Getuigschrift geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme (Leuven)

Wat houdt het Getuigschrift geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke handicap en/of autisme worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke handicap beduidend hoger is dan in de algemene bevolking.

Hulpverleners die specifiek opgeleid zijn voor de begeleiding van personen met een handicap, hebben niet altijd voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om psychiatrische problemen bij deze doelgroep tijdig te onderkennen en er adequaat mee om te gaan. Anderzijds hebben de hulpverleners die specifiek opgeleid zijn voor de diagnose en behandeling van problemen op vlak van de geestelijke gezondheid onvoldoende kennis van de specifieke kenmerken en ondersteuningsnoden van personen met een verstandelijke handicap en/of autisme, om er hun diagnostiek en behandeling adequaat op af te stemmen. Maatschappelijk is dit van zeer groot belang. De nadelige gevolgen van geestelijke gezondheidsproblemen bij deze doelgroep zijn immers uitvoerig beschreven in de literatuur.

Deze opleiding wil hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme, een gespecialiseerde vorming aanbieden om zich verder te bekwamen in de diagnostiek en behandeling van gedrags- en psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme.

De opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Geneeskunde en Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen in samenwerking met CGG Vlaams-Brabant Oost.

Url van de opleiding
www.kuleuven.be/ggvhaut

Troeven

De accreditering voor artsen is mogelijk. Educatief verlof wordt aangevraagd voor de opleiding.

Duur van de opleiding

1 jaar. 
“13 oktober 2016 – 1 juni 2017”
op donderdagen, ongeveer tweewekelijks.

Locatie      
UPC Kortenberg.

Inschrijvingsgeld      
2000 euro.

Inschrijvingsprocedure
www.kuleuven.be/ggvhaut

De opleiding richt zich tot hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme in de context van de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of onderwijs.
De opleiding situeert zich op het snijpunt van de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ze wil hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme, een gespecialiseerde vorming aanbieden om zich verder te bekwamen in de diagnostiek en behandeling van gedrags- en psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme. De opleiding beoogt kennis, inzicht en vaardigheden om gedrags- en psychiatrische problemen bij deze doelgroep tijdig te onderkennen, om in een brede beeldvorming zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften en om de begeleiding en behandeling adequaat af te stemmen op deze noden.
De deelnemers verwerven een bijkomende specialisatie in de diagnostiek en behandeling van gedrags- en psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme.

Academisch verantwoordelijken: Prof. Ilse Noens en Prof. Jean Steyaert

Contactpersoon voor de opleiding: Marleen Soers
Telefoon: 016 32 62 14

E-mail: marleen.soers@kuleuven.be