Bachelor in de industriële wetenschappen (Leuven)

Bachelor of Science

Een wereld zonder ingenieurs kun je je niet meer voorstellen. Een industrieel ingenieur wil technologie inzetten om hedendaagse problemen op te lossen en antwoorden te bieden op toekomstige fenomenen in uiteenlopende sectoren zoals mobiliteit, (ouderen)zorg, energie, bouw, digitale communicatie … Ontwikkelen, implementeren en optimaliseren zijn de kernwoorden voor een industrieel ingenieur.  

Wat houdt de opleiding industriële wetenschappen in?


De smartphone in je broekzak, de brug waarover je fietst, de scanners in een ziekenhuis, de sportdop van een waterfles, nieuwe medicijnen die levens redden, de helpende hand van een robot ... technologie is overal. En overal maakt technologie de wereld duurzamer, veiliger, sneller en interactiever.

Een ingenieur is een probleemoplosser bij uitstek. Een industrieel ingenieur wil ontwikkelen, implementeren en optimaliseren. Daarom staat al van in het begin van de bacheloropleiding, maar ook later in de masteropleiding, een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk centraal: een brede academische en wetenschappelijke basis met talrijke praktijktoepassingen. Je komt daarvoor in contact met bedrijven en toegepast innovatief onderzoek. 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Opbouw

Na een polyvalente basisvorming van drie semesters, kies je voor een afstudeerrichting in een technologiedomein dat aansluit bij je persoonlijke interesses. Zo leg je al tijdens je bacheloropleiding de technologische basis voor de aansluitende masteropleiding.

Praktijkervaring

Vanaf het eerste jaar maak je kennis met de praktijk in labo’s. De campus beschikt over uitgebreide en moderne labo-infrastructuur met opstellingen en apparatuur op industriële schaal, zoals je ze later in de praktijk tegenkomt.
Ook via bedrijfsbezoeken en gastcolleges door sprekers uit het werkveld maak je kennis met de praktijk. De masterproef in het laatste jaar wordt vaak gekoppeld aan een binnen- of buitenllandse bedrijfsstage. De praktische ervaring (assertief zijn, verantwoordelijkheid opnemen, theorie toepassen in praktijk …) die je via de bedrijfsstage verwerft, is een verrijking voor je diploma.

Internationale ervaring

Een goede ingenieur heeft een brede blik. Tijdens de opleiding krijg je verschillende kansen om te proeven van een internationale omgeving via een studiereis, stage of uitwisselingsproject. De jaarlijkse Chinareis in de masteropleiding is legendarisch. Via gastdocenten, interculturele lessen en internationale dagen halen we het buitenland ook naar de campus. Door de Engelstalige opleidingen is het op de campus sowieso vertoeven tussen studenten vanuit de hele wereld. 

Op de website van de faculteit Studeren in het buitenland ontdek je heel wat mogelijkheden en beurzen waarop je beroep kunt doen, en kun je blogs en getuigenissen lezen van studenten in het buitenland.


Voorbeeldles industriële wetenschappen

De voorbeeldles toont hoe een les in de opleiding industriële wetenschappen zou kunnen verlopen. In een introductiefilmpje stelt prof. Holsbeeks zichzelf, het onderzoeksdomein en het lesonderwerp voor. 

 

Studeren op Campus Groep T

Op Campus Groep T kijk je verder dan de
technologie. Je leert en ervaart om zelfstandig en creatief te zijn in je denken, in je leren, in je projecten. Niet langer de dingen apart aanschouwen, maar als een geheel waarin alles verbonden is, net zoals in de echte wereld. Beyond engineering dus. Met ondernemen als rode draad.

Op deze campus kun je – als enige in België – meteen kiezen om je opleiding in het Nederlands of volledig in het Engels te volgen. Zo creëert de campus een echte internationale omgeving als venster op de wereld en de ondernemingen waar je later als ingenieur terecht zult komen. Een wereld van globalisatie, diversiteit en een pluraliteit van wereldvisies.


Een innovatief idee? 

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Je hebt interesse in wetenschap en technologie en meer bepaald in hoe, wat en waarom bepaalde toepassingen werken.
 • Je wil theoretische ontwerpen gebruiksklaar maken en zo de brug slaan tussen idee en praktijk.
 • Je wil vernieuwend en innoverend werken: nieuwe ideeën ontwikkelen en toepassen en oude ideeën verbeteren.
 • Je bent bereid om je communicatie- en managementskills bij te schaven.
 • Je staat open voor werken in een internationale omgeving.
 • Je begrijpt het nut en de impact van ontwikkelingen op mens, maatschappij en milieu. 
 • Je denkt aan een functie met verantwoordelijkheid, waarbij je technische kennis toepast op concrete uitdagingen in organisaties en bedrijven.
 • Je kunt creatief praktische problemen oplossen en bent teamgericht.
 • Je hebt oog voor veiligheid en respect voor de omgeving.
 • Je volgde bij voorkeur een aso- of tso-opleiding met een stevige wetenschappelijke en/of wiskundige basis (min. vier uur wiskunde).
 • Je neemt een kritische houding aan tegenover je eigen handelen en tegenover het technologische ideaalbeeld
 • Je kijkt verder dan de landsgrenzen, maar ook de grenzen van disciplines en vakgebieden.


 STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI IJKINGSTOETS  VOORBEREIDENDE CURSUSSEN

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden bachelor in de industriële wetenschappen 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

Deze opleiding vormt een academisch gerichte bachelor in de industriële wetenschappen. Vanuit een brede kennis van wetenschap en techniek verwerft de bachelor beroepsspecifieke en academische competenties. Hij/zij lost technische problemen op, beheert processen en installaties, ondersteunt technisch aankoop- en verkoopsdiensten en is bekwaam om nieuwe producten en processen te ontwerpen en/of toe te passen, dit alles binnen de gekozen discipline bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT of kunststofverwerking. Hij/zij is bekwaam om rekening te houden met veiligheid, milieu en zorgsystemen.

Uitstroom naar het bedrijfsleven is voor de bachelor mogelijk. De opleiding is vooral een degelijke voorbereiding op verwante masteropleidingen die het gekozen vakgebied verbreden en verdiepen en die de academische bachelorcompetenties verder uitdiepen.

De master voert de beroepstitel van industrieel ingenieur.

De opleidingsspecifieke leerresultaten* zijn:

Kennis en inzicht (K)
K1  Wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis en inzicht bezitten in het domein van de industriële ingenieurswetenschappen

Ingenieursvaardigheden (I)
I1  Problemen analyseren en oplossen
I2  Ontwerpen en/of ontwikkelen
I3  Toepassingsgericht onderzoeken
I4  Ethisch handelen
I5  Ondernemen

Praktische vaardigheden (P)
P1  Operationaliseren

Generieke vaardigheden (G)
G1  Informatie verwerven en verwerken
G2  Communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten
G3  Kritisch reflecteren
G4  Samenwerken in team in verschillende rollen
G5  Professionaliteit

*Te Diepenbeek wordt een gezamenlijk programma van UHasselt en KU Leuven aangeboden. Meer informatie (incl. de leerresultaten) vind je op de website van UHasselt.

Loopbaan


Regelmatig duiken alarmerende berichten op rond het tekort aan ingenieurs. Zelfs als je nog niet afgestudeerd bent, zullen er op de arbeidsmarkt veel deuren voor je opengaan. Als industrieel ingenieur ben je gericht op de praktijk en kun je vanuit je technische en wetenschappelijke kennis concrete vragen uit de technologische wereld oplossen. Naargelang je interesse kom je in een managementtraject terecht of in een expertentraject. Je hebt toegang tot een heel gevarieerd gamma van functies in heel wat sectoren. Kortom: je diploma biedt je een veelbelovende toekomst.

Hieronder en op de website van de faculteit vind je een heel aantal beroepsuitwegen.


Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Campus Groep T Leuven
Andreas Vesaliusstraat 13
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 30 10 30
iiw.groept@kuleuven.be

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Bezoek de website van de opleiding
Bezoek de website van Technologiecampus Groep T

Algemeen 

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

Regelmatig duiken alarmerende berichten op rond het tekort aan ingenieurs. Zelfs als je nog niet afgestudeerd bent, zullen er op de arbeidsmarkt veel deuren voor je opengaan. Als industrieel ingenieur ben je gericht op de praktijk en kun je vanuit je technische en wetenschappelijke kennis concrete vragen uit de technologische wereld oplossen. Naargelang je interesse kom je in een managementtraject terecht of in een expertentraject. Je hebt toegang tot een heel gevarieerd gamma van functies in heel wat sectoren. Kortom: je diploma biedt je een veelbelovende toekomst en uitzicht op een internationale carrière.

Rechtstreeks:

Master in de industriële wetenschappen: biochemie (Diepenbeek) (Na Afstudeerrichting chemie)
Master in de industriële wetenschappen: chemie (Diepenbeek) (Na Afstudeerrichting chemie)
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica (Diepenbeek) (Na Afstudeerrichting elektromechanica)
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (Diepenbeek) (Na Afstudeerrichting elektronica-ICT)
Master in de industriële wetenschappen: energie (Diepenbeek) (Na Afstudeerrichting elektromechanica)

Rechtstreeks:
Na toelating:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM