Getuigschrift kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving (Leuven)

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Kwaliteitszorg is geen louter theoretisch concept, maar heeft een concrete impact op het leven van mensen. De samenleving stelt hoge verwachtingen aan kwaliteit en veiligheid, en dus legt de overheid steeds vaker verplichtingen op met betrekking tot kwaliteitszorg in laboratoria en bedrijven actief in de biomedische, biotechnologische of farmaceutische sector.
Kwaliteitszorg is meer dan het invoeren van een model of van enkele vaktechnische en administratieve aanpassingen. Het is een integraal proces dat de betrokkenheid vereist van alle medewerkers in een organisatie. In de praktijk leiden initiatieven van kwaliteitsmanagement meestal snel tot betere resultaten. Jammer genoeg worden die initiatieven, omwille van onvoldoende bekendheid met de materie, in vele gevallen slechts fragmentarisch in plaats van systematisch doorgevoerd.

Opleiding georganiseerd door
Faculteit Geneeskunde,
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
en Faculteit Wetenschappen.

 

Troeven

-  Gerenommeerde sprekers, experten in gedoceerd vakdomein
-  Verwerven van accreditatiepunten
-  Erkend getuigschrift KU Leuven

Url van de opleiding
http://med.kuleuven.be/nl/permanente-vorming/opleidingen-kwaliteitszorg

Duur van de opleiding
Begindatum: oktober 2015
Einddatum: einde lessenreeks juni 2016, paperverdediging mei 2017
donderdag tussen 16u en 19u30
De opleiding bestaat uit 15 sessies.

De opleiding kan in haar geheel worden gevolgd, om zo een universitair getuigschrift te behalen, maar het is ook mogelijk om aan te sluiten bij één of meer aparte sessies.

Locatie
Leuven

Inschrijvingsgeld
Zie website.

Inschrijvingsprocedure
Zie website.

De opleiding is bestemd voor iedereen die werkt in een biomedische, biotechnologische en farmaceutische omgeving, zoals kwaliteitsmanagers en -verantwoordelijken, laboratoriumdirecteurs, klinisch biologen, artsen (-specialist in opleiding), apothekers, hoofdlaboranten/analisten, laboratoriummedewerkers, paramedici, wetenschappelijk medewerkers uit academische of industriële laboratoria, medewerkers uit de farmaceutische industrie of biotechnologiebedrijven, auditoren van laboratoria.

De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen kunnen verhogen.

De theoretische sessies worden plenair gegeven. Praktijkvoorbeelden van successen en valkuilen verduidelijken de theorie. De interactie met en tussen docenten en deelnemers, vanuit de verschillende sectoren, is een stimulans om een ruimer inzicht te krijgen in de problemen en mogelijkheden van de verschillende werkomgevingen.

-  Doorgroeimogelijkheid in eigen bedrijf
-  Heroriëntering van huidige functie
-  Doorgroei naar een functie binnen kwaliteitsmanagement
Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. dr. Elisabeth Dequeker, Faculteit Geneeskunde, UZ-Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven
Telefoon: +32 16 34 58 81
E-mail: Els.Dequeker@med.kuleuven.be

Contactpersoon:
Elke Hombroeckx, KU Leuven - Faculteit Geneeskunde, Onderzoekseenheid Biomedische Kwaliteitszorg, Kapucijnenvoer 35, bus 7001, 3000 Leuven
Telefoon: + 32 16 33 01 43

E-mail: Opleidingen.Kwaliteitszorg@med.kuleuven.be