Bachelor in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde (geen nieuwe inschrijvingen vanaf 2017-2018) (Leuven)

Bachelor of Arts

De Slavische wereld vertegenwoordigt een gigantisch cultuurgebied. De Slavische talen vormen de grootste taalgroep in Europa. De studie slavistiek en Oost-Europakunde concentreert zich op twee regio's: Rusland, het grootste Slavische land, en Polen, het belangrijkste West-Slavische land en het grootste Slavische lid van de Europese Unie.

Wat houdt de opleiding slavistiek in? 

Sinds de val van het communisme en de ingrijpende politieke veranderingen in Oost-Europa de laatste jaren, is de belangstelling voor de Slavische wereld sterk toegenomen. 

Tijdens de bacheloropleiding slavistiek en Oost-Europakunde specialiseer je je in het Russisch en het Pools en in de letterkunde, geschiedenis, cultuurgeschiedenis en maatschappij van Rusland en Polen. Je krijgt ook een aantal opleidingsonderdelen van filosofische en wereldbeschouwelijke aard.

Naast de gemeenschappelijke major kies je een minor: 

  • minor taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij
  • minor in economisch beleid en management

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Anders dan bij de studie van West-Europese talen is slavistiek studeren sowieso een stap in het onbekende. De Slavische talen staan dichter bij ons dan pakweg de oosterse talen, maar hebben een vrij ingewikkelde grammatica, die zeker aan het begin van de studie heel wat inspanning en studeerwerk vraagt (temeer omdat geen specifieke voorkennis verwacht wordt). Nadien krijg je in het kader van een studentenuitwisseling de kans om de opgedane kennis ter plaatse te verdiepen en aan de praktijk te toetsen. Het feit dat de overgrote meerderheid van de studenten die gelegenheid met succes te baat neemt en met heel wat bijkomende intellectuele en emotionele ‘bagage’ uit Rusland en Polen terugkeert, is ongetwijfeld een van de absolute meerwaarden van de opleiding slavistiek in Leuven.

(oud-student)

 

Internationaal

Zin om je grenzen te verleggen? De Faculteit Letteren heeft een zeer uitgebreid internationaal uitwisselingsnetwerk. Zowel tijdens de derde bachelorfase als tijdens je masteropleiding kun je studeren aan een buitenlandse universiteit. Meer informatie over studeren in het buitenland vind je op de website van de faculteit

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

Is deze opleiding iets voor jou?

  • Je hebt een bijzondere aanleg voor talen. Je (be)studeert immers talen die qua structuur en woordenschat sterk van de West-Europese talen verschillen.
  • Je hebt een sterke en brede interesse voor historische processen, internationale relaties, literatuur en wereldgeschiedenis.
  • Je hebt een passieve kennis van het Frans, Engels en Duits.
  • Voorkennis van het Russisch en Pools is niet vereist.

 

STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI

 

Toelatingsvoorwaarden 

Toelatingsvoorwaarden bachelor in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

Loopbaan

 

Bedrijfswereld en openbare sector
Met een diploma slavistiek kan je in de bedrijfswereld aan de slag als marktcoördinator, vertaler, tolk, administratief medewerker, business developer bij een Europees bedrijf, communicatieverantwoordelijke, continuous improvement manager of international recruitment consultant. Daarnaast kan je ook een functie als adviseur Dienst internationalisering of Agentschap Binnenlands Bestuur. Tot slot behoren ook purchasing Manager, congres- en eventorganisator of bankverzekeraar uitoefenen. 

Geschreven pers, radio of televisie
Voel je meer voor de journalistieke wereld? Dan kan je aan de slag als journalist, onderzoeker, documentairemaker, eindredacteur, verslaggever, producer.

Culturele en toeristische sector
De culturele sector biedt ook heel wat interessante mogelijkheden als medewerker bij culturele centra, uitgeverijen, musea, schouwburgen en bibliotheken. Tot slot is je kennis van vreemde talen en culturen ook een grote troef in de toeristische sector.

Diplomatieke diensten
Ook in de diplomatie kan je slavist terecht. Alumni vervullen er vaak functies als medewerker Interculturele Betrekkingen, medewerker Ontwikkelingssamenwerking, medewerker Buitenlandse zaken of Handel, als consulair medewerker bij de ambassade of als attaché Asiel & Migratie.

Onderwijsinstellingen en onderzoek
Heb je na je master een lerarenopleiding gevolgd dan kun je zeker in het onderwijs terecht. Je kunt aan de slag als leraar talen in CVO of het onderwijs voor sociale promotie, maar ook hogescholen en universiteiten vormen een mogelijkheid. Gebeten door onderzoek? Dan kan je je kennis verder uitbouwen tijdens een doctoraatsopleiding.

 

Begin aan je loopbaan, tijdens je opleiding

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je je eigen eindprofiel zelf mee sturen, door de keuze voor een afstudeerrichting, een buitenlandervaring, een stage, een eigen onderneming …

Het Student Career Center geeft je advies en helpt je graag aan praktijkervaring, zoals een studentenjob, vrijwilligerswerk of een vrijwillige studiestage. Daarnaast biedt deze dienst ook hulp bij je zoektocht naar een boeiende job en de voorbereiding op het solliciteren.

Lcie maakt ook deel uit van het Student Career Center. Lcie is de snelgroeiende KU Leuven-community voor ondernemende studenten en onderzoekers. Je start er je eigen onderneming of je bent actief betrokken bij de opstart van die van je collega student. Je deelt je expertise of volgt vakken om je ondernemingszin en ondernemerschapscompetenties aan te zwengelen. Deze bruisende KU Leuven-biotoop biedt geen vast uitgestippelde paden, maar wel hulp en inspiratie om je eigen weg te vinden, binnen en over de disciplines van Europa’s meest innovatieve universiteit en haar internationale netwerk.

Faculteit Letteren
Campus Leuven
Erasmushuis
Blijde Inkomststraat 21 bus 3307
3000 LEUVEN

Studieloopbaanbegeleider: slb-taalenregio@kuleuven.be
Studentenvertegenwoordigers: info@coraal.beAlgemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

De opleiding heeft twee doelen:
- een algemene basiskennis leveren voor een meer grondige studie van de Russische en Poolse taal en regio, ingebed in een ruimere bestudering van de Slavische talen en de Centraal- en Oost-Europese regio.
- het verwerven van een wetenschappelijke houding en het leren situeren van de kennis van het vakgebied in een brede wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische en socio-culturele context. Dit gebeurt door inzicht te geven in een aantal algemenere basisdisciplines en methodologische vaardigheden.

Op het einde van de opleiding beschikt de student over :
- de vaardigheid om algemene academische kennis en vaardigheden toe te passen, wetenschappelijke vragen te identificeren en formuleren en ze kritisch te evalueren;
- de vaardigheid om zich op heldere en gestructureerde manier uit te drukken;
- een gedegen kennis van de Russische en Poolse taal en regio (geschiedenis, literatuur, cultuur, maatschappij);
- expertise in het gebruik van bronnen van verschillende aard, herkomst en ouderdom en kennis van een relevante nevendiscipline;
- het vermogen moderne technieken uit de informatiekunde toe te passen
Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM