Juridische informatica (B-KUL-C01C5A)

6.0 studiepunten Nederlands 52.0 Eerste semesterEerste semester Inleidend
POC Rechten

De voornaamste doelstelling van de cursus bestaat erin de studenten vertrouwd te maken met enkele belangrijke toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de juridische praktijk. De student wordt voorbereid om te functioneren als jurist in de huidige gedigitaliseerde maatschappij en zal een kritische kijk ontwikkelen voor de mogelijkheden en beperkingen van de informatie- en communicatietechnologie.

Er zijn geen specifieke beginvoorwaarden en er is geen technologische voorkennis vereist.

Onderwijsleeractiviteiten

6.0 sp. Juridische informatica (B-KUL-C01C5a)

6.0 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College52.0Eerste semesterEerste semester
POC Rechten

In de juridische praktijk is de informatie- en communicatietechnologie een niet meer weg te denken onderdeel. Rechters, advocaten, notarissen en andere juristen worden bij de verwerking van informatie steeds meer door technologie ondersteund. Juristen raadplegen on-line Web-portalen voor het ontsluiten van wetgeving en rechtspraak. Digitale informatie wordt beveiligd tegen intrusies zoals virussen, en tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Rechtbanken hanteren elektronische dossiers. Geschillen worden online opgelost. Meer nog, contracten worden automatisch opgesteld en systemen berekenen uitkeringen en belastingen. Politie en justitie gebruiken intelligente tools om automatisch digitale informatie te doorzoeken en verbanden te leggen tussen personen, gebeurtenissen en casussen. De overheid communiceert met haar burgers via een elektronisch loket. Dit zijn enkele voorbeelden van het gebruik van ICT-technologie in de rechtspraktijk, die in de cursus aan bod zullen komen. Aan de hand van illustratieve voorbeelden biedt de cursus inzicht in enkele fundamentele ICT-concepten (bijv. elektronische handtekening, het internet, draadloze communicatie, digitale televisie, kennismanagement en kennissystemen, databanken en data mining, e-government). We beschouwen in de cursus ook de gevolgen van het gebruik van ICT-technologie in de rechtspraktijk. De toepassingen van ICT-technologie maken dat juridische concepten zoals “akte”, “handtekening”, “post”, “betekening”, “kennisgeving”, “verdenking”, “bezwaar”, enz. moeten worden herbekeken. Bovendien wordt regulering meer en meer ingebed in technologie en worden wat mag en niet mag door machines gecontroleerd. We evalueren ook de ondersteuning en oplossing van juridische problemen met ICT-technologie in het licht van betrouwbaarheid, rechtsgeldigheid, rechtszekerheid en gelijkheid. Tenslotte komen de noodzakelijke veranderingen in de juridische procedures aan bod die zich opdringen als gevolg van het gebruik van ICT-technologie.

*

In de juridische praktijk is de informatie- en communicatietechnologie een niet meer weg te denken onderdeel. Rechters, advocaten, notarissen en andere juristen worden bij de verwerking van informatie steeds meer door technologie ondersteund. Juristen raadplegen on-line Web-portalen voor het ontsluiten van wetgeving en rechtspraak. Digitale informatie wordt beveiligd tegen intrusies zoals virussen, en tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Rechtbanken hanteren elektronische dossiers. Geschillen worden online opgelost. Meer nog, contracten worden automatisch opgesteld en systemen berekenen uitkeringen en belastingen. Politie en justitie gebruiken intelligente tools om automatisch digitale informatie te doorzoeken en verbanden te leggen tussen personen, gebeurtenissen en casussen. De overheid communiceert met haar burgers via een elektronisch loket. Dit zijn enkele voorbeelden van het gebruik van ICT-technologie in de rechtspraktijk, die in de cursus aan bod zullen komen. Aan de hand van illustratieve voorbeelden biedt de cursus inzicht in enkele fundamentele ICT-concepten (bijv. elektronische handtekening, het internet, draadloze communicatie, digitale televisie, kennismanagement en kennissystemen, databanken en data mining, e-government). We beschouwen in de cursus ook de gevolgen van het gebruik van ICT-technologie in de rechtspraktijk. De toepassingen van ICT-technologie maken dat juridische concepten zoals “akte”, “handtekening”, “post”, “betekening”, “kennisgeving”, “verdenking”, “bezwaar”, enz. moeten worden herbekeken. Bovendien wordt regulering meer en meer ingebed in technologie en worden wat mag en niet mag door machines gecontroleerd. We evalueren ook de ondersteuning en oplossing van juridische problemen met ICT-technologie in het licht van betrouwbaarheid, rechtsgeldigheid, rechtszekerheid en gelijkheid. Tenslotte komen de noodzakelijke veranderingen in de juridische procedures aan bod die zich opdringen als gevolg van het gebruik van ICT-technologie.

Gedetailleerde slides en hoofdstukken uit een boek.

Hoorcolleges met demonstraties

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Juridische informatica (B-KUL-C21C5a)

Type : Examen tijdens de examenperiode

Alternatieve evaluatievormen zijn mogelijk.