Getuigschrift klinische psychodiagnostiek - volwassenen (Leuven e.a.)

Wat houdt het Getuigschrift klinische psychodiagnostiek, volwassenen in?

DOWNLOAD DE BROCHURE

Dit tweejarig interuniversitair programma is interuniversitair opgezet (KU Leuven, UGent en VUB) en loopt in samenwerking met de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). De opleiding start om de twee jaar in één van deze universiteiten.

Deze opleiding traint deelnemers in de gespecialiseerde praktische vaardigheden gefundeerd op theoretische modellen nodig voor psychodiagnostische deskundigheid, met aandacht voor de specificiteit van dit proces bij volwassenen.

Opleiding georganiseerd door Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
in samenwerking met VUB en UGent, Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).

Troeven

De opleidingsdagen worden verzorgd door professoren en/of clinici die een uitgesproken expertise hebben (theoretisch en praktisch) in het domein van de klinische psychodiagnostiek voor de psychopathologie die zij doceren.


Duur van de opleiding
De opleiding duurt twee jaar. Een nieuwe opleiding start aan de VUB in het academiejaar 2017-18 en 2018-19

Locatie
VUB (2017-2019)


Psychologen en pedagogen die actief zijn in de klinische praktijk met volwassenen (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger).
Deze opleiding wil beantwoorden aan de toenemende nood aan specialisatie in psychodiagnostiek bij volwassenen gezien de toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanwege diverse instanties en zorgverstrekkers.

Deelnemers worden getraind in de gespecialiseerde praktische vaardigheden gefundeerd op theoretische modellen nodig voor psychodiagnostische deskundigheid, met aandacht voor de specificiteit van dit proces bij volwassenen.

De opleiding integreert theorie en gevalsbespreking. Theoretisch neemt ze de empirische en hermeneutische benaderingen als referentiekader op. Tegelijk is ze praktijkgericht via supervisie en casuswerk en via inbreng vanuit het werkveld tijdens de workshops.
Het volgen van deze opleiding is een pluspunt indien u solliciteert in het domein van de klinische psychodiagnostiek.

Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. dr. Rudi Deraedt (UGent), prof. dr. Laurence Claes (KU Leuven), prof. dr. Hans Vertommen (KU Leuven), prof. dr. Marie Vandekerckhove (VUB).

Contactpersoon:
KU Leuven: prof. dr. Laurence Claes (Laurence.Claes@psy.kuleuven.be, +32 16 3 26133), prof. dr. Hans Vertommen (Hans.Vertommen@psy.kuleuven.be, +32 16 325996 of +32 16 326004), Maïté Jacmin (Maite.Jacmin@psy.kuleuven.be, +32 16 326004).

UGent: prof. dr. Rudi Deraedt (Rudi.Deraedt@Ugent.be, +32 09 264 64 62), Mark Schittekatte (Mark.Schittekatte@ugent.be, +32 09 264 63 39).

VUB: Imke Baetens (Imke.Baetens@vub.ac.be, +32 02 629 24 89).