Master in de ergotherapeutische wetenschap (Leuven e.a.)

Master of Science

De master in de ergotherapeutische wetenschap richt zich op een instroom van professionele bachelors in de ergotherapie, gegradueerden in de ergotherapie en gegradueerden in de arbeidstherapie. De opleiding wordt verplicht voorafgegaan door een schakelprogramma van 60 studiepunten. De opleiding is ontwikkeld i.s.m. andere universiteiten en hogescholen in Vlaanderen.

Wat houdt de opleiding ergotherapeutische wetenschap in?

 

De master in de ergotherapeutische wetenschap situeert zich binnen de ‘gezondheidswetenschappen’. De opleiding vindt enerzijds aansluiting bij biomedische opleidingen en anderzijds bij de humane wetenschappen. Het uitgangspunt van de master in de ergotherapeutische wetenschap is dat ergotherapie een eigen finaliteit heeft voor wat betreft ‘humane occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. De opleiding heeft drie essentiële doelstellingen:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • management - beheer van kwaliteitszorg
  • beroepsontwikkeling en -innovatie

De opleiding ergotherapeutische wetenschap wordt interuniversitair georganiseerd door UGent, KU Leuven, UHasselt, UAntwerpen, Vives, Thomas More, HoWest, HoGent, Arteveldehogeschool, AP Hogeschool Antwerpen, Odisee en PXL. UGent is de penvoerende universiteit. Studenten schrijven zich voor het masterprogramma in aan de UGent.

Meer informatie (opbouw, studieprogramma ...) over de masteropleiding in de ergotherapeutische wetenschap vind je op de website van UGent.


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE MASTERFOLDER DOWNLOAD DE MASTERFOLDER

Is deze opleiding iets voor jou?

Aangezien deze masteropleiding (60 studiepunten) zich richt op een instroom van professionele bachelors in de ergotherapie, gegradueerden in de ergotherapie en gegradueerden in de arbeidstherapie, is een voorafgaand schakelprogramma verplicht. Dit schakelprogramma bedraagt eveneens 60 studiepunten.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de ergotherapeutische wetenschap.

De doelstellingen en eindtermen van de masteropleiding ergotherapeutische wetenschap worden geclusterd in 3 domeinen:
(1) wetenschappelijk onderzoek,
(2) management - beheer van kwaliteitszorg,
(3) -beroepsontwikkeling en -innovatie.

Studenten dienen competenties te bezitten binnen elk van de drie clusters om in staat te zijn het diploma van Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap te behalen.

De master in de ergotherapeutische wetenschap is in staat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen een beroepsspecifieke context van de ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen. Hij kan hierover op een wetenschappelijk correcte manier rapporteren.

De master in de ergotherapeutische wetenschap heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Hij/zij is in staat om vanuit de principes van management en kwaliteitszorg taken op te nemen voor de organisatie en voor het verloop van ergotherapeutische interventies.

De master in de ergotherapeutische wetenschap kan onderzoeksresultaten kwalitatief verzamelen, beoordelen en relateren aan de beroepsspecifieke context, hij/zij kan de onderzoeksresultaten op een adequate wijze implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

De master in de ergotherapeutische wetenschap verdiept en verbreedt zijn/haar kennis- en vaardigheidsdomein en speelt een innoverende rol in een nationale en/of internationale beroepscontext.

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Tervuursevest 101 - bus 1500
3001 Leuven
tel. + 32 16 32 90 01 (onthaal)
help.faber.kuleuven.be

Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Info over de opleiding

KU Leuven (schakelprogramma): 
info@faber.kuleuven.be 
UGent (masterprogramma): 
katrien.denys@ugent.be

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM