Schakelprogramma: Master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Kortrijk)

Wanneer je een professioneel bachelordiploma hebt en je wil een master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies volgen, kun je in sommige gevallen instromen via het schakelprogramma.

Je volgt verschillende algemeen pedagogische en methodologische opleidingsonderdelen. Daarnaast kies je, in functie van de master die je wenst te volgen, voor een van de vier opties: onderwijs- en opleidingskunde, sociale en culturele pedagogiek, orthopedagogiek of educatieve studies.

 

Bepaalde professionele bachelors kunnen doorstromen naar de master educatieve studies of de master pedagogische wetenschappen aan de hand van een schakelprogramma.
-  Een schakelprogramma heeft als doel je academische vaardigheden bij te brengen.
-  Een schakelprogramma heeft in de regel een omvang van 45 à 90 studiepunten, maar deze omvang kan in functie van je voorgeschiedenis worden verminderd.
-  Je kunt dit programma vol- of deeltijds volgen.
-  Het schakel- en voorbereidingsprogramma in de pedagogische wetenschappen of de educatieve studies kun je zowel in Kortrijk als in Leuven volgen.
-  Het masterprogramma in de educatieve studies kun je enkel volgen in Leuven.
-  Je bent geïnteresseerd in de praktijk van opvoeding, onderwijs en vorming (bv. via jeugdbeweging, sociaal-cultureel vormingswerk, amateuristische kunstbeoefening).
-  Je hebt een goede basiskennis van een aantal algemene vakken zoals talen, geschiedenis en wiskunde.
-  Je bent in staat zelfstandig (anderstalige, zoals Engelse en Franse) literatuur door te nemen en informatie op te zoeken.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 60 51
infoppw@kuleuven-kulak.be

Dienst Studieadvies KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 61 15
info@kuleuven-kulak.be

 

Bezoek de website van de faculteit, Campus Kortrijk.
Bezoek de website van de faculteit in Leuven.

Kennis en inzicht:
- wetenschappelijke denkkaders waarmee pedagogische vraagstellingen verhelderd kunnen worden vanuit de verschillende onderwijs-, vormings- en opvoedingscontexten.
- diverse methodische invalshoeken van de pedagogische wetenschappen gericht op het definiëren, situeren en oplossen van pedagogische problemen.
- de ethische dimensie van de wetenschapsuitoefening en beroepsuitoefening.

Vaardigheden:
- het onderscheiden van wat een pedagogische vraagstelling is in een problematiek of menselijk fenomeen.
- het verantwoorden en analyseren van een pedagogische vraagstelling
- het kritisch reflecteren op inhoud en aanpak van interventies in de pedagogische praktijk
- het zelfstandig formuleren en analyseren van een pedagogische probleemstelling
- het methodologisch verantwoord kunnen verzamelen en analyseren van data.

Attitudes:
- bereidheid tot continu, levenslang leren en het zich blijvend op de hoogte houden van wetenschappelijke evoluties, in het bijzonder m.b.t. vraagstellingen in onderwijs- en vormingscontexten
- flexibiliteit en kritisch aanpassingsvermogen aan nieuwe evoluties
- respect voor en inlevingsvermogen in andere personen
- bereidheid tot verantwoorden van denken en handelen
- bereidheid tot open communicatie en interprofessionele samenwerking.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten