Getuigschrift consultancy in groepen en organisaties (Leuven e.a.)

Wat houdt het Getuigschrift consultancy in groepen en organisaties in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

Dit tweejarig programma is een professioneel én persoonlijk ontwikkelingstraject voor verander-professionals met een stevige ervaringsbasis. Het gaat uit van de vaststelling dat verandertrajecten in groepen en organisaties tot stand komen in de interactie tussen mensen en dat de persoon van de veranderkundige een cruciale rol speelt in dit relationeel proces.

De klemtoon ligt op inspirerende en ervaringsgerichte ontmoetingen rond de thematiek van procesadvisering. Rode draad doorheen het programma is het verdiepen en versterken van het persoonlijk vakmanschap als adviseur, verandermanager of leidinggevende.

Opleiding georganiseerd door
De opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,

in samenwerking met
SEE - school of expert education - UHasselt

Url van de opleiding
www.ppw.kuleuven.be/cigo/ ; www.uhasselt.be/cigo

Duur van de opleiding

CIGO 27 : 8 september 2015 - 15 december 2016.

CIGO 28: 7 september 2016 – 15 december 2017.

 

Locatie      
Geetbets, Hubermont & Cleveland, Ohio, USA.

Inschrijvingsgeld      

11.500 euro

te betalen in twee schijven: 5000 euro bij inschrijving; resterende bedrag bij aanvang tweede jaar


De accommodatie- en verplaatsingskosten in België en in de USA zijn ten laste van de deelnemers. De exacte accommodatiekost zal bekend zijn bij het intakegesprek.

Inschrijvingsprocedure
Inschrijvingen gebeuren via de site : www.uhasselt.be/cigo ; de kandidaten worden uitgenodigd voor een intake-gesprek.

Het programma is gericht op Belgische en Nederlandse deelnemers die als interne of externe adviseur, stafspecialist of manager bij verandertrajecten in profit- en social-profit-werkomgevingen betrokken zijn. Er wordt van de kandidaten verwacht dat ze zelf op actieve wijze mee vorm geven aan hun opleiding en daarbij bewust vérder zoeken dan kant-en-klare opleidingspakketten.
Dit programma heeft tot doel inzichten en vaardigheden te ontwikkelen in het begeleiden van organisaties op weg naar vitaliteit en het vergroten van het eigen leervermogen.

Meer bepaald beoogt het programma dat de deelnemers de eigen actietheorie begrijpen en verder ontwikkelen in het licht van de relationele praktijken van groepen en organisaties.

Academisch verantwoordelijke:
Naam: Johan Hovelynck

Contactpersoon:
Naam: Marleen Cupers
Telefoon: +32 11 268666
Marleen.Cupers@uhasselt.be

 

Nuttige links

http://www.uhasselt.be/cigo