Master in de ergotherapeutische wetenschap (Leuven e.a.)

Master of Science

De opleiding ergotherapeutische wetenschap wordt interuniversitair georganiseerd door UGent, KU Leuven, UHasselt, UAntwerpen, Vives, Thomas More, HoWest, HoGent, Arteveldehogeschool, AP Hogeschool Antwerpen, Odisee en PXL. UGent is de penvoerende universiteit.

Studenten schrijven zich voor het masterprogramma in aan de UGent. Meer informatie (opbouw, studieprogramma ...) vind je op de website van UGent.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
De doelstellingen en eindtermen van de masteropleiding ergotherapeutische wetenschap worden geclusterd in 3 domeinen:
(1) wetenschappelijk onderzoek,
(2) management - beheer van kwaliteitszorg,
(3) -beroepsontwikkeling en -innovatie.

Studenten dienen competenties te bezitten binnen elk van de drie clusters om in staat te zijn het diploma van Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap te behalen.

De master in de ergotherapeutische wetenschap is in staat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen een beroepsspecifieke context van de ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen. Hij kan hierover op een wetenschappelijk correcte manier rapporteren.

De master in de ergotherapeutische wetenschap heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Hij/zij is in staat om vanuit de principes van management en kwaliteitszorg taken op te nemen voor de organisatie en voor het verloop van ergotherapeutische interventies.

De master in de ergotherapeutische wetenschap kan onderzoeksresultaten kwalitatief verzamelen, beoordelen en relateren aan de beroepsspecifieke context, hij/zij kan de onderzoeksresultaten op een adequate wijze implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

De master in de ergotherapeutische wetenschap verdiept en verbreedt zijn/haar kennis- en vaardigheidsdomein en speelt een innoverende rol in een nationale en/of internationale beroepscontext.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs, voor studenten die al een eerste bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.