Getuigschrift klinische neuropsychologie (Leuven e.a.)

Wat houdt het Getuigschrift klinische neuropsychologie in ?

De permanente vorming in de klinische neuropsychologie wordt interuniversitair georganiseerd door KU Leuven, UGent en VUB in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP). Het is een academische specialisatieopleiding inzake klinische neuropsychologie en wil zo inspelen op de actuele ontwikkelingen en hulpvragen uit domeinen zoals de neurorevalidatie, psychiatrie, onderwijs, enz. . Elke cyclus loopt over twee academiejaren. Tijdens het tweede studiejaar van elke cyclus kunnen er zich geen nieuwe studenten voor de betrokken permanente vorming inschrijven.


Opleiding georganiseerd door

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven

In samenwerking met

UGent, VUB en de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) en Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie - Divisie Neuropsychologie


Url van de opleiding
www.vvnp.be/vvnp.KU-LEUVEN.cfm

Troeven

De lessen worden gegeven door erkende specialisten per thema. Educatief verlof werd toegekend. De opleiding biedt tevens de mogelijkheid om netwerking uit te bouwen met collega's in het praktijkveld.

 

Duur van de opleiding

De opleiding duurt twee jaar: de huidige editie loopt van 1 oktober 2015 tot en met 23 juni 2017.
Aantal lesdagen: 24 voor de totale opleiding, 14 dagen in het eerste en 10 dagen in het tweede academiejaar.

Lessen op vrijdagen

De tijd voor elke themales bedraagt een voormiddag (van 9u30 tot 12u30) of een namiddag (van 13u30 tot 16u30).

 

De deelnemende universiteiten treden beurtelings op als coördinerende instelling, overeenkomstig de volgende cycli:
Cyclus 5: academiejaren 2015-2016 en 2016-2017: KU Leuven
Cyclus 6: academiejaren 2017-2018 en 2018-2019: VUB

 

Locatie

Editie 2015 – 2017: Leuven

Editie 2017 – 2019: Brussel

 

Inschrijvingsgeld

1250 euro per academiejaar

Nieuwe inschrijvingen zijn pas mogelijk als een vorige editie is afgelopen.

 

Inschrijvingsprocedure
Alle kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen voor 1 juni 2015 ter attentie van Prof. Dr. C. Lafosse (Revalidatieziekenhuis RevArte, Drie Eikenstraat 659; 2650 Edegem). Zij dienen hun deelname per brief te motiveren alsook een kort curriculum vitae toevoegen. Het curriculum vitae omvat, naast de gebruikelijke persoonsgegevens, informatie over hun academische en eventueel professionele carrière (maximaal 2 A4 pagina's lang). In een bijgevoegde motivatiebrief van maximaal 2 A4 pagina's lichten de kandidaten hun motivatie voor het volgen van de opleiding Klinische Neuropsychologie toe. Laatstejaarsstudenten (die op het ogenblik van kandidaatstelling het vereiste diploma nog niet hebben) mogen hun kandidatuur stellen onder de opschortende voorwaarde dat, indien zij worden geselecteerd, zij het diploma zullen hebben behaald voor de aanvang van de cyclus in oktober 2015. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 35. De stuurgroep zal op basis van de schriftelijke motivaties en bij meerderheid van stemmen een selectie maken. Deze beslissing is niet aanvechtbaar en valt ten laatste 15 juli. De kandidaten worden schriftelijk verwittigd van de selectie en de geselecteerden ontvangen een 'toelating tot inschrijving' waarmee ze zich voor de opleiding kunnen laten inschrijven.

Psychologen en (ortho)pedagogen met een specifieke interesse voor het werkveld van de klinische neuropsychologie.
De permanente vorming in de klinische neuropsychologie heeft tot doel de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van de klinische neuropsychologie te verbreden en te verdiepen.

Hiertoe wordt de student onderwezen in de basisbegrippen van de fundamentele neurowetenschappen en de basisprincipes van het neuropsychologisch onderzoek en de cognitieve revalidatie bij kind en volwassene. Gebaseerd op deze kennis wordt de functionele anatomie van verschillende cognitieve functies behandeld alsook de belangrijkste stoornissen die zich hierbij kunnen voordoen. Hierbij komen de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding van de onderscheiden pathologie aan bod. Vervolgens worden de neuropsychologische aspecten van specifieke neurologische, psychiatrische als levensloop bepaalde stoornissen behandeld. Klinische context, deontologische, medico-legale en forensische aspecten komen eveneens aan bod.

Thematisch overzicht van het studieprogramma vind je op http://www.vvnp.be/vvnp.KU-LEUVEN.cfm

De studenten zullen zich met de specialisatie klinische neuropsychologie breder kunnen profileren in het klinisch praktijkveld. Bij sollicitaties wordt meer en meer gevraagd naar kennis betreffende deze permanente vorming.

Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. dr. C. Lafosse (KU Leuven),  prof. dr. G. Vingerhoets (UGent), prof. dr. E. Dierckx (VUB)

Contactpersoon:
Naam: prof. dr. C. Lafosse

Telefoon: +32 475 766182

E-mail: christophe.lafosse@kuleuven.be

 

Aanbevolen adres voor schriftelijke correspondentie:

Prof. dr. C. Lafosse

Revalidatieziekenhuis RevArte

Drie eikenstraat 659

2650 Edegem

 

Links  :  www.vvnp.be