Getuigschrift van vervolmaking in de pedagogische wetenschappen (Leuven)

Wat houdt het Getuigschrift van vervolmaking in de pedagogische wetenschappen in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Via een stage in één of ander domein van de toegepaste pedagogische wetenschappen of via wetenschappelijk onderzoek in één van de onderzoekscentra/laboratoria van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, onder toezicht van een opleidingsverantwoordelijke vervolmaakt men zijn deskundigheid in de pedagogische wetenschappen. Een opleidingsverantwoordelijke is een lid van het zelfstandig academisch personeel van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen of van een andere opleiding aan de KU Leuven waarmee de afstudeerrichting van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen samenwerkt. Eventueel kunnen ook enkele opleidingsonderdelen worden toegevoegd.

De opleiding wordt georganiseerd door Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

 

Url van de opleiding

http://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming/index_2016-2017#vervolmaking


Duur van de opleiding
1 academiejaar, begin- en einddatum afhankelijk van waar men stage loopt of onderzoek doet.

Locatie      
Afhankelijk van waar men stage doet of onderzoek voert.

Inschrijvingsgeld      
- 890 euro (inschrijvingsgeld voor één academiejaar als voltijds student)
- bijkomend bedrag van 105 euro te betalen aan de Universiteitshal
Meer info: www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/index.html


Inschrijvingsprocedure
Maart-mei: Spreek een ZAP-lid aan dat zich bezighoudt met de doelgroep, het praktijkveld of het thema waarin je geïnteresseerd bent. Bespreek met hem/haar je interesse in een specialisatiejaar.

Begin juni: Definitieve beslissing inzake het specialisatiejaar en invullen aanvraagformulier (beschikbaar via: http://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming ).

Juni-Juli: Aanvraagformulier indienen bij de facultaire studentenadministratie PPW (VHI 00.53, Dekenstraat 2 - 3000 Leuven). Na goedkeuring door de vicedecaan onderwijs ontvangen de student en de opleidingsverantwoordelijke een kopie van het aanvraagformulier en wordt het origineel exemplaar in het studentendossier opgenomen. De student gebruikt het goedgekeurde aanvraagformulier om zich centraal in te schrijven.

Juni-augustus: Eerste contact met werk/onderzoeksplaats, opstellen en goedkeuren van een programma (zie verder). Indienen van verzekeringsdocumenten (stageovereenkomst en werkpostfiche) bij het betrokken ZAP-lid.

Augustus-september: Digitaal inschrijven via KU Loket of in de universiteitshallen (officiële inschrijving).

Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen die zich professioneel of academisch wil vervolmaken.
Deze opleiding wil aan afgestudeerde licentiaten/masters in de pedagogische wetenschappen de mogelijkheid bieden zich verder te vervolmaken qua professionele of academische deskundigheid.

Academisch verantwoordelijke:
Naam: Ilse Noens

Contactpersoon:
Naam: Inge Schiepers
Telefoon: +32 16 377729
E-mail: PermanenteVorming@PPW.kuleuven.be

 

Nuttige links

http://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming