Doctoraatsopleiding in de pedagogische wetenschappen (Leuven)

De doctoraatsopleiding in de pedagogische wetenschappen heeft de volgende doelen:

1.  het verbreden van inzicht in onderzoeksvragen en methoden zowel in het eigen onderzoeksgebied als in andere onderzoeksgebieden;
2.  het ontwikkelen van generische onderzoeksvaardigheden;
3.  het ontwikkelen van presentatie- en communicatievaardigheden voor een wetenschappelijk en algemeen publiek; en
4.  het verwerven van competenties die bevorderlijk zijn voor de professionele loopbaan na het doctoraat, binnen of buiten de universiteit.

Leermogelijkheden om deze eindtermen te verwerven worden aangeboden in de eigen onderzoekseenheid, in de faculteit, in de doctoraatsschool Humane en Sociale Wetenschappen en via deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten.

De doctoraatsopleiding pedagogische wetenschappen bestaat uit twee delen: een verplicht gedeelte (= truncus communis) en een aanvullend gedeelte. Alle elementen van de truncus communis zijn verplicht voor wie de (volledige) doctoraatsopleiding moet volgen. De doctoraatsopleiding is voltooid als aan alle elementen van de truncus communis is voldaan.

Meer informatie over de doctoraatsopleiding in de pedagogische wetenschappen vind je in het facultair doctoraatsreglement en op de facultaire doctoraatswebsite: http://ppw.kuleuven.be/home/doctoreren/doctoraatstraject#Doctoraatsopleiding

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Administratief coördinator doctoraatsprogramma
Dekenstraat 2 bus 3702
Lokaal VHI 00.53
3000 LEUVEN
claudia.debroyer@ppw.kuleuven.be.

Coördinator doctoraatsprogramma pedagogische wetenschappen
prof. dr. Lieven Verschaffel
lieven.verschaffel@ppw.kuleuven.be.

 

Nuttige links

Doctoreren aan de KU Leuven
Doctoraatsschool Humane en Sociale Wetenschappen
Doctoreren aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen