Master in de educatieve studies (Leuven)

Master of Science

Scholen staan voor steeds meer nieuwe opdrachten en uitdagingen. Vragen als: hoe een leeromgeving ontwikkelen voor een bepaalde doelgroep? Wat is de impact van de maatschappelijke veranderingen op het onderwijsleerproces? Hoe beleid voeren in een school die een afspiegeling is van onze multiculturele samenleving? dringen zich op aan leerkrachten, begeleiders en leidinggevenden. De opleiding vormt masters die klas- en schoolpraktijken kunnen ontwerpen waarin leren voor iedereen mogelijk wordt.

De master in de educatieve studies is een academische opleiding die een diepgaande vorming biedt die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. De opleiding biedt inzicht in verschillende educatieve modellen en verschaft methodologische, pedagogische en onderwijskundige kennis om educatieve problemen te definiëren en vormen van klas-en schoolpraktijken te ontwerpen waarin leren voor iedereen mogelijk wordt.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
Je beschikt reeds over een grondige kennis van de basismethoden van gedrags- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek, c.q. empirisch-analytische en/of interpretatieve methodologie. Je beschikt over een voldoende persoonlijke maturiteit en over een verantwoorde deontologische houding.
De doelstelling van de opleiding is het bevorderen van een verbredende en verdiepende vorming gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van een professioneel/academisch bachelor en masterpubliek die een loopbaan in het onderwijs (verder) wensen uit te bouwen. De opleiding biedt inzicht in verschillende educatieve modellen en verschaft methodologische, pedagogische en onderwijskundige kennis om educatieve problemen te definiëren en om vormen van klas-en schoolpraktijken te ontwerpen waarin leren voor iedereen mogelijk wordt.

De Master of Science in de educatieve studies/Educational Studies dient in staat te zijn om op basis van de verworven wetenschappelijk-professionele basis en een kritisch-onderzoekende houding aandacht te hebben voor de actuele en maatschappelijke ontwikkelingen en voor de toenemende complexiteit van het onderwijsgebeuren. De afgestudeerde heeft inzicht in en kennis van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, is competent in het vertalen van onderzoeksbevindingen naar de concrete praktijk en in het uitvoeren van onderzoek om op een gepaste en verantwoorde wijze om te gaan met de educatieve uitdagingen die zich in de klas- en schoolpraktijk vandaag stellen. De afgestudeerde getuigt van een engagement en de liefde voor de educatie van kinderen en jonge mensen en van een grote zorg en aandacht voor de leer-en vormingsmogelijkheden van elke mens.
Loopbaan
De master in de educatieve studies biedt een programma aan (recent) afgestudeerden, maar ook aan degenen die al actief zijn in het onderwijs en hun loopbaan (verder) willen uitbouwen. Door de combinatie van een (professionele of academische) vooropleiding en een academische vorming op masterniveau beschikken masters in de educatieve studies over de vaardigheden om bepaalde problemen in de klas en op school te onderkennen en binnen het leerkrachtenteam te zoeken naar een verantwoorde manier van pedagogisch handelen. De master in de educatieve studies biedt geen bewijs van pedagogische bekwaamheid. Gediplomeerden en studenten worden wel toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen om het diploma van leerkracht te behalen. Studenten die het diploma van bachelor in de lerarenopleiding op zak hebben, hebben reeds een bewijs van pedagogische bekwaamheid verworven.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Campus Leuven

Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/aanspreekpunten

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Bezoek de website van de opleiding.

Zin om je grenzen te verleggen? De Leuvense universiteit biedt namelijk het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten. Studenten die het programma master in de educatieve studies volgen, kunnen één semester in het buitenland studeren. Er is geen uitwisseling mogelijk voor studenten die het schakel- of voorbereidingsprogramma volgen.


Meer info vind je op de website van de faculteit.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten
Download of bestel de masterfolder.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM