Getuigschrift sociale bemiddeling in organisaties - Werken met arbeidsconflicten (Leuven e.a.)

Wat houdt het Getuigschrift Sociale bemiddeling in organisaties - Werken met arbeidsconflicten in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

De (h)erkenning dat arbeidsconflicten menselijk en economisch hoge kosten meebrengen, neemt toe. Bovendien is er een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij arbeidsconflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. Steeds vaker worden ook professionele bemiddelaars als derde partij gevraagd om de conflictpartijen te steunen bij het vinden van een oplossing: advocaten, medewerkers van arbeidsinspectiediensten, externe preventiediensten of zelfstandige bemiddelaars.


Deze multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding speelt in op een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen:
- de toename van arbeidsconflicten;
- de toenemende (h)erkenning dat arbeidsconflicten menselijk en economisch hoge kosten meebrengen;
- de groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij arbeidsconflicten en behoefte hebben aan bijkomende opleiding rond conflicthantering;
- de voorzichtige vraag naar professionele bemiddelaars als derde partij te hulp geroepen om de conflictpartijen te steunen bij het vinden van een oplossing.
Tijdens de opleiding verwerven de deelnemers juridische, sociologische en sociaalpsychologische kennis over arbeidsverhoudingen en -conflicten. Deze topics komen aan bod in module 1. In module 2 volgt de methodische training van de communicatie- en onderhandelingsvaardigheden van de toekomstige bemiddelaars waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de attitude van de bemiddelaar. Bij de training van bemiddelingsvaardigheden houdt men rekening met de specifieke aspecten van arbeidsconflicten in organisaties.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige opleiding of voor een afzonderlijke module. Wie voor de tweede module wil inschrijven, moet de eerste module gevolgd hebben.

Personen die een getuigschrift van een opleiding 'Familiale Bemiddeling' of 'Burgerlijke en Handelszaken' kunnen voorleggen die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie kunnen een vrijstelling aanvragen voor module 2 van de opleiding.

Opleiding georganiseerd door
De opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Sociale Wetenschappen

in samenwerking met
University College Leuven-Limburg - Campus Sociale School

Url van de opleiding
http://associatie.kuleuven.be/socialebemiddeling/index.html

Duur van de opleiding

Begindatum: 06-10-2016

Einddatum: 9-06-2017


Locatie
University College Leuven-Limburg - Campus Sociale School (Heverlee)

Inschrijvingsgeld
3.700 euro of 2.700 euro

Inschrijvingsprocedure
http://associatie.kuleuven.be/gezamenlijke-opleidingen/socialebemiddeling/toelating

De opleiding staat open voor iedereen die zich wil bekwamen in de theorie en de praktijk van conflicthantering in organisaties en in bemiddeling bij arbeidsconflicten. Enerzijds richt de opleiding zich tot alle personen die nu reeds beroepshalve optreden bij arbeidsconflicten in organisaties: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de opleiding zich ook tot al wie wil optreden en eventueel erkend wil worden als bemiddelaar in sociale zaken: advocaten met specialisatie in arbeidsrecht, medewerkers van arbeidsinspectiediensten en externe preventiediensten, zelfstandige bemiddelaars.
De opleiding wil professionals competenties aanreiken voor het bemiddelen bij arbeidsconflicten.
Het betreft de volgende competenties:
- over parate en praktische kennis beschikken betreffende de sociologische, juridische en sociaalpsychologische aspecten van arbeidsconflicten;
- inzicht hebben in de principes van het bemiddelen o.m. communicatie- en conflicttheorieën, modellen van conflicthantering en onderhandeling, de Belgische bemiddelingswet en de deontologie van de bemiddeling zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie;
- beschikken over de attitude en de basisvaardigheden van bemiddelaar in sociale zaken.
Wie het getuigschrift van de opleiding 'Sociale Bemiddeling in organisaties' behaalt, kan bij de Federale Bemiddelingscommissie de officiële erkenning als "bemiddelaar op sociaal gebied" aanvragen.

Contactpersoon voor de opleiding:

Bram Roosens, University College Leuven-Limburg – Campus Sociale School
Telefoon: +32 16 37 51 36

E-mail: socialebemiddeling@khleuven.be