Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (Leuven)

Bachelor of Science

Als bedrijfseconoom heb je een diepgaand inzicht in de werking en het management van een bedrijf of organisatie. Je bekijkt management en organisatie zowel economisch als vanuit een breder menswetenschappelijk oogpunt. Ook jouw ondernemingszin wordt aan gescherpt in de opleiding: je wordt vertrouwd gemaakt met het complexe proces van de opstart van een onderneming.

Wat houdt de opleiding toegepaste economische wetenschappen in?  

Tijdens de bacheloropleiding in de toegepaste economische wetenschappen ontwikkel je diepgaand inzicht in de werking en het management van de verschillende domeinen binnen een bedrijf of organisatie: van planning & logistiek over productie en personeel tot financiën, sales, marketing en export.

Typische vragen die je leert beantwoorden, zijn:

 • waarom verkoopt het ene kledingmerk beter dan het andere?
 • wat maakt dat een bedrijf een hoger personeelsverloop heeft dan zijn concurrent?
 • is het zinvol om topmanagers te verlonen op basis van aandelenoptieplannen?
 • onder welke omstandigheden kan een bedrijf het best een beursnotering overwegen?
 • kan het openen van een nieuw logistiek centrum economisch worden gefundeerd?
 • welke strategie volgt een bedrijf het best in veranderde marktomstandigheden?
 • ...

 INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Internationale ervaring

Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je in je derde bachelorfase gedurende één semester les volgen aan een buitenlandse universiteit. De KU Leuven biedt namelijk het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.

De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten van de eerste twee opleidingsfases, je talenkennis en je motivatie. Zoek je het graag ver, dan heb je misschien de mogelijkheid om een tijdje buiten Europa (Verenigde Staten, Canada, Mexico, Peru, Australië, Singapore, China of India) te studeren aan een universiteit waarmee de faculteit uitwisselingsprogramma's heeft. Blijf je liever in eigen land, dan kun je een semester les volgen aan de Université Catholique de Louvain. Bekijk alle mogelijkheden op de website van de faculteit

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Dat is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 Is deze opleiding iets voor jou?

 •  Je hebt affiniteit met ondernemen en wil graag weten hoe een bedrijf of organisatie eigenlijk functioneert.
 • Je buigt je graag over vraagstukken met betrekking tot het bedrijfsleven en het management van bedrijfsprocessen.
 • Je hebt een brede maatschappelijk-economische interesse.
 • Omdat je inzicht zult moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie en het bedrijfsleven, is een vooropleiding van vier uur wiskunde per week aangeraden.
 • Een vooropleiding economie is niet nodig aangezien de economische basisbegrippen in de eerste fase van de bacheloropleiding behandeld worden.
 • Daarnaast bouwt de opleiding verder op je kennis van het Frans en het Engels uit het secundair onderwijs.

 

STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI IJKINGSTOETS

 

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (Leuven)

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (verkort programma) (Leuven)

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

De opleiding heeft tot doel een basisinzicht te leveren in het functioneren van een onderneming (gesitueerd in een algemene economische en maatschappelijke context) en de student op te leiden opdat hij hierbinnen beginnend professioneel kan functioneren. Tegenover de opleiding handelsingenieur spitst de opleiding zich meer toe op een onderbouwd kunnen beoordelen van niet te specialistische bedrijfsdeelsystemen eerder dan de constructie ervan.

Op het einde van de opleiding beschikt de student over :
- een stevige vorming in de economische basisdisciplines;
- een basisvorming in het juridisch denken en het maatschappelijk/institutionele kader waarbinnen bedrijfsorganisaties opereren. De afgestudeerde heeft de gebruikersvaardigheid van vreemde talen aangescherpt en is daarnaast voldoende kwantitatief gevormd om een modelmatig denken te kunnen begrijpen en evalueren;
- een stevige basisvorming in de diverse domeinen van de menswetenschappen;
- een basisvorming in alle belangrijke functionele ondernemingsdomeinen (accountancy, financiering, marketing,...);
- een kritisch-wetenschappelijke ingesteldheid.

Loopbaan

Een diploma toegepaste economische wetenschappen staat garant voor interessante en uitdagende functies in het management van bedrijven.

Als bedrijfseconoom ben je inzetbaar in alle geledingen van de maatschappij, van de kleinste kmo tot de grootste multinational. Je komt in aanmerking om in bijna elke afdeling van een bedrijf of andere organisatie een leidinggevende functie uit te oefenen (aankoop, boekhouding, financiën, verzekeringen, marketing, personeel, informatica ...).


Voorbeelden van mogelijke beroepen

 • consulent
 • beursspecialist
 • beleggingsadviseur
 • financieel analist
 • bankdirecteur
 • marketingmanager
 • personeelsdirecteur
 • productieplanner
 • accountant
 • fiscalist
 • bedrijfsrevisor
 • projectmanager
 • salesmanager
 • ...


maar er zijn er nog veel meer. Je mag zelfs stellen dat in onze moderne maatschappij nog weinig organisaties kunnen functioneren zonder bedrijfseconomen in te zetten.

Daarnaast doe je het ook goed in het buitenland, dankzij je talenkennis en eventuele Erasmus+-ervaring.

Bekijk alle informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt.Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Hoofdgebouw Campus Leuven
Naamsestraat 69 bus 3500
3000 LEUVEN

House of Students Campus Leuven (studentensecretariaat, studieloopbaanbegeleiders, studiebegeleiders)
Naamsestraat 61 bus 3551
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 66 12


Je kunt je vragen ook richten aan FEBadvisor van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Leuven.


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Bezoek de website van de opleiding

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM