zijn in je denken, in je leren, in je projecten. Niet langer de dingen apart aanschouwen, maar als een geheel waarin alles verbonden is, net zoals in de echte wereld. Beyond engineering dus. Met ondernemen als rode draad.

Op deze campus kun je – als enige in België – meteen kiezen om je opleiding in het Nederlands of volledig in het Engels te volgen. Zo creëert de campus een echte internationale omgeving als venster op de wereld en de ondernemingen waar je later als ingenieur terecht zult komen. Een wereld van globalisatie, diversiteit en een pluraliteit van wereldvisies.

 

Een innovatief idee? 

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.
 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

Ben jij een toekomstige master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT? Dan herken je vast volgende eigenschappen:

  • Je bent gefascineerd door toepassingen als smartphones, gps, draadloze internetverbindingen, iPod ... en je wil ze mee ontwikkelen.
  • Analoge en digitale elektronische systemen boeien je, en ook naar complexe informatie- en communicatiesystemen gaat jouw interesse uit.
  • Je vindt het een uitdaging om als industrieel ingenieur elektronica-ICT een sleutelrol te spelen in de ontwikkeling van allerlei toepassingen van digitale media.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (Groep T Leuven)

Deze masteropleiding brengt de student op een gevorderd niveau van kennis en competenties, eigen aan het wetenschappelijk functioneren in het algemeen en in het bijzonder op het domein van de ingenieurswetenschappen in de vakgebieden verbonden met de elektronica en de informatie- en communicatietechnieken. Deze opleiding biedt een brede academische vorming aan in de analyse, het modelleren en het ontwerp van elektronische en ICT-systemen. De afstudeerrichting elektronica legt meer de klemtoon op de hardware van digitale en analoge systemen. In de afstudeerrichting ICT ligt de klemtoon meer op computersystemen, toepassingssoftware en communicatienetwerken.

De afgestudeerde is in staat om de verworven wetenschappelijke kennis autonoom toe te passen in een brede maatschappelijke context en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om leidinggevende functies te bekleden.

De afgestudeerde verwerft de beroepstitel van industrieel ingenieur. Deze opleiding is een initiële masteropleiding die je voltijds of deeltijds kunt volgen op de campussen te Geel, Gent, Leuven, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Diepenbeek*. Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein en beschikt over hightechlaboratoria om onderzoek in dat domein te verrichten.

De opleidingsspecifieke leerresultaten* zijn:

Kennis en inzicht (MK)
MK1  Wetenschappelijk-disciplinaire kennis en inzicht bezitten in het domein van de industriële ingenieurswetenschappen
MK2  Diepgang verwerven in minstens één van de volgende elektronica-ICT-disciplines: digitale en analoge systemen, informatieverwerkende systemen en communicatiesystemen

Ingenieursvaardigheden (MI)
MI1  Problemen analyseren en oplossen
MI2  Ontwerpen en/of ontwikkelen
MI3  Toepassingsgericht onderzoeken
MI4  Ethisch handelen
MI5  Ondernemen

Praktische vaardigheden (MP)
MP1  Operationaliseren

Generieke vaardigheden (MG)
MG1  Informatie verwerven en verwerken
MG2  Communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten
MG3  Kritisch reflecteren
MG4  Samenwerken in team in verschillende rollen
MG5  Professionaliteit

*Te Diepenbeek wordt een gezamenlijk programma van UHasselt en KU Leuven aangeboden. Meer informatie (incl. de leerresultaten) vind je op de website van UHasselt.

Loopbaan

Regelmatig duiken alarmerende berichten op rond het tekort aan ingenieurs. Zelfs als je nog niet afgestudeerd bent, zullen er op de arbeidsmarkt veel deuren voor je opengaan. Als industrieel ingenieur ben je gericht op de praktijk en kun je vanuit je technische en wetenschappelijke kennis concrete vragen uit de technologische wereld oplossen. Naargelang je interesse kom je in een managementtraject terecht of in een expertentraject. Je hebt toegang tot een heel gevarieerd gamma van functies in heel wat sectoren. Kortom: je diploma biedt je een veelbelovende toekomst.

Hieronder en op de website van de faculteit vind je een heel aantal beroepsuitwegen.


Als industrieel ingenieur elektronica-ICT speel je heel vaak een sleutelrol in de ontwikkeling van allerlei technologische toepassingen gaande van intelligente elektronische systemen tot op maat gesneden applicaties die stand alone werken of op het web opereren.

 

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Campus Groep T Leuven
Andreas Vesaliusstraat 13
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 30 10 30
iiw.groept@kuleuven.be

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Bezoek de website van de opleiding
Bezoek de website van Technologiecampus Groep T

Algemeen 

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM