Getuigschrift klinische psychodiagnostiek - kinderen (Leuven)

Wat houdt het Getuigschrift klinische psychodiagnostiek - kinderen in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Tweejarig interuniversitair programma. Het programma is interuniversitair opgezet (KU Leuven, UGent en VUB) en loopt in samenwerking met de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). De opleiding start om de twee jaar in één van deze universiteiten.

Deze opleiding traint deelnemers in de gespecialiseerde praktische vaardigheden gefundeerd op theoretische modellen nodig voor psychodiagnostische deskundigheid, met aandacht voor de specificiteit van dit proces bij kinderen.

Opleiding georganiseerd door

Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen KU Leuven

Troeven

De opleidingsdagen worden verzorgd door professoren en/of clinici die een uitgesproken expertise hebben (theoretisch en praktisch) in het domein van de klinische psychodiagnostiek voor de psychopathologie die zij doceren.


Duur van de opleiding

Twee jaar

Huidige editie loopt van 2015-2017

Een nieuwe editie start in 2017 en in 2019


Locatie      
VUB, Brussel

Inschrijvingsgeld
1250 euro per academiejaar.

Inschrijvingsprocedure

Huidige editie academiejaar 2015-2017: VUB (Brussel)

In het academiejaar 2017-2019 start een nieuwe cyclus aan de UGent (Gent).

In het academiejaar 2019-2021 start een nieuwe cyclus aan de KU Leuven (Leuven).

Psychologen en pedagogen die actief zijn in de klinische praktijk met kinderen en jongeren (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger).
Deze opleiding wil beantwoorden aan de toenemende nood aan specialisatie in psychodiagnostiek bij kinderen en adolescenten gezien de toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanwege diverse instanties en zorgverstrekkers.

Deelnemers worden getraind in de gespecialiseerde praktische vaardigheden gefundeerd op theoretische modellen nodig voor psychodiagnostische deskundigheid, met aandacht voor de specificiteit van dit proces bij kinderen en adolescenten.

De opleiding integreert theorie en gevalsbespreking. Theoretisch neemt ze de empirische en hermeneutische benaderingen als referentiekader op. Tegelijk is ze praktijkgericht via supervisie en casuswerken via inbreng vanuit het werkveld tijdens de workshops.
Het getuigschrift dat u ontvangt na het afronden van deze opleiding is een pluspunt indien u solliciteert in het domein van de klinische psychodiagnostiek

Academisch verantwoordelijke:

VUB: prof. dr. Smadar Celestin-Westreich Smadar.Westreich@vub.ac.be, Prof. dr. J. Vanderfaeillie, Prof. dr. C. Andries (VUB)

KU Leuven: prof. dr. Laurence Claes Laurence.Claes@psy.kuleuven.be, prof. dr. Patricia Bijttebier patrica.bijttebier@ppw.kuleuven.be, prof. dr. Nicole Vliegen nicole.vliegen@ppw.kuleuven.be

UGent: prof. dr. Herbert Roeyers Herbert.Roeyers@Ugent.be, prof. dr. Caroline Braet Caroline.Braet@ugent.be , [SV1] Mark Schittekatte Mark.Schittekatte@ugent.be

Het getuigschrift dat u ontvangt na het afronden van deze opleiding is een pluspunt indien u solliciteert in het domein van de klinische psychodiagnostiek.