Getuigschrift voor permanente vorming: opleiding in de praktische theologie (Leuven)

Zoek je een basisopleiding voor een job in de pastoraal? En heb je geen licentiaats- of masterdiploma in theologie en religiewetenschappen? Dan kan je aan het Academisch Centrum voor Praktische Theologie een geïntegreerd en flexibel leertraject volgen en dit Getuigschrift in de praktische theologie behalen. Voor afgestudeerde masters is er een academische pastoraatsopleiding.

Wat houdt het Getuigschrift voor permanente vorming: opleiding in de praktische theologie in?

Aan wie interesse heeft om in het pastoraat actief te worden of zich op dat terrein verder wil bekwamen, biedt het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven de mogelijkheid om een getuigschrift permanente vorming in de praktische theologie te behalen.

De opleiding omvat een jaarlijks variërend aanbod aan theoretische, multidisciplinaire vorming in praktische theologie en menswetenschappen, vaardigheidstraining (stage) en integratie via werkbegeleiding en individuele supervisie; en aan begeleiding van een praktisch-theologische scriptie. Deelnemers krijgen op het einde van het traject een getuigschrift voor permanente vorming: opleiding in de praktische theologie.

DOWNLOAD DE BROCHURE

 
Url van de opleiding
http://www.pastoralezorg.be/page/permanente-vorming-acpt-deel2/

Troeven
- flexibel traject naargelang de mogelijkheden van de deelnemer
- sterke begeleiding van de deelnemers in het praktisch-theologische luik
- grote variatie aan studiedagen en vormingsmodules per jaar

Duur van de opleiding
Naargelang de individuele mogelijkheden wordt een korter of langer traject aangereikt van 3, 2 of 1 jaar.

Modeltraject:
3 jaar (90 studiepunten) deeltijds (kortere tijd indien voltijds, of langere tijd indien gewenst)
1ste jaar: algemene theologische vorming
2de en 3de jaar: praktisch-theologische vorming (specialisatie)

Verkorte trajecten:
- variant a: enkel de praktisch-theologische vorming
2 jaar (60 studiepunten) voor wie reeds een theologische vorming genoten heeft.
- variant b: reflectie en uitbreiding van kennis in een specifiek domein
1 jaar (30 studiepunten) voor wie reeds een pastorale vorming genoten heeft.

Locatie
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven

Inschrijvingsgeld
Inschrijvingsgeld KU Leuven

Inschrijvingsprocedure
Zie website

Nuttige links
voor meer info over academische pastoraatsopleiding
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_53262012.htm

 

 

De opleiding richt zich enerzijds tot pastores (priesters, diakens, pastorale werk(st)ers, vormingswerkers) die in een pastoraal veld werken en anderzijds tot hen die pastor wensen te worden, in het bijzonder in sectoren als ouderenzorg, gehandicaptenzorg,...
Dit programma is gericht op mensen die om verschillende redenen geen bachelor en master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen; en master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen kunnen behalen, maar toch een omscholing of bijscholing wensen te krijgen in praktisch theologisch denken en handelen.

Deelnemers kunnen zich bekwamen in een specifieke sector: pastoraat in de zorg, de school, parochie, gevangenis, jeugdwerk, of het vormingswerk.
Met het getuigschrift dat deelnemers aan het einde van het leertraject kunnen behalen, kunnen zij tewerkgesteld worden in het pastoraat. Over de concrete modaliteiten hiertoe wordt per bisdom of tewerkstellingsmogelijkheid beslist.

Deelnemers kunnen steeds doorstromen naar de verkorte bachelor of de master. Zij kunnen blijvend deelnemen aan de studiedagen en eenjarige leertrajecten.

Academisch verantwoordelijke:
Anne Vandenhoeck
+32 16 32 38 95
anna.vandenhoeck@theo.kuleuven.be 

www.pastoralezorg.be
www.theopraxis.eu