Bachelor in de economische wetenschappen (Leuven)

Bachelor of Science

Als econoom observeer je de verschillende economische spelers (het individu, de onderneming, de overheid en het buitenland) en hun onderlinge wisselwerking binnen de globale economie. Je plaatst het algemeen economisch verloop in een brede maatschappelijke, juridische en sociale context. De opleiding economie biedt je een denkkader om economisch-maatschappelijke vragen gefundeerd te beantwoorden.

Wat houdt de opleiding economische wetenschappen in?

De opleiding economie maakt je wegwijs in het raderwerk van de globale economie en biedt je een denkkader dat je toelaat economisch-maatschappelijke vragen gefundeerd te beantwoorden.

 • Wat is het effect van stijgende olieprijzen voor de economische groei?
 • Waarom is er werkloosheid?
 • Hoe kun je voorspellen hoe wisselkoersen zullen evolueren?
 • Is gratis openbaar vervoer een goede zaak?
 • Hoe kunnen de files opgelost worden?
 • Wat zijn de voordelen van investeringen in een groene economie?
 • Wat verklaart de extreme armoede in de derde wereld?
 • Hoe zit het met de concurrentiekracht van België?
 • Is de Belgische overheidsschuld problematisch?
 • Blijft het belang van China voor de wereldeconomie toenemen?
 • ...

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Internationale ervaring

Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je in je derde bachelorfase gedurende één semester les volgen aan een buitenlandse universiteit. De KU Leuven biedt namelijk het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.

De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten van de eerste twee opleidingsfases, je talenkennis en je motivatie. Zoek je het graag ver, dan heb je misschien de mogelijkheid om een tijdje buiten Europa (Verenigde Staten, Canada, Mexico, Peru, Australië, Singapore, China of India) te studeren aan een universiteit waarmee de faculteit uitwisselingsprogramma's heeft. Blijf je liever in eigen land, dan kun je een semester les volgen aan de Université Catholique de Louvain. Bekijk de mogelijkheden op de website van de faculteit.Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Dat is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE 


Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Je bent geïnteresseerd in economische vragen en ontwikkelingen en wil graag een wetenschappelijke opleiding volgen die je leert complexe vraagstukken te begrijpen en op te lossen.
 • Je vraagt je af hoe individuen, ondernemingen en overheden met elkaar werken binnen de globale economie, wat dit betekent voor het beleid en hoe dit kadert in een ruimere context.
 • Je hebt een brede maatschappelijk-economische interesse.
 • Omdat je inzicht zult moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie, is een vooropleiding van vier uur wiskunde per week aangeraden.
 • Een vooropleiding economie is niet nodig aangezien de economische basisbegrippen in de eerste fase van de bacheloropleiding behandeld worden.

 

STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI IJKINGSTOETS

 

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de economische wetenschappen (Leuven)

Bachelor in de economische wetenschappen (verkort programma) (Leuven)

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

De opleiding Economische Wetenschappen heeft tot doel het overdragen van een op de economische wetenschap gefundeerde gestructureerde wijze van redeneren over individuele, intermenselijke en maatschappelijke verschijnselen waardoor de student zelfstandig een antwoord kan formuleren op vragen of ontwikkelingen waarmee de maatschappij, een sector of een onderneming wordt geconfronteerd. De nadruk ligt op het zich eigen maken van de kennis, het inzicht, de vaardigheden en attitudes om te komen tot het zelfstandig onderkennen, structureren en oplossen van algemene economische problemen in hun contextuele omgeving.

Op het einde van de opleiding beschikt de student :
- over een brede algemene economische vorming, gekaderd in een ruimere algemene vorming die hem toelaat het economisch gebeuren te plaatsen in de brede maatschappelijke, juridische, politieke en sociale context;
- over een analytisch, kritisch en contextueel denk- en redeneringsvermogen;
- over een creatief probleemoplossend denkvermogen en kan hij zelfstandig werken;
- over de capaciteit om adequaat te communiceren, synthetiseren en rapporteren;
- over een geëxpliciteerd ethisch waardenkader.

Loopbaan

Je kunt een gefundeerde visie op de maatschappij vertolken. Je hebt een brede wetenschappelijke en analytische basis en een gestructureerd inzicht in uiteenlopende fenomenen. Het zijn die eigenschappen waar talloze instellingen en bedrijven naar op zoek zijn en die garant staan voor een veelbelovende start op de arbeidsmarkt. Dankzij het Erasmusuitwisselingsproject ben je ook voorbereid op een internationale loopbaan.


Voorbeelden van mogelijke beroepen

 • consulent
 • projectmanager
 • onderzoeker
 • kabinetsmedewerker
 • Europees ambtenaar
 • beursspecialist
 • beleggingsadviseur
 • bankdirecteur

Bekijk alle informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt.Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Hoofdgebouw Campus Leuven
Naamsestraat 69 bus 3500
3000 LEUVEN

House of Students Campus Leuven (studentensecretariaat, studieloopbaanbegeleiders, studiebegeleiders)
Naamsestraat 61 bus 3551
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 66 12


Je kunt je vragen ook richten aan FEBadvisor van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Leuven.


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Bezoek de website van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Bezoek de website van de opleiding

 

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM