2013-2014


Rechtstreeks:
- Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
- Bachelor in de chemie, minor chemische technologie

Na voorbereidingsprogramma (60 studiepunten):
- Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
- Bachelor in de chemie, andere minoren dan minor chemische technologie
- Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting chemische technologie
- Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

2014-2015


Rechtstreeks:
- Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
- Bachelor in de chemie, minor chemische technologie
- Master in de industriële ingenieurswetenschappen (aanverwante richting), na toelating

Na voorbereidingsprogramma (ongeveer 60 studiepunten):
- Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
- Bachelor in de chemie, andere minoren dan minor chemische technologie
- Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting chemische technologie
- Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie of biochemie

Master in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie (Leuven) (120 sp.) Master of Science