Master in de industriële wetenschappen: chemie (Leuven)

Master of Science

In de master in de industriële wetenschappen chemie leer je industriële processen op een chemisch-technologisch verantwoorde manier ontwerpen, uitvoeren, uittesten en verbeteren. Je leert nieuwe materialen als polymeren, composieten, metalen en keramieken onderzoeken, ontwikkelen en toepassen. Via een keuzepakket leg je zelf je eigen accent in de opleiding.

Wat houdt de master industriële wetenschappen: chemie in? 

Als master in de industriële wetenschappen: chemie leer je industriële processen op een chemisch-technologisch verantwoorde manier te ontwerpen, uit te voeren, uit te testen en te verbeteren. Technische, economische, ecologische en veiligheidsaspecten staan hierbij centraal. Opleidingsonderdelen zoals duurzaam ondernemen en bedrijfsbeleid bereiden je voor op leidinggevende functies. Via een keuzepakket kun je zelf je eigen accent leggen.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de masterproef waarin je je kennis aan de praktijk zult toetsen. Afhankelijk van je interesses kun je zelf een focus kiezen binnen je masterproef in een van de verschillende onderzoeksgroepen die op onze campussen aanwezig zijn of binnen een bedrijf.

Wie zich volledig in de praktijk wil onderdompelen, kan de master combineren met het postgraduaat innoverend ondernemen als ingenieur.

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Opties

Op Campus Groep T Leuven focus je op Sustainable Process & Materials Engineering.

Op andere technologiecampussen richt de opleiding zich op andere opties. Waar je de opleiding ook volgt, je krijgt steeds de kans om via keuzemodules of labobaden ook te leren of te experimenteren op de infrastructuur van een andere campus.

Deze master kun je ook volgen op:

 

Internationale ervaring

Tijdens je opleiding heb je een waaier aan internationale mogelijkheden voor studie, stage en masterproefonderzoek, van dichtbij in Wallonië tot veraf in een ontwikkelingsland.

Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je diploma wel een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen.

Een buitenlandervaring kun je op heel wat manieren opdoen. 
Op onze website Studeren in het buitenland ontdek je:

  •   verschillende uitwisselingsmogelijkheden en -projecten;
  •   tal van beurzen waarop je beroep kan doen;
  •   blogs en getuigenissen van studenten in het buitenland.


En voor wie niet naar het buitenland gaat, haalt de faculteit het buitenland naar de campus. Gastdocenten, interculturele lessen, internationale dagen en modules en de aanwezigheid van buitenlandse studenten zorgen voor een internationale toets in elke opleiding.

 

Studeren op Campus Groep T

Op Campus Groep T kijk je verder dan de 
technologie. Je leert en ervaart om zelfstandig en creatief te zijn in je denken, in je leren, in je projecten. Niet langer de dingen apart aanschouwen, maar als een geheel waarin alles verbonden is, net zoals in de echte wereld. Beyond engineering dus. Met ondernemen als rode draad.

Op deze campus kun je – als enige in België – meteen kiezen om je opleiding in het Nederlands of volledig in het Engels te volgen. Zo creëert de campus een echte internationale omgeving als venster op de wereld en de ondernemingen waar je later als ingenieur terecht zult komen. Een wereld van globalisatie, diversiteit en een pluraliteit van wereldvisies.

Een innovatief idee? 

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

Ben jij een toekomstige master in de industriële wetenschappen: chemie? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

  • Je bent geboeid door wetenschap en technologie en wil ze graag toepassen in concrete situaties.
  • Je bent innovatief, creatief en ondernemend en wil weten hoe een chemisch proces verloopt of hoe kunststoffen gemaakt worden.
  • Je hebt interesse in analyse van chemische producten of de werking van apparatuur voor chemische processen en analyses.
  • Je bent begaan met het milieu en je wil meehelpen aan de zuivering van afvalwater, het sluiten van materiaalkringlopen, het inzetten van hernieuwbare energiebronnen en zoveel meer.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de industriële wetenschappen: chemie (Groep T Leuven)

Deze masteropleiding brengt de student op een gevorderd niveau van kennis en competenties, eigen aan het wetenschappelijk functioneren in het algemeen en in het bijzonder op het domein van de ingenieurswetenschappen in de vakgebieden verbonden met de chemie. Deze opleiding beoogt een brede academische vorming in de chemie en chemische (proces)technologie, waarbij duidelijke klemtonen worden gelegd op chemische analyse in productie, kwaliteitsbeheer en onderzoek.

