Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica (Leuven)

Master of Science

De pijlers van de masteropleiding industriële wetenschappen elektromechanica zijn energieconversie (energie-efficiëntie) en mechanisch ontwerp in de breedste betekenis van het woord. Je leert de producten en processen van de toekomst realiseren: van idee naar grafisch ontwerp, via materiaalkeuze en productietechnieken tot afgewerkt product.

Wat houdt de master industriële wetenschappen: elektromechanica in? 

Elektromechanica zet de wereld in beweging: van microturbines tot windmolens, van ligfiets tot airbus, van heupprothese tot appelplukrobot, van 3D-printkaak tot biosensor, van micropositionering tot volautomatische koetswerkassemblage.

De pijlers van de opleiding elektromechanica zijn:

 • energieconversie: richt zich op alle aspecten van energie-efficiëntie, gaande van elektrische aandrijvingen en automatisatie tot thermische centrales, verbrandingsmotoren, klimatisering ... met inbegrip van alle deelcomponenten.
 • mechanisch ontwerp: is een cyclus die start bij een idee dat vorm krijgt in een grafisch ontwerp. Dat ontwerp resulteert via materiaalkeuze, simulatie en productietechniek in een afgewerkt geheel.

Een belangrijk onderdeel is de masterproef waarin je je kennis aan de praktijk zal toetsen. Afhankelijk van je interesses kun je zelf een focus kiezen binnen je masterproef in een van de verschillende onderzoeksgroepen die op onze campussen aanwezig zijn of binnen een bedrijf.

Wie zich volledig in de praktijk wil onderdompelen, kan de master combineren met het postgraduaat innoverend ondernemen als ingenieur.

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Opties


Op Campus Groep T Leuven kun je kiezen uit vier opties:

 • Clinical Engineering
 • Intelligent Manufacturing
 • Intelligent Mechanics
 • Intelligent Mobility

Op andere technologiecampussen richt de opleiding zich op andere opties. Waar je de opleiding ook volgt, je krijgt steeds de kans om via keuzemodules of labobaden ook te leren of te experimenteren op de infrastructuur van een andere campus.

Deze master kun je ook volgen op:

 • Technologiecampus Oostende (Naast de afstudeerrichting elektromechanica (met focus op mechatronica), kun je ook de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie volgen.)
 • Technologiecampus Gent (Opties computergeïntegreerde productie, ontwerpen, maritieme technieken, mechatronica en productiemanagement.)
 • Technologiecampus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (Opties Automotive Engineering en Manufacturing Engineering.)
 • Technologiecampus Geel (Naast de afstudeerrichting elektromechanica (met opties mechanisch ontwerp en productietechnieken en biomedische technologie), kun je ook de afstudeerrichting automatisering met industriële datacommunicatie als focus.
 • Technologiecampus Diepenbeek (Focus op kunststofverwerking, computerondersteunde productietechnologie of productie van geavanceerde materialen.)

Internationale ervaring

Tijdens je opleiding heb je een waaier aan internationale mogelijkheden voor studie, stage en masterproefonderzoek, van dichtbij in Wallonië tot veraf in een ontwikkelingsland.

Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je diploma wel een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen.

Een buitenlandervaring kun je op heel wat manieren opdoen. 
Op onze website Studeren in het buitenland ontdek je:

 •   verschillende uitwisselingsmogelijkheden en -projecten;
 •   tal van beurzen waarop je beroep kan doen;
 •   blogs en getuigenissen van studenten in het buitenland.


En voor wie niet naar het buitenland gaat, haalt de faculteit het buitenland naar de campus. Gastdocenten, interculturele lessen, internationale dagen en modules en de aanwezigheid van buitenlandse studenten zorgen voor een internationale toets in elke opleiding.

Studeren op Campus Groep T

Op Campus Groep T kijk je verder dan de 
technologie. Je leert en ervaart om zelfstandig en creatief te zijn in je denken, in je leren, in je projecten. Niet langer de dingen apart aanschouwen, maar als een geheel waarin alles verbonden is, net zoals in de echte wereld. Beyond engineering dus. Met ondernemen als rode draad.

Op deze campus kun je – als enige in België – meteen kiezen om je opleiding in het Nederlands of volledig in het Engels te volgen. Zo creëert de campus een echte internationale omgeving als venster op de wereld en de ondernemingen waar je later als ingenieur terecht zult komen. Een wereld van globalisatie, diversiteit en een pluraliteit van wereldvisies.

 

Een innovatief idee? 

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.


INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

Ben jij een toekomstige master in de industriële wetenschappen: elektromechanica?
Dan herken je vast volgende eigenschappen:

 • Je houdt van innovatie en optimalisatie, en wil als industrieel ingenieur elektromechanica meewerken om vandaag de producten en processen van morgen te realiseren.
 • Jouw interesse gaat onder meer uit naar energieconversie of ontwerp van toestellen en machines in de breedste betekenis van het woord, meteen de twee pijlers van de opleiding.
 • Je staat open voor teamwork, en vindt duurzaamheid, veiligheid en respect voor de omgeving belangrijke waarden.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de industriële wetenschappen: elektromechanica (Groep T Leuven)

Deze masteropleiding brengt de student op een gevorderd niveau van kennis en competenties, eigen aan het wetenschappelijk functioneren in het algemeen en in het bijzonder op het domein van de ingenieurswetenschappen in de vakgebieden verbonden met de elektromechanica. Hij/zij beschikt over de nodige creativiteit om technologische en -wetenschappelijke principes te gebruiken voor het kwaliteitsvol ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van apparaten, machines en onderdelen hiervan, en voor het optimaliseren en automatiseren van industriële processen. Hij/zij is bekwaam om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Hij/zij houdt daarbij rekening met economische randvoorwaarden, bedrijfskundige implicaties en ethische aspecten. Hij/zij kan functioneren in een team en is in staat verantwoordelijkheid op te nemen.

De afgestudeerde is in staat om de verworven wetenschappelijke kennis autonoom toe te passen in een brede maatschappelijke context en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om leidinggevende functies te bekleden.

De afgestudeerde verwerft de beroepstitel van industrieel ingenieur. Deze opleiding is een initiële masteropleiding die je voltijds of deeltijds kunt volgen op de campussen te Geel, Gent, Leuven, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Diepenbeek*. Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein en beschikt over hightechlaboratoria om onderzoek in dat domein te verrichten.

De opleidingsspecifieke leerresultaten* zijn:

Kennis en inzicht (MK)
MK1  Wetenschappelijk-disciplinaire kennis en inzicht bezitten in het domein van de industriële ingenieurswetenschappen
MK2  Diepgang verwerven in minstens één van de volgende elektromechanische disciplines: Aandrijftechnieken, Automatisering, Energieconversie, Productietechnieken en -beheer, Mechanisch ontwerp met inbegrip van de materiaalkeuze, Voertuigtechnieken.

Ingenieursvaardigheden (MI)
MI1  Problemen analyseren en oplossen
MI2  Ontwerpen en/of ontwikkelen
MI3  Toepassingsgericht onderzoeken
MI4  Ethisch handelen
MI5  Ondernemen

Praktische vaardigheden (MP)
MP1  Operationaliseren

Generieke vaardigheden (MG)
MG1  Informatie verwerven en verwerken
MG2  Communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten
MG3  Kritisch reflecteren
MG4  Samenwerken in team in verschillende rollen
MG5  Professionaliteit

*Te Diepenbeek wordt een gezamenlijk programma van UHasselt en KU Leuven aangeboden. Meer informatie (incl. de leerresultaten) vind je op de website van UHasselt.

Loopbaan

Regelmatig duiken alarmerende berichten op rond het tekort aan ingenieurs. Zelfs als je nog niet afgestudeerd bent, zullen er op de arbeidsmarkt veel deuren voor je opengaan. Als industrieel ingenieur ben je gericht op de praktijk en kun je vanuit je technische en wetenschappelijke kennis concrete vragen uit de technologische wereld oplossen. Naargelang je interesse kom je in een managementtraject terecht of in een expertentraject. Je hebt toegang tot een heel gevarieerd gamma van functies in heel wat sectoren. Kortom: je diploma biedt je een veelbelovende toekomst.

Hieronder en op de website van de faculteit vind je een heel aantal beroepsuitwegen.

Je bent flexibel inzetbaar in een brede waaier van sectoren met doorgroeimogelijkheden. De typische functies van een master industriële wetenschappen elektromechanica zijn zeer verscheiden: projectingenieur, commercieel ingenieur, onderhoudsingenieur, veiligheidsingenieur, productie-ingenieur, automatiseringsingenieur, kwaliteitsingenieur, directeur, zaakvoerder ...

Het aanbod aan sectoren waarnaar de meeste afgestudeerden doorstromen, is eveneens erg ruim: bouw, ICT, machinebouw, productontwikkeling, voeding, chemie, transport, gezondheidssector, onderwijs en milieutechnologie. Je kunt aan de slag als technisch specialist in een van de vele facetten van elektromechanica. Of je kunt uitgroeien tot een allround ingenieur die het geheel van een bedrijf overziet.

 

 

 

 

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Campus Groep T Leuven
Andreas Vesaliusstraat 13
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 30 10 30
iiw.groept@kuleuven.be

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Bezoek de website van de opleiding
Bezoek de website van Technologiecampus Groep T

Algemeen 

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor: