Master in de verpleegkunde en de vroedkunde (Leuven e.a.)

Master of Science

Je wordt opgeleid tot een master die over de noodzakelijke competenties beschikt om een kernfunctie als academisch gevormde klinisch expert, leidinggevende of onderzoeker op te nemen. Nadat je met succes het schakelprogramma hebt afgerond, bewijs je in de masteropleiding o.a. met de masterproef, dat je wetenschappelijk onderzoek kunt verrichten en onderzoeksresultaten in de praktijk kunt toepassen om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. Het onderwijspakket bestaat uit hoorcolleges, begeleide zelfstudie, opdrachten, bespreking van casussen, klinische lessen en stage.

Wat houdt de opleiding master in de verpleegkunde en de vroedkunde in?

De opleiding tot master in de verpleegkunde en vroedkunde wil verpleegkundigen en vroedvrouwen afleveren die over de noodzakelijke competenties beschikken om hun kernrol als academisch gevormde klinisch experten, leidinggevenden en onderzoekers te kunnen opnemen.

 

INFOMOMENTEN DOWNLOAD DE MASTERFOLDER BESTEL DE MASTERFOLDER

 

Vernieuwd programma 2017-2018

 

Bekijk hier het filmpje over het vernieuwd programma van de master in de verpleegkunde en de vroedkunde. 

 

 

 

 

Keuze

 

Je kiest uit drie verschillende leiderschapsprofielen (majors):

 

 • Major onderzoek

Als onderzoeker in het verpleegkundig of vroedkundig wetenschapsdomein vertaal en integreer je voortdurend nieuwe bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek in evidence based zorgverlening of kwaliteitsbeleid. Verpleegkundig en vroedkundig onderzoekers genereren nieuwe kennis die het fundament vormt voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkunde en de vroedkunde.

 •  Major  verpleegkundig/vroedkundig management

Als verpleegkundig of vroedkundig manager kun je op basis van je specialistische kennis in multidisciplinair verband een kwaliteitsbeleid inzake verpleegkundig/vroedkundig management voor specifieke patiëntenpopulaties ontwikkelen, implementeren en evalueren en in die hoedanigheid klinisch leidinggevende functies vervullen. Je kunt in de ontwikkeling van zorgprogramma’s, klinische paden, verpleegkundige kwaliteitsprojecten en in het overleg over continuïteit van zorg participeren. 

 • Major klinische praktijkvorming

Als klinisch expert in de verpleegkunde of vroedkunde ben je expert in het coördineren en verlenen van gespecialiseerde bijstand en advies op kwalitatief hoogstaand niveau aan patiënten (en hun familie) of patiëntengroepen, die complexe (zelf)zorgproblemen hebben als gevolg van moeilijk behandelbare of complexe medische problemen. Je kunt deze expertise in interdisciplinair verband toepassen.

Combinatie werk en studie

Het is aangewezen om werken en studeren te combineren. Daarvoor kun je het totaal programma (schakel- en masterprogramma) over 3 of zelfs 4 jaar spreiden. De lessen zijn geconcentreerd op twee à drie dagen.

Stage 

Afhankelijk van de major waarvoor je kiest, is de stage gericht op onderzoek, verpleegkundig of vroedkundig management of klinische praktijkvoering. Je investeert 40 dagen in de stage, waarvan je minstens 30 dagen fysieke aanwezig bent op de stageplaats. Stageplaatsen die gericht zijn op management en klinische praktijkvoering worden al in het schakeljaar verzekerd en zoveel mogelijk uitgevoerd bij organisaties waar werkstudenten als verpleegkundige tewerkgesteld zijn.

 

 

INFOMOMENTEN DOWNLOAD DE MASTERFOLDER BESTEL DE MASTERFOLDER


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

 • je volgde met succes het schakelprogramma: master in de verpleegkunde en de vroedkunde
 • Je kunt goed omgaan met mensen en beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
 • In een complexe situatie hou je het hoofd koel en kun je snel en gepast reageren.
 • Je bent nauwgezet als je omgaat met onderzoeksgegevens.
 • Je bent geboeid door de effectiviteit, de ethische kwesties en de veranderingsprocessen van de gezondheidszorg.
 • Je bent kritisch en opmerkzaam.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Toelatingsvoorwaarden master in de verpleegkunde en de vroedkunde (nieuw programma vanaf 2017-2018)

De opleiding bereidt de student voor op zijn/haar taak als Master of Science in de verpleegkunde en vroedkunde:
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan op basis van haar/zijn specialistische kennis in multidisciplinair verband een kwaliteitsbeleid inzake verpleegkundig management voor specifieke patiëntenpopulaties ontwikkelen, implementeren en evalueren en kan in die hoedanigheid klinisch leidinggevende functies vervullen.
- Zij/hij kan in de ontwikkeling van zorgprogramma's, klinische paden, verpleegkundige kwaliteitsprojecten en in het overleg over continuïteit van zorg participeren.
- Zij/hij kan vanuit haar/zijn expertise mede de organisatie in de externe contacten met beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, mutualiteiten, toeleveranciers, overheid en media vertegenwoordigen en kan daarbij de rollen van projectmanager, change-agent, kwaliteitscoördinator, stafmedewerker, budgetbewaker, onderhandelaar of imagoverbeteraar vervullen (klinisch leiderschap en kwaliteitsmanagerrol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan voortdurend nieuwe bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek bijhouden, en deze vertalen en integreren in 'evidence-based' zorgverlening of kwaliteitsbeleid.
- Zij/hij kan geplande klinische studies beoordelen op praktische haalbaarheid en belasting voor patiënt, verpleegkundige en organisatie, kan 'informed consent' voor klinische studies verwerven, kan als data collector of data manager participeren in klinische trials, of zelf verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek verrichten (research-verpleegkundige-rol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan een expert zijn in het coördineren en verlenen van gespecialiseerde bijstand en advies op kwalitatief hoogstaand niveau aan patiënten (en hun familie), die complexe (zelf)zorgproblemen hebben als gevolg van moeilijk behandelbare of complexe medische problemen. Zij/hij kan deze expertise in multidisciplinair verband benutten en kan daarbij de rollen vervullen van casefinder, triagemanager en casemanager (klinisch expert en casemanagerrol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met en in aansluiting op de klinische activiteiten van de geneesheer-specialist specifiek daarop afgestemde (zelf)zorg adviezen en educatie aan patiënten en hun familie geven (patiënteneducatie en consultatierol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan op basis van haar/zijn expertise over medische problemen en (zelf)zorgproblemen in verband met deze medische problemen verpleegkundigen, vroedkundigen, studenten verpleegkunde of vroedkunde en andere hulpverleners opleiden, enerzijds door te fungeren als rolmodel of stagebegeleider, anderzijds door het geven van lessen of bijscholing (docentenrol).

Loopbaan


Een masterdiploma in de verpleegkunde en de vroedkunde opent de deur naar een kwaliteitsbevorderende, leidinggevende en onderzoeksfuncties in de gezondheidszorg. Je kunt aan de slag in een leidinggevende functie als hoofdverpleegkundige of hoofdvroedvrouw/ -man. Spreekt een educatieve functie je meer aan? Dan kun je docent of stagebegeleider worden.

Op het gebied van kwaliteitsbewaking krijg je de ideale opleiding voor betrekkingen als Advanced Practice Verpleegkundige, verpleegkundig specialist, kwaliteitscoördinator, onderzoeksverpleegkundige, ziekenhuishygiënist, projectmanager of stafmedewerker. Voor deze boeiende banen kun je terecht in ziekenhuizen, de bejaardenzorg, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg, de thuisgezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, hogescholen, beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, mutualiteiten, toeleveranciers, overheid en de media.

Faculteit Geneeskunde

Heidi Demin

Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde

Kapucijnenvoer 35 blok d – bus 7001

3000 Leuven

Tel +32 16 37 77 66


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website van de faculteit

Bezoek de website van de opleiding.

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM