Getuigschrift psycho-oncologie (Leuven e.a.)

Wat houdt het Getuigschrift psycho-oncologie in?

Deze tweejarige interuniversitaire opleiding is evidence-based. Er wordt geopteerd voor een interactieve opzet. De opleidingsdagen worden inhoudelijk gecoördineerd door het Cédric Hèle instituut. Deelnemers krijgen voldoende schriftelijke theoretische achtergrond. Tijdens de opleiding wordt actief gebruikgemaakt van oefeningen, rollenspel, video, huiswerkopdrachten, casuïstiek, vraagstelling, ...
Van deelnemers die binnen hun eigen werkveld geen mogelijkheid hebben om praktische ervaring op te doen, wordt verwacht dat ze 450 uur stage lopen.

Naast de 26 opleidingsdagen dienen de deelnemers 10 uur individuele supervisie te volgen bij een erkend supervisor.
Op het einde van de opleiding leveren alle deelnemers een eindwerk in. Dit kan een goed uitgewerkte (zowel theoretisch als klinisch) casus zijn, een wetenschappelijk onderzoek of een wetenschappelijk onderbouwde literatuurstudie.

De lesgevers komen uit de academische wereld en uit het klinische werkveld. Het programma wordt inhoudelijk geleid en gesuperviseerd door een interuniversitaire coördinerende stuurgroep. Leden van deze stuurgroep vanuit KU Leuven zijn Prof. Johan Vlaeyen en Prof. M. Keirse.

Opleiding georganiseerd door
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven

in samenwerking met
UGent, UA, VUB, het Cédric Hèle instituut en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen.

Url van de opleiding
www.chicom.be

Duur van de opleiding
Twee jaar

Start 14 oktober 2016.

Locatie
Leuven

Inschrijvingsgeld
1400 euro per opleidingsjaar, gefinancierd door het Kankerplan

Inschrijvingsprocedure
Kandidaturen kunnen ingediend worden door motiveringsbrief met cv op te sturen voor 27 mei 2016 t.a.v de coördinerende stuurgroep, p/a cédric-hèle-instituut, Bruul 52/4, 2800 Mechelen en via mail naar info@cedric-heleinstituut.be

 

Psychologen, artsen en zorgverstrekkers in oncologische diensten.
De opleiding psycho-oncologie is een interuniversitaire opleiding waarbij geopteerd wordt voor een grondige praktische en theoretische vorming binnen het domein van de psycho-oncologie.

Academisch verantwoordelijke:
Voor KU Leuven: Prof. Johan Vlaeyen
Voor uGent: Prof. Geert Crombez
Voor VUB: Prof. Caroline Andries en Prof. Johan Vanderfaeillie

Contactpersonen:
Naam: Eva Jacobs
Telefoon: +32 15 218191
E-mail: info@cedric-heleinstituut.be

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM