Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie (Leuven) (180 sp.) Bachelor of Science