Master in de ergotherapeutische wetenschap (Leuven e.a.)

Master of Science

De master in de ergotherapeutische wetenschap situeert zich binnen de 'gezondheidswetenschappen'. De opleiding vindt enerzijds aansluiting bij biomedische opleidingen en anderzijds bij de humane wetenschappen. Het uitgangspunt van de master in de ergotherapeutische wetenschap is dat de ergotherapie een eigen finaliteit heeft voor wat betreft 'humane occupatie' of het menselijk contextueel handelen en heeft drie essentiële doelstellingen:

o wetenschappelijk onderzoek
o management / beheer van kwaliteitszorg
o beroepsontwikkeling en -innovatie

Op elk van deze drie doelstellingen wordt verbredend en verdiepend gewerkt. Het verbredende slaat zowel op een nationale als internationale context.

Tijdens de opleiding leer je bestaande en nieuwe kennis correct te interpreteren, valideren en vertalen naar de dagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast verwerf je ook nieuwe kennis via zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Kritische analyse van bestaand onderzoek en van zelf gegenereerde data (de rol als onderzoeker) resulteert in Evidence Based praktisch handelen (de rol als therapeutisch innovator).

Op het vlak van management streeft de opleiding naar kennis over en inzicht in management, leiding geven en motiveren. Het verdiepend karakter verwijst naar kennis en kennisvorming in het ergotherapeutisch domein en reflectie over ergotherapeutisch handelen. Het verbredende karakter verwijst naar de brede maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt, vooral de context van de gezondheidszorg. In deze context komen dan volgende facetten aan bod: regelgeving, economie, sociologie, psychologie ...

De opleiding ergotherapie wordt interuniversitair georganiseerd (UGent, KU Leuven, UHasselt, UAntwerpen, KHBO, KHK, HoWest, HoGent, Arteveldehogeschool, Artesis Hogeschool Antwerpen, HUB, PHL). UGent is de penvoerende universiteit. Studenten schrijven zich voor het masterprogramma in aan de UGent.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
De doelstellingen en eindtermen van de masteropleiding ergotherapeutische wetenschap worden geclusterd in 3 domeinen:
(1) wetenschappelijk onderzoek,
(2) management - beheer van kwaliteitszorg,
(3) -beroepsontwikkeling en -innovatie.

Studenten dienen competenties te bezitten binnen elk van de drie clusters om in staat te zijn het diploma van Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap te behalen.

De master in de ergotherapeutische wetenschap is in staat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen een beroepsspecifieke context van de ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen. Hij kan hierover op een wetenschappelijk correcte manier rapporteren.

De master in de ergotherapeutische wetenschap heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Hij/zij is in staat om vanuit de principes van management en kwaliteitszorg taken op te nemen voor de organisatie en voor het verloop van ergotherapeutische interventies.

De master in de ergotherapeutische wetenschap kan onderzoeksresultaten kwalitatief verzamelen, beoordelen en relateren aan de beroepsspecifieke context, hij/zij kan de onderzoeksresultaten op een adequate wijze implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

De master in de ergotherapeutische wetenschap verdiept en verbreedt zijn/haar kennis- en vaardigheidsdomein en speelt een innoverende rol in een nationale en/of internationale beroepscontext.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.
Interuniversitaire opleiding ingericht door UGent, KU Leuven, UHasselt, UAntwerpen, in samenwerking met Katholieke Hogeschool VIVES, Thomas More, HoWest, HoGent, Arteveldehogeschool, AP Hogeschool, HUB-KAHO, Hogeschool PXL.

UGent is de penvoerende universiteit. Studenten schrijven zich aan KU Leuven in voor het schakelprogramma en aan UGent voor het masterprogramma.
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101 - bus 1500
3001 Leuven

tel. + 32 16 32 90 01 (onthaal)
help.faber.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.
Rechtstreekse toelating voor:

Loopbaan

Door de groeiende aandacht voor de competenties van ergotherapeuten binnen onder meer ziekenfondsen, arbeidsgeneeskundige diensten, thuiszorgcentra en gevangenissen is een toenemende wetenschappelijke basis voor de ergotherapie een must. De doelstelling van deze masteropleiding is dan ook om ergotherapeuten de nodige kennis en vaardigheden mee te geven opdat ze binnen deze verschillende werkdomeinen onderzoeks- en managementfuncties kunnen opnemen. De opleiding wil masters in de ergotherapie vormen die naast hun innoverende competentie omtrent onder meer theorie- en richtlijnontwikkeling ook functies kunnen opnemen in het middenkader en in het middenmanagement binnen de welzijns- en gezondheidszorginstellingen. Verder biedt de opleiding tot master in de ergotherapie ook perspectieven in de onderwijssector.