De afgestudeerde is in staat om de verworven wetenschappelijke kennis autonoom toe te passen in een brede maatschappelijke context en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om leidinggevende functies te bekleden.

De afgestudeerde verwerft de beroepstitel van industrieel ingenieur. Deze opleiding is een initiële masteropleiding die je voltijds of deeltijds kunt volgen op de campussen te Gent, Leuven, Sint-Katelijne-Waver en Diepenbeek*. Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein en beschikt over hightechlaboratoria om onderzoek in dat domein te verrichten.

De opleidingsspecifieke leerresultaten* zijn:

Kennis en inzicht (MK)
MK1  Wetenschappelijk-disciplinaire kennis en inzicht bezitten in het domein van de industriële ingenieurswetenschappen
MK2 Diepgang verwerven in minstens één van de volgende chemische disciplines: geavanceerde conversie- en valorisatieprocessen voor afvalstromen, duurzame procestechnologie, akoestische verwerking, elektrochemische technieken, membraantechnologie, kunststoftechnologie, geavanceerde materiaaltechnologie

Ingenieursvaardigheden (MI)
MI1  Problemen analyseren en oplossen
MI2  Ontwerpen en/of ontwikkelen
MI3  Toepassingsgericht onderzoeken
MI4  Ethisch handelen
MI5  Ondernemen

Praktische vaardigheden (MP)
MP1  Operationaliseren

Generieke vaardigheden (MG)
MG1  Informatie verwerven en verwerken
MG2  Communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten
MG3  Kritisch reflecteren
MG4  Samenwerken in team in verschillende rollen
MG5  Professionaliteit

*Te Diepenbeek wordt een gezamenlijk programma van UHasselt en KU Leuven aangeboden. Meer informatie (incl. de leerresultaten) vind je op de website van UHasselt.

Loopbaan

Regelmatig duiken alarmerende berichten op rond het tekort aan ingenieurs. Zelfs als je nog niet afgestudeerd bent, zullen er op de arbeidsmarkt veel deuren voor je opengaan. Als industrieel ingenieur ben je gericht op de praktijk en kun je vanuit je technische en wetenschappelijke kennis concrete vragen uit de technologische wereld oplossen. Naargelang je interesse kom je in een managementtraject terecht of in een expertentraject. Je hebt toegang tot een heel gevarieerd gamma van functies in heel wat sectoren. Kortom: je diploma biedt je een veelbelovende toekomst.

Hieronder en op de website van de faculteit vind je een heel aantal beroepsuitwegen.


Je wordt opgeleid om leiding te geven en te coördineren in industriële productie-eenheden, in research-, analyse- en controlelaboratoria, op technisch-commercieel vlak, in administratie en in het onderwijs.

De (bio-)chemische sector (petrochemie, kunststoffen, farmacie) biedt je een breed werkveld waar je als afgestudeerde zeker een boeiende carrière kunt uitbouwen.

Neem ook eens een kijkje op www.jobschemie.be of www.flandersbio.be/jobs.

 

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Campus Groep T Leuven
Andreas Vesaliusstraat 13
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 30 10 30
iiw.groept@kuleuven.be

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Bezoek de website van de opleiding
Bezoek de website van Technologiecampus Groep T

Algemeen 

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Je wordt opgeleid om leiding te geven en te coördineren in industriële productie-eenheden, in research-, analyse- en controlelaboratoria, op technisch-commercieel vlak, in administratie en in het onderwijs.

De (bio-) chemische sector (petrochemie, kunststoffen, farmacie ) biedt je een breed werkveld waar je als afgestudeerde zeker een boeiende carrière kunt uitbouwen.
Neem ook eens een kijkje op www.jobschemie.be of www.flandersbio.beRechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM