Leraar (Leuven)

Wie les wil geven, volgt de specifieke lerarenopleiding. Je leert hoe je een gepassioneerde, bekwame, kritisch-creatieve, zorgzame en relatievaardige leraar kan worden. Je wordt daarbij begeleid door professoren die vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek verrichten en lectoren die zelf ook voor de klas staan; je vertaalt wetenschappelijke inzichten naar je onderwijspraktijk. Je hebt de keuze tussen 10 trajecten, aansluitend bij je eigen vooropleiding. 

De specifieke lerarenopleiding (SLO) bereidt je voor op de functie van leraar. Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs. Tijdens de opleiding verwerf je communicatie- en presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke job die wat met opleiding of training te maken heeft, ook buiten het onderwijs.

De opleiding is gebaseerd op onderwijskundig, didactisch en vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek. Je leert deze wetenschappelijke en onderwijsvernieuwende inzichten op een flexibele manier toepassen in diverse contexten.

Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen en leer je de academische kennis en vaardigheden die je verwierf in je masteropleiding, aanwenden en integreren in de onderwijspraktijk. Je leert ook omgaan met diversiteit en je krijgt de mogelijkheid om via een unieke ervaring de leerkansen van kansarme leerlingen te verhogen. Dit leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de mentoren van de stageplaats en door de stagebegeleiders van de KU Leuven.

Je kunt de specifieke lerarenopleiding volgen via verschillende trajecten:
-  In combinatie met je masteropleiding
-  Als onderdeel van de masteropleiding in een aantal richtingen
-  Na je masteropleiding

De verschillende SLO-richtingen waaruit je kunt kiezen, vind je onder de titel 'Kies je programma'.

 

Infomomenten Download de brochure

 

De SLO is een academische opleiding, gericht op het verwerven van de basiscompetenties waarover een beginnende leerkracht zou moeten beschikken. De basiscompetenties zijn georganiseerd in tien functionele gehelen, die verwijzen naar de specifieke verantwoordelijkheden van de leraar:

o de verantwoordelijkheid t.a.v. de lerende
1. de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. de leraar als opvoeder
3. de leraar als inhoudelijk expert
4. de leraar als organisator
5. de leraar als innovator / onderzoeker

o de verantwoordelijkheid t.a.v. de school en de onderwijsgemeenschap
6. de leraar als partner van de ouders / verzorgers
7. de leraar als lid van een schoolteam
8. de leraar als partner van externen
9. de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap

o de verantwoordelijkheid t.a.v. de maatschappij
10. de leraar als cultuurparticipant

In de SLO aan de KU Leuven worden deze competenties geconcretiseerd in eindtermen die nauw aansluiten bij de basisopleiding (bachelor/master) van de studenten die instromen in de SLO en bij de noden van het werkveld waarin de afgestudeerden van de SLO terechtkomen.

Je diploma van leraar, in combinatie met een masterdiploma, geeft je lesbevoegdheid in de tweede en derde graad secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.

De inhoudelijke expertise om bepaalde schoolvakken te geven, wordt bepaald door je masterdiploma (en niet door het SLO-traject). Voor die vakken heb je het 'vereiste bekwaamheidsbewijs', voor de meeste andere vakken heb je een 'voldoend geacht bekwaamheidsbewijs'. Met beide bekwaamheidsbewijzen kun je worden aangesteld en benoemd. Meer informatie over de bekwaamheidsbewijzen vind je op de site van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (ond.vlaanderen.be/ bekwaamheidsbewijzen). De bijhorende handleiding geeft je daarbij nuttig advies.

Om te doceren in het hoger onderwijs is het diploma van de specifieke lerarenopleiding strikt genomen niet vereist. Het diploma geeft wél een aanduiding van jouw didactische kwaliteiten als lesgever. Bij de meeste directies heb je dan ook een streepje voor tijdens de sollicitatieprocedure.

Je diploma van leraar kan pas worden uitgereikt na het behalen van je masterdiploma.

Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL)
tel. + 32 16 32 94 00


avl@avl.kuleuven.be

Studentenvertegenwoordigers: info@coraal.be

 
Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze
website.