Schakelprogramma: Master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Leuven)

Bepaalde professionele bachelors kunnen doorstromen naar de master educatieve studies of de master pedagogische wetenschappen aan de hand van een schakelprogramma.
-  Een schakelprogramma heeft als doel je academische vaardigheden bij te brengen.
-  Een schakelprogramma heeft in de regel een omvang van 45 à 66 studiepunten, maar deze omvang kan in functie van je voorgeschiedenis worden verminderd.
-  Je kunt dit programma vol- of deeltijds volgen.
-  Het schakel- en voorbereidingsprogramma in de pedagogische wetenschappen of de educatieve studies kun je zowel in Kortrijk als in Leuven volgen.
-  Het masterprogramma in de educatieve studies en de master in de pedagogische wetenschappen kun je enkel volgen in Leuven.
-  Je bent geïnteresseerd in de praktijk van opvoeding, onderwijs en vorming (bv. via jeugdbeweging, sociaal-cultureel vormingswerk, amateuristische kunstbeoefening).
-  Je hebt een goede basiskennis van een aantal algemene vakken zoals talen, geschiedenis en wiskunde.
-  Je bent in staat zelfstandig (anderstalige, zoals Engelse en Franse) literatuur door te nemen en informatie op te zoeken.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Campus Leuven
Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/aanspreekpunten

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website van:

-  Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen voor toekomstige studenten
-  de Pedagogische Kring

Algemene doelen van de opleidingen zijn:

- De student dient in staat te zijn duidelijk te maken wat in een bepaalde context en problematiek precies een pedagogische vraagstelling is, en is bekwaam deze vraagstelling te verantwoorden en te analyseren en de invalshoeken aan te geven van waaruit ze kan worden benaderd.
- De student heeft een ruime wetenschappelijke basisvorming in de pedagogische wetenschappen en een vertrouwdheid met minstens één van de grondslagen van de domeinspecifieke pedagogieken, dit zijn onderwijs- en opleidingskunde, orthopedagogiek en sociaal en culturele pedagogiek.
- De student heeft een gedegen methodologische competentie en voldoende basiskennis in wetenschappelijke denkkaders en in diverse methodische invalshoeken voor het definiëren en situeren van pedagogische problemen en kwesties. De student heeft ook een basisinzicht in de historische, wijsgerige, de socio-economische en de cultureel-maatschappelijke inbedding van educatieve en pedagogische processen en dynamieken.
- De student heeft een aantal basiscompetenties verworven die hem/haar in staat stellen een beeld te construeren over mens en opvoeding, ingebed in de maatschappelijk-culturele werkelijkheid en gericht op het begrijpen en optimaliseren van het pedagogisch handelen in functie van het begeleiden van individuen, groepen, instellingen en beleidsinstanties in de context van opvoeding, vorming, onderwijs en opleiding.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten