Master in de vergelijkende en internationale politiek (Leuven)

Master of Science

Met deze master word je een specialist in de politieke wetenschappen. Je hebt keuze uit drie majors, afhankelijk van jouw interesse: major in de politicologie, in de Europese of in de internationale politiek. Op het einde van je studie heb je inzicht in de manier waarop onderzoeksresultaten over politieke besluitvorming op verschillende beleidsniveaus tot stand komen. Je leert deze resultaten kritisch te beoordelen. Bovendien beheers je de sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken om zelf aan onderzoek te doen.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
Je hebt een grondige basiskennis van de politieke wetenschappen. Je bent geboeid door en wil je specialiseren in het politieke gebeuren.

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.
De opleiding beoogt een doorgedreven ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor de analyse van en de kennisontwikkeling over het politieke bestel en de politieke besluitvorming, met nadruk op de comparatieve benadering. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de verdere verdieping van de kennis en het inzicht in de politieke structuren en processen die betrekking hebben op macht, gezag, orde en conflict. De afgestudeerde moet in staat zijn om zelf een wetenschappelijk gefundeerde en creatieve bijdrage te leveren tot de analyse van de politieke besluitvorming en dit naargelang de eigen voorkeur op lokaal, regionaal, deelstatelijk, statelijk, Europees of internationaal vlak.

Op het einde van de studie beschikt de student over: 1)Een actieve beheersing van de sociaal-wetenschappelijke methoden en technieken om empirische gegevensverzameling en - verwerking met betrekking tot dit domein te kunnen doen. 2) Inzicht in de wijze waarop onderzoeksresultaten met betrekking tot de politieke besluitvorming op verschillende beleidsniveaus tot stand komen en het vermogen deze resultaten kritisch te beoordelen. 3) De vaardigheid om zelf een wetenschappelijk gefundeerde en creatieve bijdrage te leveren tot de analyse van de politieke besluitvorming op lokaal, regionaal, deelstatelijk, statelijk, Europees of internationaal vlak. 4) De vaardigheid om zijn kennis/haar ten nutte te maken van de organisaties uit de publieke sector of andere organisaties en instellingen die ermee in verband staan.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Alle infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten
De Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven telt ongeveer drieduizend studenten, een vijftigtal professoren en tweehonderd wetenschappelijke medewerkers. Het is de ambitie van de faculteit om door haar onderwijs en haar onderzoek bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving en in te spelen op maatschappelijke tendensen. Onze opleidingen zijn dan ook zeer actualiteitsgebonden. Je volgt als student de ontwikkelingen in de huidige, snel veranderende samenleving op de voet.

Dit actuele en vernieuwende aspect vind je ook terug in de moderne infrastructuur. Onze campus is uitgerust met geavanceerde lestechnologie, wifi, een bibliotheek exclusief voor sociale wetenschappen, een mediacentrum met een usability lab met observatiespiegel en een vergaderlokaal met videoconferencingapparatuur. Via de interactieve digitale leeromgeving (Toledo) en ons online studentenportaal kun je de elektronische valven checken, studiemateriaal raadplegen, vragen stellen ...
Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45 bus 3600
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 30 40
fax + 32 16 32 32 53
info@soc.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.
Deze opleiding wordt georganiseerd in Leuven.
Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45
3000 LEUVEN

Download de masterfolder.
Masteropleidingen

Naast Leuvense master-na-masteropleidingen zoals de Master in European Politics and Policies zijn er uiteraard internationale mogelijkheden om je verder te verdiepen in de vergelijkende en internationale politiek.

Beroepsuitwegen

Met een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek kun je aan de slag bij overheden (nationaal en internationaal), in het wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit), in de dienstensector, in het internationale bedrijfsleven ... De mogelijke beroepsuitwegen hangen uiteraard ook af van je basisdiploma.

Een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek geeft je bachelor- of masterdiploma uit een andere richting een politieke en/of internationale dimensie. Daarnaast is de opleiding ook een uitstekende voorbereiding op examens in internationale en Europese instellingen op het Belgische diplomatieke examen.