Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (Leuven)

Vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie, partner- en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Wat houdt het Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie in?

De doelstelling van deze opleiding is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie, en dit bij diverse settings en problematieken, ambulante en residentiële, kort- of langerdurende therapieën. Dit impliceert het verwerven van theoretische basiskennis, het leren beoordelen van psychopathologische beelden vanuit een psychodynamische hypothese, kennis van de verschillende kaders en hun indicatiecriteria, mogelijkheden en beperkingen, inzicht in de factoren in een therapeutisch proces, enz… De opleiding besteedt ook ruim aandacht aan het leren psychodynamisch denken over cliënten en behandelsituaties die buiten de traditionele indicaties vallen, zoals de forensische context, mentale handicap, institutionele settings, en dergelijke.

Men bekwaamt zich in de vaardigheden die vereist zijn om zelfstandig een therapeutisch proces te kunnen indiceren, starten en begeleiden. De opleiding hecht veel belang aan het vormen van een goede therapeutische attitude. Men kan zelf de werkzame elementen van een therapie ondervinden in eigen praktijk onder supervisie en in een leertherapeutische relatie waarin men zicht tracht te verwerven op het eigen functioneren als therapeut.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Faculteit Geneeskunde.

 

Opbouw

In de theoretische seminaries wordt eerst kennis gemaakt met belangrijke auteurs (Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan,…) en kernbegrippen binnen de traditie (onbewuste, overdracht, weerstand, psychische structuur,…). Aansluitend komen meer specifieke themata en stromingen aan bod (egopsychologie, zelfpsychologie, objectrelationele modellen, narcisme, psychose, borderline, gehechtheidstheorieën,…) en worden auteurs in meer detail bestudeerd (Bergeret, Green, Kernberg, Kohut, Fonagy,…). Studenten bereiden literatuur voor en brengen deels zelf beurtelings een onderdeel naar voor.

De technische seminaries behandelen alle aspecten die deel uitmaken van het instellen en handhaven van een gepast therapeutisch kader. Naast de ‘klassieke’ psychoanalytische therapie wordt ook vorming gegeven over de kortdurende psychodynamische therapie (o.a. Dynamic Interpersonal Therapy), op mentaliseren gebaseerde psychotherapie (MBT), steungevende therapie, psychodynamische koppel- en gezinstherapie.

Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfactoren, verschillende interventies, acting out fenomenen. De evolutie van de therapeutische techniek wordt besproken aan de hand van zowel ‘klassieke’ als hedendaagse teksten. Er wordt ook ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar therapie-‘outcome’ en procesfactoren in psychoanalytische psychotherapie, in samenwerking met Prof. Rudi Vermote, Prof. Patrick Luyten, Prof. Benedicte Lowyck, en hun onderzoeksgroep.

Studenten bespreken wekelijks in kleine groepjes hun eigen klinische praktijk in supervisie. Daarbij wordt zowel ingegaan op detailanalyse van concrete sessies als op de evolutie van het bredere therapeutische proces. Het in psychotherapie kunnen begeleiden van geschikte cliënten is een basisvoorwaarde om de opleiding te kunnen starten.

Gedurende de opleiding hebben studenten de kans om de eigen intrapsychische dynamiek te onderzoeken en de cliëntpositie te ervaren in de groepsleertherapie.

  

Troeven

Voltooiing van deze psychotherapievorming wordt geacht van belang te zijn in de toekomstige erkenning van de beroepstitel van psychotherapeut en geeft de mogelijkheid tot lidmaatschap van de vlaamse beroepsvereniging van psychoanalytisch therapeuten (VVPT).

 

Duur van de opleiding

vierjarige opleiding die jaarlijks start

van september tot juni

telkens op dinsdagen van 14u30 tot 21u

 

Locatie

Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg

 

Inschrijvingsgeld

€ 2200 per jaar

Studenten die reeds met de opleiding gestart zijn voor 2016-2017  betalen 1800 euro per academiejaar jaar gedurende de rest van de opleiding.  Nieuwe inschrijvingen (vanaf 2016-2017) betalen 2200 euro per academiejaar.

 

Inschrijvingsprocedure

 

 www.postgraduaatpat.be

Inschrijving is voorbehouden aan houders van het diploma van master in de psychologie, optie/afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie, master pedagogische wetenschappen, optie/afstudeerrichting orthopedagogiek en houders van het diploma van arts die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding), en dit na overweging van de kandidaturen. Jaarlijks kunnen 15 studenten starten.

De bedoeling van deze opleiding is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie zoals die in de praktijk zijn ontwikkeld. De voornaamste vorm is de individuele psychoanalytische psychotherapie waaraan het meeste tijd wordt besteed. Daarnaast zijn er de groepstherapie, de partner- en gezinstherapieën en de semi-residentiële en de residentiële behandeling en andere nog niet besproken kaders. De studenten leren de theoretische kennis die nodig is om als psychoanalytisch psychotherapeut te kunnen werken. Dit zijn de verschillende theoretische modellen die momenteel in voege zijn. Deze worden kritisch besproken in functie van de praktijk. Daarnaast worden de verschillende ziektebeelden en de diversifiëring van de behandeling theoretisch besproken. De specifieke indicatiestelling voor de verschillende kaders van psychoanalytische therapie wordt aangeleerd vanuit theorie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt de techniek van de psychoanalytische psychotherapie zowel theoretisch als aan de hand van voorbeelden aangeleerd en dit voor de verschillende kaders. Er wordt geleerd het psychoanalytisch proces te beoordelen en te sturen in de verschillende fases van de behandeling.
Daarenboven is er een wekelijkse doorgedreven supervisie van eigen therapeutische werk gedurende de verschillende fasen, zodat de student leert uit de praktijk, zichzelf kan evalueren en kan bijgestuurd worden.
Een wekelijkse leertherapie in groep laat de student persoonlijk ervaren hoe een therapie in zijn werk gaat, wat de therapeutische factoren zijn en laat hem/haar kennismaken met zijn/haar functioneren in een therapeutische relatie en daar in evolueren.

Tot slot wil de opleiding bij haar studenten een open attitude ten opzichte van de verschillende psychotherapie-stromingen realiseren.
Afgestudeerde therapeuten aan dit postgraduaat komen zowel in eerste-, tweede als derdelijns gezondheidszorg terecht. Dat kan in een eigen ambulante praktijk, maar vaak ook in teamverband binnen een CGG, kliniek of andere instelling.
Academisch verantwoordelijke: Prof. Dr. Rudi Vermote;
Telefoon: +32 2 7580511
E-mail: rudi.vermote@upckuleuven.be

Contactpersoon voor de opleiding:
Naam: Bart Vandeneede
Telefoon: 02 758 09 81
E-mail: Bart.vandeneede@upckuleuven.be