Voorbereidingsprogramma: Master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Kortrijk)

Wanneer je academisch diploma geen rechtstreekse toegang geeft tot de master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies, dan kun je in sommige gevallen instromen via het voorbereidingsprogramma.

Je volgt verschillende algemeen pedagogische en methodologische opleidingsonderdelen. Daarnaast kies je, in functie van de master die je wenst te volgen, voor een van de vier opties: Onderwijs- en opleidingskunde, sociale en culturele pedagogiek, orthopedagogiek of educatieve studies.

 

-  Wanneer je al een academische bachelor- of masterdiploma hebt behaald en je wil de master in de pedagogische wetenschappen of de master educatieve studies volgen terwijl die master niet volledig aansluit bij je vooropleiding, dan kun je in sommige gevallen een voorbereidingsprogramma volgen.
-  Je kunt dit programma vol- of deeltijds volgen.
-  Het schakel- en voorbereidingsprogramma in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies kun je zowel in Kortrijk als in Leuven volgen. Het masterprogramma in de educatieve studies kun je enkel volgen in Leuven.

- Je bent geïnteresseerd in de praktijk van opvoeding, onderwijs en vorming (bv. via jeugdbeweging, sociaal-cultureel vormingswerk, amateuristische kunstbeoefening).
- Je hebt een goede basiskennis van een aantal algemene vakken zoals talen, geschiedenis en wiskunde.
- Je bent in staat zelfstandig (anderstalige, zoals Engelse en Franse) literatuur door te nemen en informatie op te zoeken

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 60 51
infoppw@kuleuven-kulak.be

Dienst Studieadvies KU Leuven
Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 61 15
info@kuleuven-kulak.be

 

Bezoek de website van de faculteit, Campus Kulak Kortrijk.
Bezoek de website van de faculteit in Leuven.

Kennis en inzicht:
- wetenschappelijke denkkaders waarmee pedagogische vraagstellingen verhelderd kunnen worden vanuit de verschillende onderwijs-, vormings- en opvoedingscontexten;
- diverse methodische invalshoeken van de pedagogische wetenschappen gericht op het definiëren, situeren en oplossen van pedagogische problemen;
- de ethische dimensie van de wetenschapsuitoefening en beroepsuitoefening.

Vaardigheden:
- het onderscheiden van wat een pedagogische vraagstelling is in een problematiek of menselijk fenomeen;
- het verantwoorden en analyseren van een pedagogische vraagstelling;
- het kritisch reflecteren op inhoud en aanpak van interventies in de pedagogische praktijk;
- het zelfstandig formuleren en analyseren van een pedagogische probleemstelling;
- het methodologisch verantwoord kunnen verzamelen en analyseren van data.

Attitudes:
- bereidheid tot continu, levenslang leren en het zich blijvend op de hoogte houden van wetenschappelijke evoluties, in het bijzonder m.b.t. vraagstellingen in onderwijs- en vormingscontexten;
- flexibiliteit en kritisch aanpassingsvermogen aan nieuwe evoluties;
- respect voor en inlevingsvermogen in andere personen;
- bereidheid tot verantwoorden van denken en handelen;
- bereidheid tot open communicatie en interprofessionele samenwerking.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten