Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven e.a.)

Master of Science

Droom je van een professionele toekomst in het studiedomein van de bewegende mens, dan is deze master beslist iets voor jou! Deze master wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen. Op die manier wordt alle expertise gebundeld. Tijdens de opleiding bouw je niet alleen kennis op, maar werk je ook actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het masterprogramma wordt gedeeltelijk in het Engels gedoceerd.

Voor de master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie is het 'Gezamenlijk aanvullend onderwijs- en examenreglement (OER) ten behoeve van de master-na-bacheloropleidingen in de 'Kinesitherapie' en in de 'Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie' in Vlaanderen ' van toepassing.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
-  Je bent erop uit om in een zorgverlenend kader een ondersteunend contact op te bouwen.
-  Je bent geïnteresseerd in de bewegende mens en de biomedische aspecten die erbij horen.
-  Je beschikt over voldoende fysieke mogelijkheden om de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen.
-  Je hebt een sociaalvoelende en zelfstandige ingesteldheid.
-  Je hebt een kritische en actieve attitude ten aanzien van zowel de leerstof als het leerproces.

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.
De opleiding vormt academische afgestudeerden die bekwaam zijn een kinesitherapeutische behandeling voor complexe aandoeningen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te conceptualiseren en uit te voeren.

Deze master van 120 studiepunten, waarbinnen de student opteert voor één van de zes afstudeerrichtingen, heeft tot doel kinesitherapeuten op de markt te brengen die de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes hebben ontwikkeld:
- om als academisch gevormde kinesitherapeut te functioneren in de gezondheidszorg, beantwoordend aan de huidige beroepssetting waarbij er een continue terugkoppeling is tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk;
- om op zelfstandige basis wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten met betrekking tot de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie;
- om bij de beroepsuitoefening gebruik te maken van een bijzondere bekwaamheid of van een bundeling van bijzondere bekwaamheden, behorende tot de keuze van de afstudeerrichting en leidende tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen of buiten het RIZIV-stelsel.

Raadpleeg ook de specifieke eindtermen.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Alle infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten
Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen

De initiële master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen. Op die manier wordt alle expertise gebundeld.

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie worden de volgende afstudeerrichtingen door KU Leuven georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen
* Afstudeerrichting lerarenopleiding

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie worden de volgende afstudeerrichtingen door KU Leuven en PHL georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie wordt de volgende afstudeerrichting door KU Leuven, PHL, VUBrussel en Artesis Hogeschool Antwerpen georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie wordt de volgende afstudeerrichting door KU Leuven, UGent, Arteveldehogeschool, VUBrussel en Artesis Hogeschool Antwerpen georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

***

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland is in meerdere opzichten een zeer leerrijke ervaring. Wil je die stap zetten, dan geeft deze master je die kans! Gezien de specificiteit van het studieprogramma is deze uitwisseling voornamelijk georiënteerd op de stage.

De faculteit heeft samenwerkingsakkoorden met tal van (universitaire) ziekenhuizen in de ons omringende landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, maar ook iets verder weg, bijvoorbeeld Scandinavië, Zwitserland, Ierland.

In sommige gevallen kun je via Erasmus/LLP een mobiliteitsbeurs aanvragen, zodat ook de financiële drempel lager wordt. LLP staat voor Lifelong Learning Programme. De faculteit geeft je daarnaast de mogelijkheid om een deel van de stage en/of het veldwerk van de masterproef te realiseren tijdens een kort verblijf in een ontwikkelingsland. Ook hiervoor kun je in aanmerking komen voor een reisbeurs van de KU Leuven.


Contactpersoon
Lies Van Gestel
tel. + 32 16 32 91 55

Meer info vind je ook terug op website van de faculteit.
Studeren aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen is ook studeren in een aangename omgeving. De faculteit is gelegen in de groene omgeving van het park van Arenberg (Heverlee). Binnen een straal van 700 meter vind je een zeer uitgebreide sportaccommodatie, het studentenrestaurant (Alma 3) en studentenkamers van de universitaire huisvestingsdienst.
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
tel. + 32 16 32 90 01 (onthaal)
http://help.faber.kuleuven.be


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.
Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.
Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit. Je kunt in dienstverband werken of je vestigen als zelfstandig therapeut.

In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken, ziekenhuizen en centra:

o voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen
o voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep
o voor behandeling van spierziekten en verlammingen
o in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen
o in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen
o in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis

Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen.

Je komt trouwens ook in aanmerking voor commerciële functies. Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven die toeleverancier zijn van de ziekenhuissector.

Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.