Getuigschrift counseling in existentieel welzijn (Leuven)

Wat houdt het Getuigschrift counseling in existentieel welzijn in ?

Deze opleiding biedt aan counselors, coaches en therapeuten handvaten in het omgaan met existentiële thema's van hun cliënten en van zichzelf. Existentieel welzijn wordt benaderd als het vinden van een evenwicht in de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie van het menselijk bestaan. Vanuit de positieve psychologie ligt de klemtoon meer op ontwikkelingsmogelijkheden en talenten dan op beperkingen en trauma's van mensen. De existentiële thema's zijn gegroepeerd in acht modules. In elke module is er steeds een drievoudige focus: 1. ervaringsgerichte oefeningen ter bevordering van persoonlijke reflectie en ontwikkeling; 2. existentiële theorieën en visies op welzijn uit diverse wijsheidstradities; 3. illustraties uit de praktijk van counseling en coaching.
Door de flexibele en gebruiksvriendelijke elektronische leeromgeving is de combinatie studeren/werken/gezin in ieders bereik. De deelnemers krijgen een korte introductie om te leren werken met de virtuele leeromgeving zodat iedereen die niet vertrouwd is met dit medium, geholpen wordt om de koudwatervrees te overwinnen.
De opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
  
www.existentieelwelzijn.be (deze website bevat ook een afgesloten opleidingsruimte die enkel met een paswoord toegankelijk is)

Troeven

Er is een intense, persoonlijke en bemoedigende opvolging van de deelnemers door gerenommeerde existentiële therapeuten met ruime ervaring in counseling en coaching.
Studies over opleidingen in een elektronische leeromgeving tonen o.a. volgende voordelen: flexibele leervorm, eigen tempo van leerstof opnemen en (ver)werken, grote betrokkenheid met de leergroep, lage drempel om te participeren aan het groepsproces, grote mate van interpersoonlijk leren. Deelnemers bepalen zelf in hoeverre ze zichzelf willen laten kennen, welke persoonlijke kleuren en troeven ze willen uitspelen en in hoeverre ze zich blootgeven in hun kwetsbaarheden.

Duur van de opleiding

1 academiejaar, met jaarlijkse start op 15 september.


Locatie

De opleiding wordt aangeboden in een laagdrempelige gebruiksvriendelijke elektronische leeromgeving. De deelnemers krijgen een paswoord waarmee ze in de 'privéruimte' van de opleiding op de website kunnen. Alle cursusmateriaal wordt 'gepost' in het virtuele klaslokaal en alle interacties tussen deelnemers en mentoren hebben plaats in het virtuele klaslokaal op de website.

Inschrijvingsgeld

1500 euro.

Inschrijvingsprocedure

Inschrijven per e-mail aan: mia.leijssen@ppw.kuleuven.be met toevoeging van curriculum en motivatie.
Nadat de kandidaat bericht gekregen heeft geselecteerd te zijn, ontvangt deze de verdere procedure voor definitieve inschrijving aan de KU Leuven.

Deze opleiding richt zich tot hulpverleners, therapeuten, counselors en coaches die in hun werkveld geconfronteerd zijn met existentiële thematieken en problemen en die het existentieel welzijn van zichzelf en hun cliënteel wensen te bevorderen.
Deze opleiding wil hulpverleners opleiden om existentiële thema's van zichzelf en van hun cliënten of patiënten te herkennen en te integreren in hun reguliere hulpverlening, om op die wijze existentieel welzijn te bevorderen in diverse werkcontexten. Daarbij worden recente inzichten vanuit de positieve psychologie geïntegreerd om mensen meer in contact te brengen met hun talenten en hun veerkracht.
Existentieel counselen creëert de mogelijkheid om diepere levensthema's ter sprake te brengen binnen reeds bestaande werkcontexten en mensen meer in voeling te brengen met hun mogelijkheden en kracht ondanks hun beperkingen. Zoals o.a. palliatieve zorg, leerlingbegeleiding, psychotherapie, bejaardenzorg, bijzondere jeugdzorg, justitieel welzijnswerk, zelfhulp, pastoraal werk, begeleiding van chronisch zieken, rouwbegeleiding, personeelsbegeleiding.
Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. dr. Mia Leijssen

Contactpersoon:
Naam: prof. dr. Mia Leijssen
Telefoon: +32 16 326073
E-mail: Mia.Leijssen@ppw.kuleuven.be