Doctoraatsopleiding in de musicologie (Leuven)

De doctoraatsopleiding wordt binnen de Faculteit Letteren georganiseerd door de onderzoekseenheden die verantwoordelijk zijn voor de domeinspecifieke invulling van de opleiding en het opvolgen van de administratie. De facultaire doctoraatsopleiding ressorteert onder de doctoraatsschool Humane Wetenschappen, die zorgt voor coördinatie ter zake tussen facultaire en centrale bestuursorganen (in het bijzonder de Dienst Onderzoek).

De basisopleiding bevat volgende verplichte onderdelen:
- het publiceren van minstens één wetenschappelijke tekst, een tijdschriftartikel of hoofdstuk in een boek;
- het geven van ten minste twee seminaries voor vakgenoten over thema's betreffende het eigen doctoraatsonderzoek of een breder thema;
- het geven van een mondelinge presentatie of een posterpresentatie van het eigen onderzoek op een internationaal wetenschappelijk congres;
- het volgen van ten minste één seminariereeks, opleidingsonderdeel of lezingenreeks specifiek georganiseerd voor doctoraatsstudenten;
- jaarlijkse rapportering over de voortgang van het onderzoek.
De doctoraatsopleiding is voltooid indien aan de elementen van de basisopleiding voldaan is.

Het aanvullend deel bestaat uit bijkomende activiteiten die je in functie van je eigen noden en interesses volgt. Aan de hand van het competentieprofiel en het aanbod aan opleidingen bepaal je in overleg met je promotor welke competenties voor jou het meest relevant zijn en neem je in functie daarvan een aantal initiatieven. De Faculteit Letteren zorgt, mede in de context van de doctoral school Humane Wetenschappen, voor een gediversifieerd aanbod.

Het doctoraatsexamen bestaat in de regel uit de openbare verdediging van een onuitgegeven proefschrift dat op persoonlijk wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Indien bepaalde gedeelten van het proefschrift reeds zijn gepubliceerd, dien je dat duidelijk te vermelden.
Om tot het doctoraatsexamen toegelaten te worden;
- ben je ten minste twee jaar houder van het diploma van licentiaat of master in een studierichting van de Faculteit Letteren of van een daarmee gelijkwaardig verklaard diploma, of ten minste twee jaar voor het doctoraatsexamen geslaagd voor de opgelegde predoctorale proef;
- heb je met succes de doctoraatsopleiding voltooid (zie hierover het Reglement doctoraatsopleiding Faculteit Letteren).

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.

Stafmedewerker Onderzoek Faculteit Letteren
Matthias Meirlaen
Blijde Inkomststraat 21 bus 3301
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 98 10
matthias.meirlaen@arts.kuleuven.be

Doctoraatsverantwoordelijke Doctor in de kunsten
Carl van Eyndhoven
Bijzondere Faculteit Kunsten
Paleizenstraat 70
1030 SCHAARBEEK
carl.vaneyndhoven@kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 43 11
fax + 32 16 32 43 30
studieadvies@kuleuven.be

 

Bezoek de website van de faculteit