Getuigschrift ethisch referent – Ethiek op de werkvloer (Kortrijk)

De nood aan ethisch overleg in de zorgsector neemt toe. Basiszorgverleners spelen in het overleg een grote rol: zij staan immers in de dagelijkse zorg. Maar ze blijken meestal vanuit hun basisopleiding daartoe niet voldoende gevormd. Daarom is de algemene doelstelling van deze opleiding zorgverleners te vormen in het ethisch overleggen op de werkvloer.


DOWNLOAD DE BROCHURE

In de opleiding wordt gekozen voor het ethisch model 'Waarden in dialoog' zoals beschreven in het boek: A. Liégeois, Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven, LannooCampus, 2009, 2011.

Dit model is gebaseerd op een relationeel personalistische visie op mens en zorg, steunt op drie pijlers van waarden, dialoog en grondhoudingen, en houdt een praktisch bruikbaar model voor om ethisch te reflecteren en te overleggen. Het model leidt tot inzichten in verband met vrijheidsbeperking en dwang en in verband met informatie en beroepsgeheim.

Opleiding georganiseerd door
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

In samenwerking met
De Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek (een samenwerkingsverband tussen Caritas West-Vlaanderen vzw, het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, Katho, dept. HIBV Roeselare, CCV in het Bisdom Brugge en Caritas Oost-Vlaanderen).

Url van de opleiding
http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2701

Opbouw
Dit is een 8-daagse opleiding waarin in de 5 eerste dagen de nadruk gelegd wordt op het praktisch ethisch model en het persoonlijk verwerken van deze inzichten. De laatste drie namiddagen worden besteed aan het oefenen van dit model aan de hand van casussen die door de deelnemers worden ingebracht.

Troeven
Deelnemers die de paper afwerken kunnen officieel tewerkgesteld worden als Ethisch Referent en fungeren als stafmedewerker Ethiek.

Duur van de opleiding
Van januari tot en met mei 2017, 8 namiddagen telkens op dinsdag.

Locatie
KU Leuven Kulak
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Inschrijvingsgeld
520 euro

Inschrijvingsprocedure
Kandidaten bezorgen een cv, een eigen motivering én van hun directie.
Door het interactieve karakter zijn max. 20 deelnemers toegelaten.
Zie website

De opleiding richt zich tot zorgverleners uit alle sectoren van de zorg. De focus ligt op de geestelijke gezondheidszorg en de sector ondersteuning personen met een beperking, maar ook zorgverleners werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, de thuiszorg, de ouderenzorg en algemene ziekenhuizen kunnen de opleiding volgen.
De nood aan ethisch overleg in de zorgsector neemt toe. Basiszorgverleners spelen in het overleg een grote rol: zij staan immers in de dagelijkse zorg. Maar ze blijken meestal vanuit hun basisopleiding daartoe niet voldoende gevormd. Daarom is de algemene doelstelling van deze opleiding zorgverleners te vormen in het ethisch overleggen op de werkvloer.
Dit houdt twee concrete doelstellingen in
-  de deelnemers verwerven inzicht in het praktisch model voor ethisch overleg
-  de deelnemers kunnen dit model toepassen bij vragen uit het werkveld.

De deelnemers die het getuigschrift behalen bekomen de titel van Ethisch Referent en kunnen deze functie opnemen in het kader van de organisatie.

Academisch verantwoordelijke:
Prof. Axel Liégeois
 
Contactpersoon voor de opleiding:
Mieke Van Daele
+32 56 24 62 04
mieke.vandaele@kuleuven.be